na Home page

Rozpis jezdeckých závodů ČJF

Kvalifikační kola KMK

Kvalifikační kola Drezurního poháru mládeže ČJF

27 – 28 . 5. 2017

farma Heroutice

dětské pobyty
 

individuální ježdění
 

celodenní výlety na koni
 

ubytování

 

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

chov koní

fotogalerie
 

kde nás najdete
 

pár slov o farmě

 

 

 

 

 


1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů: CDN
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170527B3
1.1.3. Název závodů: Drezurní a paradrezurní závody,kvalifikační kolo KMK 2017 v drezuře,kvalifikační kolo Národního poháru mládeže 2017
1.1.4. Pořadatel: JK Heroutice MB067
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů: 27. – 28. 5. 2017
1.1.7. Místo konání: Heroutice
1.1.8. Omezující kritéria:


1.2. Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů: Ing. Milan Svoboda
Sekretář závodů: Jaroslava Vyletová
Kontaktní osoba: Mgr.Jana Perníčková
Hlavní rozhodčí: Miloslav Perníček
Sbor rozhodčích: MUDr.Helena Žižková, Milena Minářová, Ing.Marcel Kamínek, Ing.Antonín Klauz
Stylový rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti: Mgr. Jana Perníčková
Hlasatel: Jan Matuška
Zpracovatel výsledků: Jan Matuška
Lékařská služba: MUDr.Pavlína Andrlová
Veterinární dozor: MVDr. Michal Šindelář
Podkovář: Jiří Andres


1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: dva drezurní obdélníky 20 x 40 m a 20 x 60 m (písek a písek s geotextilií) + krytá hala (písek)
1.3.2. Opracoviště: písčité 20 x 50 m + hala 20 x 40 m
1.3.3. Opracování:

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 25. 5. 2017 do 12.00 hod.

 

   


2.2. Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)

2.3. Prezentace
V kanceláři závodů nebo na tel.604 232 834

2.4. Technická porada
Nekoná se

2.5. Start soutěží (zkoušek
8.00 h – Ukázka, ostatní soutěže navazují. Pořadí a časy soutěží včetně umístění na konkrétním obdélníku – bude upřesněno po uzávěrce podle počtu přihlášených do soutěží a zveřejněno na webu pořadatele!!!

2.6. Sekretariát závodů
Po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích.

2.7. Další důležité informace

3. Přehled jednotlivých soutěží PŘEDBĚŽNĚ,bude upřesněno po uzávěrce!!!
Sobota 27. 5. 5017
HALA:
• Ukázka Z1
• Soutěž v paradrezúře – obdélník 20x40 m

OBDÉLNÍK S BÍLÝM PÍSKEM:
• Soutěž v paradrezúře – obdélník 20x60 m
• KMK 4-letí
• KMK 5-letí
• KMK 6-letí
• KMK 7-letí

ZADNÍ OBDÉLNÍK:
• DÚ-A
• DD
• JU
• SGNeděle 28. 5. 2017
HALA:
• Ukázka Z1
• Soutěž v paradrezúře – obdélník 20x40 m
OBDÉLNÍK S BÍLÝM PÍSKEM:
• Soutěž v paradrezúře – obdélník 20x60 m
• KMK 4-letí
• KMK 5-letí
• KMK 6-letí

ZADNÍ OBDÉLNÍK:
• DÚ-B
• PÚ
• DD
• JJ
• SG

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny


Sobota 27. 5. 2017


U1. Ukázka - soutěž v drezúře Z
Drezurní úloha národní Z1/2016, rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 40 m. Přístupno i jezdcům bez licencí. Upomínková cena pro vítěze. Zápisné 350 Kč.

1. Soutěž v paradrezúře 1
Soutěž je otevřená pro paradrezurní jezdce všech skupin/Gradu. Paradrezurní úloha Novic/Team Test na obdélníku 20x40/20x60m dle klasifikační skupiny jezdce, úlohy platné pro rok 2017. Rozhodují dva rozhodčí z jednoho místa, vyhodnocení pořadí v jednotlivých odděleních dle dosažených procent.
Oddělení A – kategorie Z – pro jezdce začínající nebo nejezdící ve své klasifikační skupině v přihlášce nutno uvést úlohu, které klasif. skupiny jezdec pojede (Novice Test)
Oddělení B – kategorie M - pro jezdce jezdící ve své klasifikační skupině (Team Test)
Všechny úlohy jsou čtené, čtenáře si zajistí jezdec sám. Floty dle PJS,pro vítěze upomínková cena. Zápisné 350 Kč.

2. Soutěž v drezúře Z (kval. kolo Národního poháru mládeže ČJF
Drezurní úloha DU-A/2016,rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná bez omezení. Pro jezdce na pony ve věku 8-10 let a 11-13 let je soutěž kvalifikačním kolem Národního poháru mládeže ČJF. Věcné ceny v hodnotě min. 1 300 Kč. Zápisné 400 Kč.


3. Soutěž v drezúře stupně Z – KMK pro 4leté koně - 4U/2013
Drezurní úloha 4U/2013, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na čtyřletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl. 432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5 min. Zápisné 400 Kč.

4. Soutěž v drezúře stupně L (kval. kolo Národního poháru mládeže ČJF)
Drezurní úloha DD/2016 rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům a koním bez omezení. Pro jezdce na pony ve věku 11-13 let a 8-16 let a děti na velkých koních je soutěž kvalifikačním kolem Národního poháru mládeže ČJF. Věcné ceny v hodnotě min. 1 300 Kč. Zápisné 400 Kč.

5. Soutěž v drezúře stupně L – KMK pro 5leté koně - 5U/2009
Drezurní úloha 5U/2009, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na pětiletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl.432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5min. Zápisné 400 Kč.

6. Soutěž v drezúře stupně S – KMK pro 6leté koně - 6U/2009
Drezurní úloha 6U/2009, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na šestiletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl. 432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5min. Zápisné 400 Kč.

7. Soutěž v drezúře stupně ST – KMK pro 7eté koně - 7U/2017
Drezurní úloha 7U/2017, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na sedmiletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl. 432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5min. Zápisné 400 Kč.

8. Soutěž v drezúře stupně S (kval. kolo Národního poháru mládeže ČJF)
Soutěž je přístupná bez omezení. Pro juniory je soutěž kvalifikačním kolem Národního poháru mládeže ČJF. Drezurní úloha JU/2016, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m.. Věcné ceny do 3. místa v hodnotě 1 600 Kč. Zápisné 500 Kč.

9. Soutěž v drezúře stupně ST
Soutěž je přístupná bez omezení. Drezurní úloha SG/2016, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m.. Věcné ceny do 3. místa v hodnotě 1 600 Kč. Zápisné 500 Kč.

Neděle 28. 5. 2017

U2. Ukázka - soutěž v drezúře Z
Drezurní úloha národní Z1/2016, rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 40 m. Přístupno i jezdcům bez licencí. Upomínková cena pro vítěze. Zápisné 350 Kč.

10. Soutěž v paradrezúře 1
Soutěž je otevřená pro paradrezurní jezdce všech skupin/Gradu. Paradrezurní úloha Novic/Team Test na obdélníku 20x40/20x60m dle klasifikační skupiny jezdce, úlohy platné pro rok 2017. Rozhodují dva rozhodčí z jednoho místa, vyhodnocení pořadí v jednotlivých odděleních dle dosažených procent.
Oddělení A – kategorie Z – pro jezdce začínající nebo nejezdící ve své klasifikační skupině v přihlášce nutno uvést úlohu, které klasif. skupiny jezdec pojede (Novice Test)
Oddělení B – kategorie M - pro jezdce jezdící ve své klasifikační skupině (Team Test)
Všechny úlohy jsou čtené, čtenáře si zajistí jezdec sám. Floty dle PJS,pro vítěze upomínková cena. Zápisné 350 Kč.

11. Soutěž v drezúře Z(kval.kolo Národního poháru mládeže ČJF)
Drezurní úloha DU-B/2016,rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná bez omezení. Pro jezdce na pony ve věku 8-10 let a 11-13 let je soutěž kvalifikačním kolem Národního poháru mládeže ČJF. Věcné ceny v hodnotě min. 1 300 Kč. Zápisné 400 Kč.

12. Soutěž v drezúře pro PONY PU(kval. kolo Národního poháru mládeže ČJF)
Drezurní úloha PU/2016, dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupna pro všechny jezdce na pony. Pro jezdce na pony ve věku 8-16 let je soutěž kvalifikačním kolem Národního poháru mládeže ČJF. Pohár pro vítěze, floty dle PJS. Zápisné 350 Kč.

13. Soutěž v drezúře stupně Z – KMK pro 4leté koně - 4U/2013
Drezurní úloha 4U/2013, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na čtyřletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl. 432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5 min. Zápisné 400 Kč.

14. Soutěž v drezúře stupně L (kval. kolo Národního poháru mládeže ČJF)
Drezurní úloha DD/2016 rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům a koním bez omezení. Pro jezdce na pony ve věku 11-13 let a 8-16 let a děti na velkých koních je soutěž kvalifikačním kolem Národního poháru mládeže ČJF. Věcné ceny v hodnotě min. 1 300 Kč. Zápisné 400 Kč.

15. Soutěž v drezúře stupně L – KMK pro 5leté koně – 5F/2009
Drezurní úloha 5F/2009, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na pětiletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl.432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5min. Zápisné 400 Kč.

16. Soutěž v drezúře stupně S – KMK pro 6leté koně - 6U/2009
Drezurní úloha 6U/2009, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na šestiletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl. 432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5min. Zápisné 400 Kč.


17. Soutěž v drezúře stupně S – KMK pro 6leté koně – 6F/2009
Drezurní úloha 6F/2009, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům na šestiletých koních (hřebci, klisny, valaši). Bičík povolen. Hodnocení podle čl. 432 a přílohy IX – tři rozhodčí od jednoho stolu (C). Opracování v obdélníku max. 5min. Zápisné 400 Kč.

18. Soutěž v drezúře stupně S (kval. kolo Národního poháru mládeže ČJF)
Soutěž je přístupná bez omezení. Pro juniory je soutěž kvalifikačním kolem Národního poháru mládeže ČJF. Drezurní úloha JJ/2016, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m. Věcné ceny do 3.místa v hodnotě 1 600 Kč. Zápisné 500 Kč.

19. Soutěž v drezúře stupně ST
Soutěž je přístupná bez omezení. Drezurní úloha SG/2016, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m. Věcné ceny do 3. místa v hodnotě 1 600 Kč. Zápisné 500 Kč.

 5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP, Pravidly soutěží KMK, Pravidly Drezurního poháru mládeže a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Pokud v soutěži zůstane na startovní listině méně než 5 startujících,soutěž bude v případě zájmu zbylých startujících uskutečněna,ale pořadatel nebude vydávat ceny.
5.1.5. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.6. Sázky nejsou povoleny.


5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.


5.3. Podmínky účasti, kvalifikace6. Obecné informace
6.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.6.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

6.3. Ustájení
Pořadatel zajišťuje na objednávku za poplatek 500 Kč/den včetně steliva.

6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Pořadatel zajišťuje na objednávku.

6.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu po celý den
Parkování vozidel – na vyhrazených místech v arálu

7. Partneři závodů

8. Schvalovací doložka

Rozpis zpracoval: J.Perníčková Rozpis za OV ČJF schválil:M.Moudrý 12.5.2017

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz