na Home page

R O Z P I S

halových jezdeckých závodů  5. - 6. 11. 2016

Podzimní cena Heroutic

farma Heroutice

dětské pobyty


individuální ježdění
 

celodenní výlety na koni
 

ubytování

 

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

 

 

chov koní

 

fotogalerie
 

kde nás najdete
 

pár slov o farmě


1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů: CSN
1.1.2. Číslo závodů ČJF:
1.1.3. Název závodů: Jezdecké závody Podzimní cena Heroutic
1.1.4. Pořadatel: JK Heroutice MB067
1.1.6. Datum závodů: 5. -6. 11. 2016
1.1.7. Místo konání: Heroutice u Neveklova,okr.Benešov u Prahy


1.2. Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů: Ing. Klára Loudová
Sekretář závodů: Jaroslava Vyletová
Kontaktní osoba: Mgr.Jana Perníčková
Hlavní rozhodčí: Ing. Antonín Klauz
Sbor rozhodčích: Jan Matuška, Mgr.Jana Perníčková, Ing. Barbora Králová
Technický delegát: Miloslav Perníček
Stavitel tratí / parkurů: Miloslav Perníček
Komisař na opracovišti: střídají se rozhodčí základního sboru
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků: Jan Matuška
Lékařská služba: Markéta Adamová
Veterinární dozor: MVDr. Michal Šindelář
Podkovář: Jiří Andres


1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: 21x41m (hala, písčité)
1.3.2. Opracoviště: písčité 80x 30 m, hala 21x41 m


2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 3. 11. 2016 do 12.00 hod.

2.2. Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz

(do ukázkových soutěží přes www.heroutice.cz – přihlašovací formulář nebo na email heroutice@heroutice.cz)
 

   

2.3. Prezentace
V kanceláři závodů nebo na tel.604 232 834

2.4. Technická porada
Nekoná se

2.5. Start soutěží (zkoušek)
Po oba dny: 9.00
Časový rozvrh soutěží bude zveřejněn na www.heroutice.cz po uzávěrce přihlášek podle skutečného počtu přihlášených.

2.6. Sekretariát závodů
Po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

2.7. Další důležité informace
Kontakt: Farma Heroutice, Heroutice 1, 257 56 Neveklov, www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz, 604 232 834

3. Přehled jednotlivých kol soutěží

4. Soutěže, startovné a ceny

Sobota 5. 11. 2016


U1. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 40 cm
8 překážek do 40 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Upomínková cena pro vítěze. Startovné 300 Kč.

U2. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 70 cm
8 překážek do 70 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Upomínková cena pro vítěze. Startovné 300 Kč.

U3. Ukázka - Stupňovaná obtížnost do 100 cm
8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Upomínková cena pro vítěze. Startovné 300 Kč.

1. Stupňovaná obtížnost do 110 cm
8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Věcné ceny v hodnotě min. 1200 Kč pro první tři umístěné. Startovné 400 Kč.

2. Ponyhandicap ZLP - na čas, pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Soutěž ZLP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle st. A č. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč pro první tři umístěné. Startovné 400 Kč.3. Ponyhandicap LP - na čas, pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Soutěž LP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle st. A č. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč pro první tři umístěné. Startovné 400 Kč.

Neděle 6.11.2016

U4. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 80 cm
8 překážek do 80 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Upomínková cena pro vítěze. Startovné 300 Kč.

U5. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 100 cm
8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Upomínková cena pro vítěze. Startovné 300 Kč.

4. Skoková soutěž ZL – 110 cm – kvalifikační kolo Teenager 2016
Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2. Pro jezdce do 21 let je kval. kolem seriálu Teenager 2016. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč pro první tři umístěné. Startovné 400 Kč.

5. Ponyhandicap ZLP
Soutěž ZLP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle st. A č. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč pro první tři umístěné. Startovné 400 Kč.

6. Ponyhandicap LP – kvalifikační kolo Pony ligy 2016
Soutěž LP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Pro děti 8-12 let je soutěž kvalifikací pro PONY LIGU 2016. Hodnocení dle st. A č. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč pro první tři umístěné. Startovné 400 Kč.

7. Ponyhandicap SP – kvalifikační kolo Pony extraligy 2016
Soutěž SP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Zároveň je soutěž kvalifikací pro PONY EXTRALIGU 2016. Hodnocení dle st. A č. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč pro první tři umístěné. Startovné 400 Kč.
 


5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP, pravidly Styl šampionátu pony, pravidly Styl šampionátu velkých koní, pravidly seriálu Pony liga 2016, pravidly Středočeské jezdecké ligy a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.


5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.


5.3. Podmínky účasti, kvalifikace

6. Obecné informace
6.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

6.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

6.3. Ustájení
Pořadatel zajišťuje na objednávku v ceně. 500 Kč za box na jednotlivý den.

6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Pořadatel zajišťuje na objednávku – info www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz

6.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu
Parkování vozidel – na vyhrazených místech v areálu

7. Partneři závodů

8. Schvalovací doložka

Rozpis zpracoval: Mgr. Jana Perníčková
Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý,


zpět na termíny závodů

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz