na Home page

Cena Ankary
2. kval. kolo PONY LIGY 2012

8. 5. 2012

farma Heroutice

dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

 

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA

 

chov koní

 

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:                           JK Heroutice

2. Datum konání:                    8. května 2012

3. Místo konání:                      Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:                             travnaté, písčité  60 x 60 m

5. Opracoviště:                       písčité  60 x 60 m

6. Funkcionáři závodů:             

                                               ředitel závodů:                       Ing. Klára Tomková

hlavní rozhodčí:                     Ing.Antonín Klauz

rozhodčí:                              Jan Matuška

                                           Mgr.Jana Perníčková

                                           Ing.Barbora Králová  

technický delegát:                 Jiří Šteker

autor parkurů:                        Miloslav Perníček

hlasatel:                               Helena Kovaříková

lékařská služba:                    MUDr. Jan Rudiš

vet. služba:                           MVDr. Michal Šindelář

                                               podkovářská služba:              Jiří Andres

 

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:       Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Pravidla PONY LIGY 2012

Rozpis těchto závodů

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

Soutěže:

Úterý 8. května 2012

 

U-1.  Ukázka - skoková soutěž - handicap 60/80 cm na styl

Soutěž na styl, 8 překážek do 60/80 cm.Opracování na kolbišti s možností skoku urč. překážek. Hodnocení dle čl. 298.1.4 „Soutěž dovednosti jezdce“. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč.

 

1.      Skoková soutěž ZM – pro děti (zároveň přebor dětí z okresu Benešov)

Hodnocení dle čl.238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000,- Kč, v přeboru okresu medaile a diplomy. Zápisné 300,- Kč. Pro děti z okresu Benešov je soutěž okresním přeborem, v případě účasti pouze v přeborové soutěži nemusí jezdec hradit zápisné.

 

2.      Skoková soutěž Z (zároveň přebor juniorů z okresu Benešov a zároveň 2. kvalifikační kolo Teenager 2012)

         Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Pro jezdce do 21 let je soutěž 2. kvalifikací seriálu TEENAGER 2012.Pro juniory z okresu Benešov je soutěž okresním přeborem. V případě účasti pouze v přeborové soutěži nemusí jezdec hradit zápisné. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1500,- Kč. V přeboru okresu obdrží umístění medaile a diplomy. Zápisné 400,- Kč.

 

3.      Skoková soutěž ZL

Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

4.      Ponyhandicap LP – 2. kvalifikační kolo Pony ligy 2012 pro ml. děti (zároveň přebor pony okresu Benešov)

Otevřená soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Pro děti 8-12 let

je soutěž 5. kvalifikací pro PONY LIGU 2012. Pro jezdce na pony z okresu Benešov je soutěž okresním přeborem. V případě účasti pouze v přeborové soutěži nemusí jezdec hradit zápisné. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1500,- Kč. V přeboru okresu obdrží umístění medaile a diplomy. Zápisné 400,- Kč.

 

5.      Skoková soutěž L**

Soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Finanční ceny min. 3 000,- Kč. Zápisné 500,- Kč.

 

6.      Skoková soutěž SP –2. kvalifikační kolo Pony extraligy 2012

Otevřená soutěž pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let,je 2. kvalifikací pro PONY EXTRALIGU 2012.       

Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

 

7.      Skoková soutěž  STPB

Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let.Hodnocení dle st. A 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě 1 500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

8.      Skoková soutěž S** – Cena Ankary

Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Finanční ceny: 8. 000,- Kč . PRÉMIE PRO JEZDCE DO 25 LET: tito jezdci, pokud se umístí do 5. místa, obdrží finanční dotaci dvojnásobnou. Zápisné 700,- Kč.

 

 

C. Ostatní ustanovení:

 

1. Předběžný časový program:

                                    úterý: do 9:00 – prezentace, 9.00 ukázka 1 a další soutěže navazují

2. Všeobecné údaje:       viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2012

 3. Přihlášky:                  Jmenovité přihlášky  s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek:  4. 5. 2012 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna  0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 15.3. je var. symbol 1503). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

4. Veterinární předpisy: viz str. 1 Souboru rozpisů jezdeckých závodů. Účastníci se řídí dle předpisů pro přesun koní – novela Veterinárního zákona platná od 1. 7. 2008

5. Poskytované služby:  lékařská a veterinární služba zajištěna,

podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení: přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

8. Kontakt:                     Heroutice 11, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz

tel. 317 741 392, 604 232 834

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

 

Ing. Klára Tomková

ředitel závodů

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz