na Home page

ROZPIS SOUTĚŽE

VE VŠESTRANNOSTI

HEROUTICE 2015

farma Heroutice

dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

 

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

Všeobecná ustanovení

Pořadatel : JK Heroutice, MB0067              

Datum konání závodů : 11.-12.8.2015 (úterý,středa)

Místo konání závodů : Heroutice u Neveklova,okr.Benešov u Prahy

Funkcionáři závodů:

 Ředitel závodů      : Ing.Klára Loudová

 Hlavní rozhodčí     : Ing.Antonín Klauz

 Sbor rozhodčích     : Ilona Matoušková,Michael Moudrý,Mgr.Jana Perníčková

 Hlavní steward         :Ing.Karel Polák

 Stavitel tratě      : Ing.Milan Theimer

 Technický delegát   : Miloslav Perníček

 Zpracování výsledků   Jana Bambuchová

 Hlasatel           : Jaroslava Vyletová

 Lékařská služba     : MUDr.Pavlína Andrlová

 Veterinární služba  : MVDr. Michal Šindelář

                                              

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

Přihlášky : JK Heroutice,Heroutice 11,25756 Neveklov,tel.604232834,email:heroutice@heroutice.cz,on-line přihlášky na www.heroutice.cz

Uzávěrka přihlášek : 7.8.2015 do 12.00 hod.,uzávěrka objednávek

                     ustájení 5.8.2015 !!

V PŘIHLÁŠCE UVEĎTE SVOJE MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO PRO PŘÍPAD KONTAKTU!!!

Ustájení :pořadatel zajišťuje v ceně 1200 Kč za box na akci - bez

          krmení)- splatné v termínu 5.8.2015.

Ubytování: pořadatel zajišťuje dle objednávky – info www.heroutice.cz.

Úhrady :Pouze funkcionářům dle směrnic.

Prezentace : v kanceláři závodů nebo tel. 603535084(J.Bambuchová)

V případě pozdní prezentace dvojnásobné startovné! 

Námitky a stížnosti :PJS čl.167.

Ručení za škody :Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost

                 za nehody nebo nemoci, které postihly účastníky závodů

                 nebo jejich koně.

Technická ustanovení

Předpis :PJS,pravidla seriálu Benjamincup 2015 a ustanovení tohoto rozpisu.

Veterinární předpisy : Vedoucí transportu předloží pořadateli před

    vyložením koní platné veterinární doklady požadované SVS ČR

    pro přesun sportovních koní ,vyšetření krve na inf.anemii ne starší

    6 měsíců.

Přejímka koní bude provedena 10.8.2015 od 17.00 do 19.00 hodin

Úhrada ustájení bude provedena na účet 0371824033/0800, v.s.číslo

                licence jezdce nejpozději do 5.8.2015 ,v příp.storna

                do 7.8.2015 se vrací 50% poplatku za ustájení,při stornu

                po tomto termínu se poplatek za ustájení nevrací!

Startovné : Hrazeno při prezentaci ve výši:

            500,-Kč za každého přihlášeného koně v každé soutěži.

 

Kolbiště : drezurní obdélník  - bílý písek + geotextilie,

           skokové kolbiště - písčité

           terénní trať   - travnatá, mírně zvlněná

Opracoviště : písčité + hala písek + geotextilie

Ceny :Ukázka:upomínkový pohár pro vítěze,floty dle PJS.

      Soutěž č.1: 2.200,-Kč (900,-/700,-/600,-)

      Soutěž č.2: 2.200,-Kč (900,-/700,-/600,-)

      Soutěž č.3: 3.500,-Kč (1.100,-/900,-/800,-/700,-)

      Vítězové obdrží poháry a ceny sponzorů. Floty dle PJS.

 

 

Poskytované služby :Lékařská služba po celou dobu závodů,

                    Veterinární a podkovářská po celou dobu závodů

                    ( za úplatu)

                    Občerstvení  v areálu závodiště.

       

 Soutěže:

 

Ukázka: HOBBY SOUTĚŽ VE VŠESTRANNOSTI st."ZK" 

   drezurní zkouška: CN 2/14

                   terénní zkouška: D 1000-1600 m

                    rychlost 400-450 m/min.

                    max.15 skoků do 80 cm

   parkur : do 80 cm,325 m/min.,8-9 přek.

 

Č.1 :SOUTĚŽ VE VŠESTRANNOSTI st."ZK" 

   drezurní zkouška: CN 2/14

                   terénní zkouška: D 1000-1600 m

                    rychlost 400-450 m/min.

                    max.15 skoků do 80 cm

   parkur : do 80 cm,325 m/min.,8-9 přek.

 

Č.2 :SOUTĚŽ VE VŠESTRANNOSTI st."ZL pony" Benjamin cup –otevřená pro

    všechny jezdce na pony do 16 let

   drezurní zkouška: CN 2/14

                   terénní zkouška: D 1000-1500 m

                    rychlost 350-400 m/min.

                    max.15 skoků do 70 cm

   parkur : do 70 cm,325 m/min.,8-9 přek.

 

Č.3 SOUTĚŽ VE VŠESTRANNOSTI st.“Z“

                   drezurní zkouška: CN 2/14

   terénní zkouška: D 1200 - 1800 m

                    rychlost 400-450 m/min.

                    max.15 skoků do 90 cm

   parkur : do 90 cm, 325 m/min., 8-9 přek.

 

DREZURNÍ ÚLOHY SE JEZDÍ ZPAMĚTI !!!!!

 

ČASOVÝ ROZVRH SOUTĚŽÍ BUDE ZVEŘEJNĚN NA WWW.HEROUTICE.CZ PO UZÁVĚRCE

PŘIHLÁŠEK PODLE SKUTEČNÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH.

První den drezurní zkouška,následně parkur.Druhý den terénní zkouška.

Prohlídky terénních tratí individuálně v průběhu celého prvního dne.

Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.

Schválil: M.Moudrý 19.7.2015          Ředitel závodů: Ing. Loudová

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz