na Home page

Rozpis jezdeckých závodů ČJF

29. - 30. 7. 2017

farma Heroutice

dětské pobyty
 

individuální ježdění
 

celodenní výlety na koni
 

ubytování

 

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

chov koní

fotogalerie
 

kde nás najdete
 

pár slov o farmě

 

 

 

 

 1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů: CSN
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 170729B1
1.1.3. Název závodů: Jezdecké závody Letní cena Heroutic
1.1.4. Pořadatel: JK Heroutice MB067
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů: 29.-30.7. 2017
1.1.7. Místo konání: Heroutice u Neveklova,okr.Benešov u Prahy
1.1.8. Omezující kritéria:


1.2. Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů: Ing. Klára Loudová
Sekretář závodů: Jaroslava Vyletová
Kontaktní osoba: Ing. Jana Ferenc Perníčková
Hlavní rozhodčí: Mgr. Jana Perníčková
Sbor rozhodčích: Eva Špuláková, Jiří Šteker, Josef Pešek
Styloví rozhodčí: Ing. Antonín Klauz, Miloslav Perníček
Technický delegát: Miloslav Perníček
Stavitel tratí / parkurů: Miloslav Perníček
Hlavní steward:
Komisař na opracovišti: střídají se rozhodčí základního sboru
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků: Ivana Nejedlá
Lékařská služba: MUDr. Pavlína Andrlová, Markéta Adamová
Veterinární dozor: MVDr. Michal Šindelář
Podkovář: Jiří Andres


1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: 50x50m (písčité)
1.3.2. Opracoviště: písčité 80x 30 m2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 27. 7. 2017 do 12.00 hod.

 

   


2.3. Prezentace
V kanceláři závodů nebo na tel.604 232 834


2.4. Technická porada
Nekoná se

2.5. Start soutěží (zkoušek)
Po oba dny: 9.00 soutěž č. U1, resp. U4
Časový rozvrh soutěží bude zveřejněn na www.heroutice.cz po uzávěrce přihlášek podle skutečného počtu přihlášených.

2.6. Sekretariát závodů
Po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

2.7. Další důležité informace
Kontakt: Farma Heroutice, Heroutice 1, 257 56 Neveklov, www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz, 604 232 834

3. Přehled jednotlivých kol soutěží


4. Soutěže, startovné a ceny

Sobota 29.7.2017


U1. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 50 cm
8 překážek do 50 cm. Přístupno i jezdcům bez licencí. Opracování na kolbišti s možností skoku určených překážek. Hodnocení dle st. A, čl. 269, bez rozeskakování. Upomínková cena pro vítěze, floty dle PJS. Zápisné 300 Kč.

U2. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 70 cm
8 překážek do 70 cm. Přístupno i jezdcům bez licencí. Opracování na kolbišti s možností skoku určených překážek. Hodnocení dle st. A, čl. 269, bez rozeskakování. Upomínková cena pro vítěze, floty dle PJS. Zápisné 300 Kč.

1. Ponyhandicap ZP - kvalifikace SŠP pro děti do 16 let na pony všech kategorií
Soutěž ZP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let (kvalifikace SŠP 2017). Hodnocení dle st. A, čl. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

2. Ponyhandicap ZLP - kvalifikace SŠP pro děti do 16 let na pony všech kategorií
Soutěž ZLP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let (kvalifikace SŠP 2017). Hodnocení dle st. A, čl. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

3. Ponyhandicap LP - kvalifikace SŠP pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Soutěž LP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let (kvalifikace SŠP 2017). Hodnocení dle st. A, čl. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

4. Ponyhandicap SP - na čas, pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Soutěž SP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

5. Ponyhandicap STP - na čas, pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Soutěž SP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle st.A. čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

U3. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 90 cm
8 překážek do 90 cm. Přístupno i jezdcům bez licencí. Opracování na kolbišti s možností skoku určených překážek. Hodnocení dle st. A, čl. 269, bez rozeskakování. Upomínková cena pro vítěze, floty dle PJS. Zápisné 300 Kč.

6. Stupňovaná obtížnost do 100 cm
Stupňovaná obtížnost do 100 cm pro všechny jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle st. A, čl. 269, bez rozeskakování. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

7. Soutěž ZL
Soutěž ZL pro všechny jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

8. Soutěž L*
Soutěž L* pro všechny jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle st. A č. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 800 Kč. Startovné 500 Kč.

Neděle 30.7.2017

U4. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 50/70 cm
8 překážek do 50/70 cm s handicapem. Přístupno i jezdcům bez licencí. Opracování na kolbišti s možností skoku určených překážek. Hodnocení dle st. A, čl. 269, bez rozeskakování. Upomínková cena pro vítěze, floty dle PJS. Zápisné 300 Kč.

9. Ponyhandicap ZLP na styl
Soutěž ZLP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle st. A, čl. 298.1.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

10. Ponyhandicap LP – kvalifikační kolo Pony ligy 2017
Soutěž LP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Pro děti 8-12 let je soutěž kvalifikací pro PONY LIGU 2017. Hodnocení dle st. A č. 298.2.4. - návazné rozeskakování. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

11. Ponyhandicap SP – kvalifikační kolo Pony extraligy 2017
Soutěž SP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Zároveň je soutěž kvalifikací pro PONY EXTRALIGU 2017. Hodnocení dle st. A č. 298.2.4. - návazné rozeskakování. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

12. Ponyhandicap STP
Soutěž STP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle st. A č. 238.2.1. Věcné ceny v hodnotě min. 1 000 Kč. Startovné 400 Kč.

13. Soutěž Z
Soutěž Z pro všechny jezdce a koně bez omezení. Kvalifikační kolo Středočeské jezdecké ligy – kategorie děti. Hodnocení dle st. A č. 298.2.4. – návazné rozeskakování. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

14. Soutěž ZL
Soutěž ZL pro všechny jezdce a koně bez omezení. Kvalifikační kolo Středočeské jezdecké ligy – kategorie junioři. Hodnocení dle st. A č. 298.2.4. – návazné rozeskakování. Věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč. Startovné 400 Kč.

15. Soutěž L* - Letní cena Heroutic
Soutěž L* pro všechny jezdce a koně bez omezení. Kvalifikační kolo Středočeské jezdecké ligy – kategorie senioři. Hodnocení dle st. A č. 238.2.2. Věcné ceny v hodnotě min. 1 800 Kč. Startovné 500 Kč.

5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP, pravidly Styl šampionátu pony, pravidly seriálu Pony liga 2017, pravidly Středočeské jezdecké ligy a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.


5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.


5.3. Podmínky účasti, kvalifikace6. Obecné informace
6.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.6.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

6.3. Ustájení
Pořadatel zajišťuje na objednávku v ceně 1.200 Kč za box na akci (čt-so) – bez krmení,příp. 500 Kč za box na jednotlivý den. Úhrada ustájení bude provedena na účet 0371824033/0800, v.s. číslo licence jezdce nejpozději do 25.7.2017. V případě storna do 27.7.2017 se vrací 50 % poplatku za ustájení. Při stornu po tomto termínu se poplatek za ustájení nevrací!

6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Pořadatel zajišťuje na objednávku – info www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz

6.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu
Parkování vozidel – na vyhrazených místech v areálu

7. Partneři závodů

8. Schvalovací doložka

Rozpis zpracoval: Mgr. Jana Perníčková
Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz