na Home page

FINÁLE PONY LIGY 2011
9. kval. kolo PONY LIGY 2011

 

26. - 27. 11. 2011

farma Heroutice

dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

 

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA

chov koní

 

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

 

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:                            JK Heroutice

2. Datum konání:                      26. a  27. listopadu 2011

3. Místo konání:                       Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:                              krytá hala  21 x 41 m

5. Opracoviště:                         písčité  20 x 50 m +hala

6. Funkcionáři závodů:               ředitel závodů:                       Mgr. Jana Perníčková

hlavní rozhodčí:                     Ing. Antonín Klauz

technický delegát:                  Ing. Milan Theimer

autor parkurů                          Miloslav Perníček

hlasatel:                                  Ing. Michal Veselý

lékařská služba:                      MUDr. Pavlína Andrlová

vet. služba:                             MVDr. Michal Šindelář

                                               podkovářská služba:               Jiří Andres

 

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:        Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Pravidla PONY LIGY 2011

Rozpis těchto závodů

Všeobecná ustanovení pro všechny akce konané na farmě Heroutice v roce 2011

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

2. Soutěže:

 

Sobota 26. listopadu 2011

 

U-1.     Ukázka – pony handicap ZLP

Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000,- Kč.

Zápisné 300,- Kč.

 

U-2.     Ukázka – stupňovaná obtížnost do 100 cm

Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč.

 

1.         Skoková soutěž ZL

Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1.-na čas. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000,- Kč.

Zápisné 300,- Kč.

 

2.         Skoková soutěž L* – 8. kvalifikační kolo Teenager 2011

Soutěž je otevřená pro všechny jezdce a koně bez omezení. Pro jezdce do 21 let je 8. kvalifikačním kolem seriálu Teenager 2011. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 2 000,- Kč. Zápisné 350,- Kč

           

3.         Pony handicap LP – 8. kvalifikační kolo Pony ligy 2011

Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Pro děti 8 – 12 let je soutěž 8. kvalifikačním kolem PONY LIGY 2011. Věcné ceny v hodnotě min. 2 000,- Kč. Zápisné 350,- Kč.

 

4.         Skoková soutěž SPB pro jezdce na pony do 148 cm – 8. kvalifikace Pony Extraligy 2011

Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Soutěž je 8. kvalifikačním kolem PONY EXTRALIGY 2011. Věcné ceny v hodnotě min. 2 000,- Kč. Zápisné 350,- Kč.

 

Neděle 27. listopadu 2011

 

U-3.     Ukázka – skákání v maskách do 70 cm

Soutěž je přístupná pro všechny koně a pony a všechny jezdce. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. V rámci soutěže bude vypsána i soutěž o nejhezčí masku. Pro všechny zúčastněné je povinná bezpečnostní přilba. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000,- Kč. Zápisné 300,- Kč.

 

5.         Stupňovaná obtížnost do100 cm se žolíkem

Soutěž je přístupná pro všechny koně a pony a všechny jezdce.. Hodnocení dle st. A čl. 269 – na čas bez rozeskakování. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000,- Kč. Zápisné 300,- Kč.

 

6.         FINÁLE TEENAGER 2011 pro jezdce do 21 let na velkých koních – soutěž L**

Skoková soutěž pro deset nejlepších jezdců z kvalifikačních kol + všichni se stejným počtem bodů jako desátý umístěný. Hodnocení dle st. A čl. 273.3.2. – dvoukolová soutěž. Umístění 273.4.4. Hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 30 000,- Kč, vítěz obdrží skokové sedlo. Zápisné 1 200,- Kč.

 

7.         FINÁLE PONY LIGY 2011 pro děti 8 – 12 let – ponyhandicap SP

Skoková soutěž pro deset nejlepších jezdců z kvalifikačních kol + všichni se stejným počtem bodů jako desátý umístěný. Hodnocení dle st. A čl. 273.3.2 – dvoukolová soutěž.Umístění 273.4.4. Hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 30 000,- Kč, vítěz obdrží skokové sedlo na pony. Zápisné 1 200,- Kč.

 

8.         VELKÉ FINÁLE  PONY EXTRALIGY 2011 s výměnou koní

Finále se zúčastní 4 nejlepší jezdci z kvalifikačních kol.

·         Finále bude probíhat  výměnou koní v pořadí dle následující tabulky:

 

 

kůň 1

kůň 2

kůň 3

kůň 4

I. kolo

A

B

C

D

II. kolo

B

C

D

A

III. kolo

C

D

A

B

IV. kolo

D

A

B

C

(A – jezdec postupující z 1. místa, B – 2. místo, C – 3. místo, D – 4. místo)

 

·         Každý jezdec bude nejprve startovat na svém koni a poté na třech koních ostatních jezdců podle výše uvedené tabulky. Soutěžit se bude na 8 překážkách a 9 skocích do 100 cm, rychlost 300 m/min. Vítězem se stane jezdec s nejnižším počtem trestných bodů ze všech čtyř kol a následují jezdci v pořadí dle počtu trestných bodů. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje součet časů ze všech čtyř kol.

·         Pokud je soutěžící vyloučen nebo nedokončí parkur z jakéhokoliv důvodu, dostane  24 trestných bodů za konkrétní  kolo.

·         Jestliže kůň nebude schopen ze zdravotních důvodů pokračovat po 1. kole v soutěži, bude toto kolo anulováno a výsledek bude určen ze tří kol. Jezdcům, kteří měli startovat v dalších kolech na zraněném koni, bude započítán výsledek s vlastním koněm z kola prvého, místo výsledku s koněm zraněným. Jestliže kůň nebude schopen pokračovat v kole druhém, resp. třetím, získávají jezdci, jež jej měli jet v následujících kolech, rovněž výhodu výsledku s vlastním koněm, namísto s koněm zraněným.

·         Opracování před druhým, třetím a čtvrtým kolem bude probíhat ve vymezeném prostoru na kolbišti, do kterého budou mít přístup pouze jezdci, trenéři, ošetřovatelé a rozhodčí. Jezdec bude mít na přípravu cizího koně max 3. min., ve kterých může absolvovat 3 skoky (1 křížek,1 kolmý skok a 1 oxer). Uzdění musí na koni zůstat stejné jako v posledním kvalifikačním kole, sedlo si jezdec může vzít své. Zápisné 1 800,- Kč.

Ceny:        50 000,- Kč rozdělených             1. místo –       30 000,- Kč a pohár

2. místo –       15 000,- Kč a pohár

3. místo –         5 000,- Kč a pohár

4. místo –       dort a pohár

Zvláštní cena:  deka pro nejlepšího koně ve finále

 

C. Ostatní ustanovení:

1. Předběžný časový program:

po oba dny:    do 10.00  hod. – prezentace

10.00 – zahájení programu – ukázkové soutěže

11.00 – soutěž č. 1, resp. 6, další navazují

2. Všeobecné údaje:       viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2011

3. Přihlášky:                   Jmenovité přihlášky  s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 20. 11. 2011 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 15.3. je var. symbol 1503). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

4. Veterinární předpisy: viz str. 1 Souboru rozpisů jezdeckých závodů.Účastníci se řídí přepisy pro přesun koní – novela Veterinárního zákona platná od 1.7.2008

5. Poskytované služby:  lékařská a veterinární služba zajištěna,

podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení: přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

8. Kontakt:                     Heroutice 11, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz

tel. 317 741 392, 604 232 834

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz