na Home page

Halové skokové závody
Podzimní cena Heroutic


19. - 20. 11. 2011

farma Heroutice

dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

 

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA

chov koní

 

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:                          JK Heroutice

2. Datum konání:                   19. a 20. listopadu 2011

3. Místo konání:                     Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:                            krytá hala  41 x 21 m

5. Opracoviště:                       písčité  20 x 50 m + hala

6. Funkcionáři závodů:              ředitel závodů:                      Mgr. Jana Perníčková

hlavní rozhodčí:                    Ing. Antonín Klauz

technický delegát:                Ing. Milan Theimer

autor parkurů:                       Miloslav Perníček

hlasatel:                               Jan Matuška

lékařská služba:                    MUDr. Ivana Vacková

vet. služba:                           MVDr. Michal Šindelář

podkovářská služba:              Jiří Andres

 

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:       Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Rozpis těchto závodů

Všeobecná ustanovení pro všechny akce konané na farmě Heroutice v roce 2011

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

2. Soutěže:

 

Sobota 19. listopadu 2011

 

U.-1.    Ukázka – stupňovaná obtížnost do 70 cm

Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 70 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč.

 

1.         Stupňovaná obtížnost do 100 cm

Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč.

 

U-2.     Ukázka – ponyhandicap ZLP

Soutěž otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A 238.2.1 Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč

 

2.         Pony handicap LP

Hodnocení dle st. A 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000,- Kč. Zápisné 300,- Kč.

 

Neděle 20. listopadu 2011

 

U.-3.    Ukázka – stupňovaná obtížnost do 80 cm

Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 80 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč.

 

U.-4.    Ukázka – stupňovaná obtížnost do 100 cm

Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč.

 

3.         Ponyhandicap LP– 7. kvalifikační kolo Pony ligy 2011

Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Pro děti 8 – 12 let je soutěž 7. kvalifikačním kolem PONY LIGY 2011. Věcné ceny v hodnotě min. 2 000,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

4.         Skoková soutěž SPB pro jezdce na pony do 148 cm – 7. kvalifikace Pony Extraligy 2011

Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Soutěž je 7. kvalifikačním kolem PONY EXTRALIGY 2011. Věcné ceny v hodnotě min. 2 000,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

5.         Skoková soutěž ZL

Hodnocení dle st. A čl.238.2.1. Věcné ceny hodnotě min. 1 000,- Kč.

Zápisné 300,- Kč.

 

6.         Skoková soutěž L*– 7. kvalifikační kolo Teenager 2011

Soutěž je otevřená pro všechny jezdce a koně bez omezení. Pro jezdce do 21 let je 7. kvalifikačním kolem seriálu Teenager 2011. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 2 000,- Kč. Zápisné 400,- Kč

 

C. Ostatní ustanovení:

1. Předběžný časový program:

po oba dny:    7.30-9.00 hod. – prezentace

11.00 – ukázkové soutěže

12.00 – soutěž č. 1, resp. 4 – další soutěže navazují

2. Všeobecné údaje:       viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2011

3. Přihlášky:                   Jmenovité přihlášky  s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 17. 11. 2011 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 15.3. je var. symbol 1503). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

 

4. Veterinární předpisy: viz str. 1 Souboru rozpisů jezdeckých závodů.Účastníci se řídí  předpisy pro přesun koní – novela Veterinárního zákona platná od 1.7.2008

5. Poskytované služby:  lékařská a veterinární služba zajištěna,

podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení: přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

8. Kontakt:                     Heroutice 11, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz

tel. 317 741 392, 604 232 834

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz