na Home page

Halové parkurové závody + pony

Heroutice 9. 3. 2014

„Styl šampionát pony 2014“

 

farma Heroutice

dětské pobyty
 

individuální ježdění
celodenní výlety na koni
 

ubytování

 

 

závody, veř. tréninky
 

 

soustředění, ZZVJ
 

 

PONY LIGA

 

 

chov koní

 

 

fotogalerie
 

kde nás najdete
pár slov o farmě

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:                            JK Heroutice

2. Datum konání:                     9. března 2014

3. Místo konání:                       Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:                              krytá hala  41 x 21 m

5. Opracoviště:                         písčité  20 x 50 m + hala

6. Funkcionáři závodů:             

 • ředitel závodů: Ing.Milan Svoboda
   

 • hlavní rozhodčí: Ing. Antonín Klauz
   

 • rozhodčí: Jan Matuška, Mgr.Jana Perníčková
   

 • autor parkurů: Miloslav Perníček
   

 • hlasatel: Helena Kovaříková
   

 • lékařská služba: MUDr. Ivana Vacková
   

 • vet. služba: MVDr. Michal Šindelář
   

 • podkovářská služba: Jiří Andres 

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:             Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Rozpis těchto závodů

Všeobecná ustanovení pro všechny akce konané na farmě Heroutice v roce 2014

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

Soutěže:

  

U-1.   Hobby skákání do 80 cm na styl

Přístupno i jezdcům bez licencí. Hodnocení dle čl. 298.1.4 „Soutěž dovednosti jezdce“. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč

 

U-2.  Hobby skákání- stupňovaná obtížnost do 100 cm

Přístupno i jezdcům bez licencí. Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Věcné ceny.

Zápisné 300,- Kč

 

1.      Skoková soutěž ZL

Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1.- na čas. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000,- Kč.

Zápisné 350,- Kč.

 

2.      Pony handicap ZP

Pro jezdce na pony všech kategorií. Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo pro Styl šampionát pony 2014.  Hodnocení dle čl. 298.1.1 Věcné ceny v hodnotě min.1000,- Kč. Zápisné 300,- Kč

 

3.      Pony handicap ZLP

Pro jezdce na pony všech kategorií. Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo pro Styl šampionát pony 2014.Hodnocení dle čl. 298.1.1 Věcné ceny v hodnotě min. 1000,- Kč. Zápisné 300,- Kč

 

4.      Pony handicap LP

Pro jezdce na pony všech kategorií. Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo pro Styl šampionát pony 2014.Hodnocení dle st. A čl. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1000,- Kč.

Zápisné 350,- Kč

 

 

 

C. Ostatní ustanovení:

1. Předběžný časový program:

neděle 9. 3. 2014:           7.30-10.00 hod. – prezentace

10.00 – zahájení programu – hobby skákání

12.00 hod. – soutěž č. 1. – další soutěže navazují

2. Všeobecné údaje:       viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2014

3. Přihlášky:                   Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 6. 3. 2014 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 17.3. je var. symbol 1703). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

4. Veterinární předpisy: viz str. 1 Souboru rozpisů jezdeckých závodů. Účastníci jsou povinni se řídit dle předpisů pro přesun koní – novela Veterinárního zákona platná od 1. 7. 2008

5. Poskytované služby:  lékařská a veterinární služba zajištěna,

podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení: přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

8. Kontakt:                     Heroutice 11, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz

tel. 317 741 392, 604 232 834

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

 

Ing.Milan Svoboda,

ředitel závodů

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz