na Home page

Halové parkurové závody + pony

Heroutice 6. 3. 2016

„Styl šampionát pony 2016“

 

farma Heroutice

dětské pobyty
 

individuální ježdění
celodenní výlety na koni
 

ubytování

 

 

závody, veř. tréninky
 

 

soustředění, ZZVJ
 

 

PONY LIGA

 

 

chov koní

 

 

fotogalerie
 

kde nás najdete
pár slov o farmě

A. Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:                           JK Heroutice

2. Datum konání:                               6. března 2016

3. Místo konání:                                Areál farmy Heroutice u Neveklova, okr. BN

4. Kolbiště:                                        krytá hala 41 x 21 m

5. Opracoviště:                                  písčité 30 x 70 m + hala

6. Funkcionáři závodů:   

          ředitel závodů:                        Ing.Klára Loudová

          sekretář závodů:                     Jaroslava Vyletová

          hlavní rozhodčí:                      Mgr.Jana Perníčková

          rozhodčí:                               Ing. Antonín Klauz (+styl)

        Ing.Barbora Králová

        Ing.Marie Volšická 

        Miloslav Perníček

rozhodčí na opracovišti

          střídají se rozhodčí zákl.sboru

autor parkurů:    Miloslav Perníček

hlasatel:             Petr Louda

lékařská služba:   MUDr. Pavlína Andrlová

vet. služba:        MVDr. Michal Šindelář

                                           podkovářská služba:              Jiří Andres

B. Technická ustanovení:

1. Předpis:             Pravidla jezdeckého sportu

Sport. technické podmínky ČJF

Rozpis těchto závodů

Všeobecná ustanovení pro všechny akce konané na farmě Heroutice v roce 2016

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

Soutěže:

  

U-1.     Ukázka -  skákání do 50 cm na styl

Přístupno i jezdcům bez licencí. Hodnocení dle čl. 298.1.4 „Soutěž dovednosti jezdce“. Upomínková cena pro vítěze,floty dle PJS. Zápisné 300,- Kč

 

U-2.     Ukázka -  skákání do 80 cm na styl

Přístupno i jezdcům bez licencí. Hodnocení dle čl. 298.1.4 „Soutěž dovednosti jezdce“. Upomínková cena pro vítěze,floty dle PJS. Zápisné 300,- Kč

 

U-3.  Ukázka -  stupňovaná obtížnost do 100 cm

Přístupno i jezdcům bez licencí. Stupňovaná obtížnost, 8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Upomínková cena pro vít,floty dle PJS. Zápisné 300,- Kč

 

1.         Skoková soutěž ZL

Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1.- na čas. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000,- Kč.

Zápisné 350,- Kč.

 

 

2.         Pony handicap ZP

Pro jezdce na pony všech kategorií. Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo pro Styl šampionát pony 2016.  Hodnocení dle čl. 298.1.1 Věcné ceny v hodnotě min.1000,- Kč. Zápisné 350,- Kč

 

 

3.         Pony handicap ZLP

Pro jezdce na pony všech kategorií. Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo pro Styl šampionát pony 2016.Hodnocení dle čl. 298.1.1 Věcné ceny v hodnotě min. 1000,- Kč. Zápisné 350,- Kč

 

4.      Pony handicap LP

Pro jezdce na pony všech kategorií. Soutěž se započítává jako kvalifikační kolo pro Styl šampionát pony 2016. Hodnocení dle st. A čl. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1000,- Kč.

Zápisné 350,- Kč

 

 

 

C. Ostatní ustanovení:

1. Předběžný časový program:

neděle 6. 3. 2016:           7.30 - 9.00 hod. – prezentace

9:00 – zahájení programu – hobby skákání

10.30 hod. – soutěž č. 1. – další soutěže navazují

2. Všeobecné údaje:       viz Společná ustanovení pro všechny akce JK Heroutice 2016

3. Přihlášky:                   Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte

na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov

e-mail: heroutice@heroutice.cz

tel.: 317 741 392, 604 232 834

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 3. 3. 2016 do 12.00 hod.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č. účtu: Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 17.3. je var. symbol 1703). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

4. Veterinární předpisy:    Účastníci jsou povinni se řídit dle předpisů pro přesun koní  Státní veterinární správy

5. Poskytované služby:  lékařská  služba zajištěna,

veterinární a podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu

6. Ubytování a ustájení:     přímo v areálu na základě objednávky

7. Kancelář závodů:       po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích v hale

8. Kontakt:                     Heroutice 1,25756 Neveklov,heroutice@heroutice.cz,tel.604 232 834

 

 

 

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno pokutou 1 000 Kč.

 

Schváleno M. Moudrý 6.2.2016                                                    Ředitel závodů: Ing. Loudová Klára

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz