na Home page

Rozpis jezdeckých závodů ČJF

Mistrovství Středočeské oblasti v drezúře

(děti, junioři, ml. jezdci a senioři)

10. 6. 2017

farma Heroutice

dětské pobyty
 

individuální ježdění
 

celodenní výlety na koni
 

ubytování

 

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

chov koní

fotogalerie
 

kde nás najdete
 

pár slov o farmě

 

 

 

 

 1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů: CDN
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170610B3
1.1.3. Název závodů: Mistrovství Středočeské oblasti v drezúře
1.1.4. Pořadatel: JK Heroutice MB067
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů: 10. 6. 2017
1.1.7. Místo konání: Heroutice
1.1.8. Omezující kritéria:


1.2. Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů: Ing. Milan Svoboda
Sekretář závodů: Jaroslava Vyletová
Kontaktní osoba: Mgr.Jana Perníčková
Hlavní rozhodčí: Eva Špuláková
Sbor rozhodčích: Pavla Loudová,Miloslav Perníček,Katarína Hlavová
Stylový rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti: Mgr. Jana Perníčková
Hlasatel: Zuzana Zdeborská
Zpracovatel výsledků: Ivana Nejedlá
Lékařská služba: MUDr.Pavlína Andrlová
Veterinární dozor: MVDr. Michal Šindelář
Podkovář: Jiří Andres


1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: dva drezurní obdélníky 20 x 40 m a 20 x 60 m (písek a písek s geotextilií) + krytá hala (písek)
1.3.2. Opracoviště: písčité 20 x 50 m + hala 20 x 40 m
1.3.3. Opracování:

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 8..6. 2017 do 12.00 hod.

 

   


2.2. Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)

2.3. Prezentace
V kanceláři závodů nebo na tel.604 232 834

2.4. Technická porada
Nekoná se

2.5. Start soutěží (zkoušek
8.00 h – Ukázka, ostatní soutěže navazují. Pořadí a časy soutěží včetně umístění na konkrétním obdélníku – bude upřesněno po uzávěrce podle počtu přihlášených do soutěží a zveřejněno na webu pořadatele!!!

2.6. Sekretariát závodů
Po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích.

2.7. Další důležité informace

3. Přehled jednotlivých soutěží

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny

U1. Ukázka - soutěž v drezúře Z
Drezurní úloha národní Z1/2016, rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 40 m. Přístupno i jezdcům bez licencí. Upomínková cena pro vítěze. Zápisné 350 Kč.

1. Soutěž v drezúře Z
Drezurní úloha DU-A/2016,rozhodování dle čl.432/N-34, 2 rozhodčí z 1 místa, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná bez omezení. Pro děti ze Středočeské oblasti ČJF je soutěž Mistrovstvím oblasti dětí. V případě účasti pouze v Mistrovství oblasti nemusí jezdec hradit zápisné. Věcné ceny v hodnotě min. 1 300 Kč. V Mistrovství Středočeské oblasti ČJF obdrží umístění na 1. - 3. místě medaile, floty a finanční ceny v hodnotě celkově 10 000 Kč (3 000 – 2 500 – 2 000 – 1 500 – 1 000 Kč). Zápisné 400 Kč.

2. Soutěž v drezúře stupně L
Drezurní úloha DD/2017 rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná všem jezdcům a koním bez omezení. Pro juniory ze Středočeské oblasti ČJF je soutěž Mistrovstvím oblasti. V případě účasti pouze v Mistrovství oblasti nemusí jezdec hradit zápisné. Věcné ceny v hodnotě min. 1 300 Kč. V Mistrovství Středočeské oblasti ČJF obdrží umístění na 1. - 3. místě medaile, floty a finanční ceny v hodnotě celkově 10 000 Kč (3 000 – 2 500 – 2 000 – 1 500 – 1 000 Kč).Zápisné 400 Kč.

3. Soutěž v drezúře stupně S
Drezurní úloha JU/2016, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m. Soutěž je přístupná bez omezení. Pro ml. jezdce a seniory ze Středočeské oblasti ČJF je soutěž Mistrovstvím oblasti. V případě účasti pouze v Mistrovství oblasti nemusí jezdec hradit zápisné. Věcné ceny do 3. místa v hodnotě 1 600 Kč. V Mistrovství Středočeské oblasti ČJF obdrží umístění na 1. - 3. místě medaile, floty a finanční ceny v hodnotě celkově 10 000 Kč (3 000 – 2 500 – 2 000 – 1 500 – 1 000 Kč).Zápisné 500 Kč.

4. Soutěž v drezúře stupně ST
Soutěž je přístupná bez omezení. Drezurní úloha SG/2016, rozhodování dle čl.437/N-39 – 3 rozhodčími, obdélník 20 x 60 m. Věcné ceny do 3. místa v hodnotě 1 600 Kč. Zápisné 500 Kč.

5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP, a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Pokud v soutěži zůstane na startovní listině méně než 5 startujících, soutěž bude v případě zájmu zbylých startujících uskutečněna, ale pořadatel nebude vydávat ceny.
5.1.5. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.6. Sázky nejsou povoleny.


5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.


5.3. Podmínky účasti, kvalifikace

6. Obecné informace
7.
7.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

7.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

7.3. Ustájení
Pořadatel zajišťuje na objednávku za poplatek 500 Kč/den včetně steliva.

7.4. Ubytování, elektrické přípojky
Pořadatel zajišťuje na objednávku.

7.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu po celý den
Parkování vozidel – na vyhrazených místech v arálu

8. Partneři závodů

9. Schvalovací doložka

Rozpis zpracoval: J.Perníčková Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz