na Home page

R O Z P I S

halových jezdeckých závodů  7. - 8. 11. 2015

Podzimní cena Heroutic

farma Heroutice

dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

 

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA

chov koní

 

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:                          JK Heroutice

2. Datum konání:                   7. a 8. listopadu 2015

3. Místo konání:                     Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:                            krytá hala 41 x 21 m

5. Opracoviště:                       písčité 20 x 50 m + hala

6. Funkcionáři závodů: 

ředitel závodů:                       Ing.Klára Loudová

sekretář závodů:                     Jaroslava Vyletová

hlavní rozhodčí:                     Mgr.Jana Perníčková

rozhodčí:                                Ing.Antonín Klauz

                                               Ing.Jiří Holík

                                               Ing. Barbora Králová

rozhodčí na opracovišti:         střídají se rozhodčí zákl.sboru

autor parkurů:                        Miloslav Perníček

hlasatel:                                  Petr  Louda

lékařská služba:                      MUDr. Jan Rudiš

vet. služba:                             MVDr. Michal Šindelář

podkovářská služba:              Jiří Andres

 

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:       Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Rozpis těchto závodů

Pravidla Ponyligy 2015

Všeobecná ustanovení pro všechny akce konané na farmě Heroutice v roce 2015

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

2. Soutěže:

 

Sobota 7. listopadu 2015

 

U.-1.    Ukázka – stupňovaná obtížnost do 40 cm

Soutěž na styl, 8 překážek do 40 cm.Opracování na kolbišti s možností skoku urč. překážek. Hodnocení dle čl. 298.1.4 „Soutěž dovednosti jezdce“.Floty dle PJS,upomínková cena pro vítěze. Zápisné 300 Kč.

U.-2.    Ukázka – stupňovaná obtížnost do 50 cm

Soutěž na styl, 8 překážek do 50 cm.Opracování na kolbišti s možností skoku urč. překážek. Hodnocení dle čl. 298.1.4 „Soutěž dovednosti jezdce“.Floty dle PJS,upomínková cena pro vítěze. Zápisné 300 Kč.

 

U.-3.    Ukázka – stupňovaná obtížnost do 80 cm

Stupňovaná obtížnost bez žolíka, 8 překážek do 80 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Upomínková cena pro vítěze.  Zápisné 300,- Kč.

 

 

1.         Ponyhandicap ZLP

Soutěž otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A 238.2.1 Věcné ceny v hodnotě 1 000,-Kč. Zápisné 350,- Kč

 

2.         Pony handicap LP

Hodnocení dle st. A 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

U.-4.    Stupňovaná obtížnost do 100 cm

Stupňovaná obtížnost bez žolíka, 8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Upomínková cena pro vítěze. Zápisné 300,- Kč.

  

 

 

Neděle 8. listopadu 2015

 

U.-5.    Ukázka – stupňovaná obtížnost do 80 cm

Stupňovaná obtížnost bez žolíka, 8 překážek do 80 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč. 

U.-6.    Ukázka – stupňovaná obtížnost do 100 cm

Stupňovaná obtížnost bez žolíka, 8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Věcné ceny. Zápisné 300,- Kč. 

3.         Skoková soutěž ZL – 110 cm - 9.kvalifikační kolo Teenager 2015

Hodnocení dle st. A čl.238.2.2.Pro jezdce do 21 let je 9.kvalifikačním

kolem seriálu Teenager 2015.Věcné ceny hodnotě min. 1 000,- Kč.Zápisné 400,- Kč.

4.         Stupňovaná obtížnost do 120 cm bez žolíka

Stupňovaná obtížnost,8 překážek do 120cm. Hodnocení dle st. A čl. 269,bez rozeskakování na čas. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000,- Kč. Zápisné 400,- Kč

5.         Pony handicap- kvalifikace NEATLY-QUICKLY  2015

Skoková soutěž pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií.
Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo seriálových soutěží Pony ligy 2015 – novinka roku 2015 Neatly-Quickly.Soutěž na výšce 60/70/80 cm s handicapem +10 cm pro jezdce ve věku13-16let.
Hodnocení: 1.kolo čl. 298.1.1., 2.kolo čl. 238.2.1..Vítězem se stává jezdec s nejnižším součtem z umístění z jednotlivých kol.V případě rovnosti bodů rozhoduje umístění z 1.kola,pokud ani toto nerozhodne,rozhodne umístění z 2.kola.Věcné ceny v hodnotě min. 1500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

6.         Ponyhandicap LP– 9. kvalifikační kolo Pony ligy 2015

Pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Pro děti 8 – 12 let je soutěž 9. kvalifikačním kolem PONY LIGY 2015. Věcné ceny v hodnotě min. 1.500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

7.         Ponyhandicap SP – 9. kvalifikační kolo Pony Extraligy 2015

Soutěž je otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Soutěž je 9. kvalifikačním kolem PONY EXTRALIGY 2015. Věcné ceny v hodnotě min.1.500,- Kč. Zápisné 400,- Kč.

 

C. Ostatní ustanovení:

1. Předběžný časový program:

po oba dny:    8.00-10.00 hod. – prezentace

10.00 – ukázkové soutěže, další soutěže navazují

2. Všeobecné údaje:       viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2015

3. Přihlášky:                   Jmenovité přihlášky  s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 1
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 4. 11. 2015 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 15.3. je var. symbol 1503). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

 

4. Veterinární předpisy: dle předpisů Státní veterinární správy pro přesun koní platných pro rok 2015.

5. Poskytované služby:  zdravotnická  služba zajištěna,

veterinární a podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení: přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

8. Kontakt:                     Heroutice 1, 257 56 Neveklov, heroutice@heroutice.cz

tel. 317 741 392, 604 232 834

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

 

Ing.Klára Loudová,

ředitelka závodů

 

Rozpis byl schválen 2. 2. 2015 – M. Moudrý

 

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz