na Home page

R O Z P I S

drezurních závodů

 

6. - 7. 6. 2015

 

Kvalifikační kolo KMK 2015 v drezúře

Fitmin Trophy Pony 2015

(Český drezúrní pohár 2015)

farma Heroutice

dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

 

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:           JK Heroutice

2. Datum konání:     6. – 7. června 2015

3. Místo konání:      Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:             drezurní obdélník 20 x 60 m a 20 x 40 m (písčitý)

5. Opracoviště:        písčité 50 x 50 m

6. Funkcionáři závodů: ředitel závodů:         Ing. Milan Svoboda

                                  sekretář :                Jaroslava Vyletová

                                  hlavní rozhodčí:       Miloslav Perníček

                                  rozhodčí:                MUDr.Helena Žižková

                                                                Monique Peutz-Vegter

                                                                Eva Špuláková

                                                                Ing. Barbora Králová

                             rozhodčí na opracovišti:Mgr. Jana Perníčková

                                  hlasatel:                  Jan Matuška

                                  lékařská služba:       MUDr. Pavlína Andrlová

                                  vet. služba:              MVDr. Michal Šindelář

                                  podkovářská služba:  Jiří Andres

 

 

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:             Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Pravidla soutěží KMK

Pravidla Fitmin Trophy Pony 2015 (ČDP 2015)

Rozpis těchto závodů

Všeobecná ustanovení pro všechny akce konané na farmě Heroutice v roce 2015

   

Soutěže:

 

 

Sobota 6. 6. 2015

 

U1.   Ukázka v drezúře

Drezurní úloha národní Z1/2014, obdélník 20 x 40 m. Ukázka je přístupná i jezdcům bez licencí (příprava na ZZVJ). Floty dle PJS,pro vítěze upomínková  cena. Zápisné 300 Kč.

 

1.         Soutěž v drezúře pony P4

Soutěž je přístupná pro jezdce do 16 let na pony. Drezurní úloha P4/2014,rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 40 m. Věcné ceny v  hodnotě min. 1 000 Kč. Zápisné 400 Kč.

 

2.         Soutěž v drezúře stupně Z

Drezurní úloha DU-A/2015,rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná bez omezení.Věcné ceny v hodnotě min. 1 000 Kč. Zápisné 400 Kč.

 

3.      Soutěž v drezúře stupně Z – KMK pro 4leté koně - 4U/2013

Drezurní úloha 4U/2013, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na čtyřletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl. 432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5 min. Zápisné 400 Kč.

 

4.      Soutěž v drezúře stupně L (zároveň kvalifikace FITMIN TROPHY PONY 2015)

Drezurní úloha DD/2015 rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům a koním bez omezení.  Pro jezdce do 16 let na pony je tato soutěž započítávána jako kvalifikace do Fitmin Trophy Pony 2015.Věcné ceny v hodnotě min. 1 000 Kč. Zápisné  400 Kč.

 

5.      Soutěž v drezúře stupně L – KMK pro 5leté koně - 5U/2009

Drezurní úloha 5U/2009, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími , obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na pětiletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl.432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5min.  Zápisné 400 Kč.

 

6.      Soutěž v drezúře stupně S – KMK pro 6leté koně - 6U/2009

Drezurní úloha 6U/2009, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na šestiletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl. 432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5min.  Zápisné  400 Kč.

 

7.      Soutěž v drezúře stupně S

Soutěž je přístupná bez omezení. Drezurní úloha JU/2009, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m.. Věcné ceny v hodnotě 1 000 Kč. Zápisné 500 Kč.

 

8.      Soutěž v drezúře stupně S

Soutěž je přístupná bez omezení. Drezurní úloha JD/2009, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m.. Věcné ceny v hodnotě 1 000 Kč. Zápisné 500 Kč.

 

 

 

 

Neděle 7. 6. 2015

 

U2.   Ukázka v drezúře

Drezurní úloha národní Z1/2014, obdélník 20 x 40 m. Ukázka je přístupná i jezdcům bez licencí (příprava na ZZVJ). Floty dle PJS,pro vítěze upomínková cena. Zápisné 300 Kč.

 

9.         Soutěž v drezúře pony P5

Soutěž je přístupná pro jezdce do 16 let na pony. Drezurní úloha P5/2014,rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 40 m. Věcné ceny  v hodnotě min. 1 000 Kč. Zápisné 400 Kč

 

10.    Soutěž v drezúře stupně Z

Drezurní úloha DU-A/2015,rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům a koním bez omezení.Věcné ceny v hodnotě min.1 000 Kč.  Zápisné 400 Kč

 

11.    Soutěž v drezúře stupně Z – KMK pro 4leté koně - 4U/2013

Drezurní úloha 4U/2013, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na čtyřletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl. 432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5min. Zápisné 400 Kč.

 

 

12.       Soutěž v drezúře stupně L (zároveň kvalifikace FITMIN TROPHY PONY 2015)

Drezurní úloha DJ/2015, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům a koním bez omezení.Věcné ceny v hodnotě min.1 000,- Kč.  Pro jezdce do 16 let na pony je tato soutěž započítávána jako kvalifikace do Fitmin Trophy Pony 2015.

Zápisné 400 Kč.

 

13.    Soutěž v drezúře stupně L – KMK pro 5leté koně - 5U/2009

Drezurní úloha 5U/2009, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na pětiletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl. 432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5 min.

Zápisné 400 Kč.

 

 

14.    Soutěž v drezúře stupně S – KMK pro 6leté koně - 6U/2009

Drezurní úloha 6U/2009, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na šestiletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl. 432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5 min. Zápisné 400 Kč.

 

 

15.    Soutěž v drezúře stupně S

Soutěž je přístupná bez omezení. Drezurní úloha JD/2009, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m.. Věcné ceny v hodnotě 1 000 Kč. Zápisné 500 Kč.

 

 

16.    Soutěž v drezúře stupně ST

Soutěž je přístupná bez omezení. Drezurní úloha SG/2009, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m.. Věcné ceny v hodnotě 1 000 Kč. Zápisné 500 Kč.

 

 

C. Ostatní ustanovení::

1. Předběžný časový program a pořadí soutěží:

Sobota:                               7.30-9.00 hod. – prezentace

9.00 – zahájení soutěží

Neděle:                               7.30-9.00 hod. – prezentace

9.00 – zahájení soutěží

Přesné pořadí soutěží  a rozdělení úloh na oba obdélníky po oba dny bude upřesněno na webu po uzávěrce přihlášek podle skutečného počtu přihlášených!!!

 

2. Všeobecné údaje:   viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2015

 

3. Přihlášky:                  Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 1
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 29. 5. 2015 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 15.3. je var. symbol 1503). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.Věcné ceny ve všech soutěžích do 3.místa.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

4. Veterinární předpisy:        Účastníci se řídí předpisy pro přesun koní Státní veterinární správy

5. Poskytované služby:  lékařská služba zajištěna,

veterinární a podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení:        přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

8. Kontakt:                     Heroutice 11, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz

tel. 317 741 392, 604 232 834

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

Ing. Milan Svoboda, ředitel závodů 

Schváleno 02. 02. 2015 – M. Moudrý

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz