na Home page

Rozpis jezdeckých závodů ČJF

29.-30.7.2016

farma Heroutice

dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

 

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

chov koní

 

 

 

 

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz 

1.     Základní ustanovení.

1.1.  Základní informace 

1.1.1.

Kategorie závodů:

CSN

1.1.2.

Číslo závodů ČJF:

 

1.1.3.

Název závodů:

Jezdecké závody Letní cena Heroutic

1.1.4.

Pořadatel:

JK Heroutice MB067

1.1.5.

Spolupoř. subjekt:

 

1.1.6.

Datum závodů:

29.-30.7. 2016

1.1.7.

Místo konání:

Heroutice u Neveklova,okr.Benešov u Prahy

1.1.8.

Omezující kritéria:

 

 

1.2.  Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů:

Ing. Klára Loudová

Sekretář závodů:

Jaroslava Vyletová

Kontaktní osoba:

Mgr.Jana Perníčková

Hlavní rozhodčí:

Eva Špuláková

Sbor rozhodčích:

Mgr.Jana Perníčková, Ing. Barbora Králová

Stylový rozhodčí:

Miloslav Perníček

Technický delegát:

Miloslav Perníček

Stavitel tratí / parkurů:

Miloslav Perníček

Hlavní steward:

 

Komisař na opracovišti:

střídají se rozhodčí základního sboru

Hlasatel:

 

Zpracovatel výsledků:

 

Lékařská služba:

MUDr. Pavlína Andrlová

Veterinární dozor:

MVDr. Michal Šindelář

Podkovář:

Jiří Andres

1.3.  Technické parametry

1.3.1.     Kolbiště:                     50x50m (písčité)

1.3.2.     Opracoviště:               písčité  80x 30 m

                                              

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

   

1.1.  Přihlášky

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz

(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)

 

1.2.  Prezentace

V kanceláři závodů nebo na tel.604232834

 

1.3.  Technická porada

        Nekoná se

 

1.4.  Start soutěží (zkoušek)

Po oba dny: 9.00 soutěž č. 1 resp. č. 9.

Časový rozvrh soutěží bude zveřejněn na www.heroutice.cz po uzávěrce přihlášek podle skutečného počtu přihlášených.

 

1.5.  Sekretariát závodů

       Po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

 

1.6.  Další důležité informace

Kontakt: Farma Heroutice, Heroutice 1, 257 56 Neveklov, www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz, 604 232 834

 

2.     Přehled jednotlivých kol soutěží

 

 

3.     Soutěže, startovné a ceny

 

Pátek 29.7.2016

1.     Ponyhandicap ZP  - kvalifikace SŠP pro děti do 16 let na pony všech kategorií

          Soutěž ZP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let (pro věkovou kategorii 8-12 let je kvalifikací SŠP). Samostatně budou ještě floty odměněni jezdci Středočeského kraje. Hodnocení dle č. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

         

 

 

2.    Ponyhandicap ZLP  - kvalifikace SŠP pro děti do 16 let na pony všech kategorií (zároveň přebor pony okresu Benešov).

          Soutěž ZLP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let (pro danou věkovou kategorii je kvalifikací SŠP). Samostatně budou ještě floty odměněni jezdci Středočeského kraje. Pro jezdce na pony z okresu Benešov je soutěž okresním přeborem, v případě účasti pouze v přeborové soutěži nemusí jezdec hradit startovné. Hodnocení dle č. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. V přeboru okresu medaile a diplomy. Startovné 400 Kč.

 

 

3.      Ponyhandicap LP  - kvalifikace SŠP pro děti do 16 let na pony všech kategorií.

          Soutěž LP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let (pro danou věkovou kategorii je kvalifikací SŠP). Samostatně budou ještě floty odměněni jezdci Středočeského kraje. Hodnocení dle č. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

 

4.      Ponyhandicap SP  - na čas, pro děti do 16 let na pony všech kategorií.

          Soutěž SP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle č. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

 

5.      Ponyhandicap STP  - na čas, pro děti do 16 let na pony všech kategorií.

          Soutěž SP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle č. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

 

 

6.   Soutěž ZM - kvalifikace SŠ na velkých koních (zároveň přebor dětí z okresu Benešov)             

         Soutěž ZM pro všechny jezdce a koně bez omezení (pro děti je kvalifikací Styl šampionátu). Samostatně budou ještě floty odměněni jezdci Středočeského kraje. Pro děti z okresu Benešov je soutěž okresním přeborem, v případě účasti pouze v přeborové soutěži nemusí jezdec hradit startovné. Hodnocení dle č. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000 Kč. V přeboru okresu medaile a diplomy. Startovné 400 Kč.

 

7.     Soutěž Z - kvalifikace SŠ na velkých koních (zároveň přebor juniorů z okresu Benešov) 

Soutěž Z pro všechny jezdce a koně bez omezení (pro děti a juniory je kvalifikací Styl šampionátu). Samostatně budou ještě floty odměněni jezdci Středočeského kraje.  Pro juniory z okresu Benešov je soutěž okresním přeborem, v případě účasti pouze v přeborové soutěži nemusí jezdec hradit startovné. Hodnocení dle č. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. V přeboru okresu medaile a diplomy. Startovné 400 Kč.

 

8.    Soutěž ZL - kvalifikace SŠ na velkých koních

Soutěž ZL pro všechny jezdce a koně bez omezení (pro juniory je kvalifikací Styl šampionátu). Samostatně budou ještě floty odměněni jezdci Středočeského kraje. Hodnocení dle č. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

 

9.    Soutěž L*

Soutěž L* pro všechny jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle st. A č. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 800 Kč. Startovné 500 Kč.

 

Sobota 30.7.2016

 

10.    Ponyhandicap ZLP

Soutěž ZLP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle st. A č. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

 

11.   Ponyhandicap LP – kvalifikační kolo Pony ligy 2016

Soutěž LP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Pro děti 8-12 let je soutěž kvalifikací pro PONY LIGU 2016. Hodnocení dle st. A č. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

 

12.  Ponyhandicap SP – kvalifikační kolo Pony extraligy 2016

Soutěž SP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Zároveň je soutěž kvalifikací pro PONY EXTRALIGU 2016. Hodnocení dle st. A č. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

 

13.  Ponyhandicap STP

Soutěž STP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle st. A č. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000 Kč. Startovné 400 Kč.

 

14.  Soutěž Z – kvalifikační kolo Teenager 2016  

Soutěž Z pro všechny jezdce a koně bez omezení. Pro jezdce do 21 let je soutěž kvalifikací seriálu Teenager 2016. Kvalifikační kolo Středočeské jezdecké ligy – kategorie děti. Hodnocení dle st. A č. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

 

15.  Soutěž ZL

Soutěž ZL pro všechny jezdce a koně bez omezení. Kvalifikační kolo Středočeské jezdecké ligy – kategorie junioři. Hodnocení dle st. A č. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

 

16.  Soutěž L* - Letní cena Heroutic       

Soutěž L* pro všechny jezdce a koně bez omezení. Kvalifikační kolo Středočeské jezdecké ligy – kategorie senioři. Hodnocení dle st. A č. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 800 Kč. Startovné 500 Kč.  

 

 

5.     Technická ustanovení

5.1.  Předpisy

5.1.1.         Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP, pravidly Styl šampionátu pony, pravidly Styl šampionátu velkých koní, pravidly seriálu Pony liga 2016, pravidly Středočeské jezdecké ligy a tímto rozpisem závodů.

5.1.2.        Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126

5.1.3.        Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128

5.1.4.        Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.

5.1.5.        Sázky nejsou povoleny.

 

 

5.2.  Veterinární předpisy

5.2.1.        Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.

5.2.2.       Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.

5.2.3.       Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

 

 

5.3.  Podmínky účasti, kvalifikace

 

 

 

6.     Obecné informace

6.1.  Odpovědnost pořadatele

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

6.2.  Informace pro majitele psů

Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti ! 

6.3.  Ustájení

Pořadatel zajišťuje na objednávku v ceně 1.200 Kč za box na akci (čt-so) – bez krmení,příp. 500 Kč za box na jednotlivý den. Úhrada ustájení bude provedena na účet 0371824033/0800, v.s. číslo licence jezdce nejpozději do 25.7.2016. V případě storna do 27.7.2016 se vrací 50 % poplatku za ustájení. Při stornu po tomto termínu se poplatek za ustájení nevrací!

6.4.  Ubytování, elektrické přípojky

Pořadatel zajišťuje na objednávku – info www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz

6.5.  Ostatní služby

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu

Veterinární služba – zajištěna proti úhradě

Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě

Občerstvení – zajištěno v areálu 

Parkování vozidel – na vyhrazených místech v areálu

 

7.     Partneři závodů

 

8.     Schvalovací doložka

 

Rozpis zpracoval: Mgr. Jana Perníčková

Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý, 8.7. 2016

 

 

  Ukázkové soutěže(po oba dny,časově bude upřesněno po uzávěrce přihlášek):

 ( přihlášky přes www.heroutice.cz nebo heroutice@heroutice.cz)

      U-1,U-2.  Ukázka – parkur do 50/70 cm na styl.

            Deset minut před zahájením je povolena prohlídka parkuru a opracování koní na kolbišti s možností skoku urč. Překážek. Hodnocení dle st. A čl. 298.1.3 – Zkouška dovednosti jezdce. Věcné ceny. Startovné 300 Kč.

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz