na Home page

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
Finále Pony ligy 2017
18. - 19. 11. 2017

farma Heroutice

dětské pobyty
 

individuální ježdění
 

celodenní výlety na koni
 

ubytování

 

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

chov koní

fotogalerie
 

kde nás najdete
 

pár slov o farmě

 

 


1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů: CSN
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 171118B1
1.1.3. Název závodů: Jezdecké závody Finále Pony ligy 2017
1.1.4. Pořadatel: JK Heroutice MB067
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů: 18. -19. 11. 2017
1.1.7. Místo konání: Heroutice u Neveklova,okr.Benešov u Prahy
1.1.8. Omezující kritéria:


1.2. Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů: Ing. Klára Loudová
Sekretář závodů: Jaroslava Vyletová
Kontaktní osoba: Mgr.Jana Perníčková
Hlavní rozhodčí: Ing. Antonín Klauz
Sbor rozhodčích: Eva Špuláková, Mgr.Jana Perníčková, Ing. Barbora Králová
Styloví rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů: Miloslav Perníček
Hlavní steward:
Komisař na opracovišti: střídají se rozhodčí základního sboru
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků: Ivana Nejedlá
Lékařská služba: Markéta Adamová
Veterinární dozor: MVDr. Michal Šindelář
Podkovář: Jiří Andres

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: 21x41m (hala, písčité)
1.3.2. Opracoviště: písčité 80x 30 m , hala 21x41 m

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 16. 11. 2017 do 12.00 hod.

   

2.2. Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(do ukázkových soutěží přes www.heroutice.cz – přihlašovací formulář nebo na email heroutice@heroutice.cz)

2.3. Prezentace
V kanceláři závodů nebo na tel.604 232 834

2.4. Technická porada
Nekoná se

2.5. Start soutěží (zkoušek)
Po oba dny: 9.00
Časový rozvrh soutěží bude zveřejněn na www.heroutice.cz po uzávěrce přihlášek podle skutečného počtu přihlášených.

2.6. Sekretariát závodů
Po dobu prezentace v klubovně JK, dále na věži rozhodčích

2.7. Další důležité informace
Kontakt: Farma Heroutice, Heroutice 1, 257 56 Neveklov, www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz, 604 232 834

3. Přehled jednotlivých kol soutěží

4. Soutěže, startovné a ceny

Sobota 18. 11. 2017


U1. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 40 (pony)/80 cm handicap

8 překážek do 40 (pro pony)/80 cm bez žolíka. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Floty dle PJS, upomínková cena pro vítěze. Startovné 300 Kč.

U2. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 100 cm
8 překážek do 100 cm bez žolíka. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Floty dle PJS, upomínková cena pro vítěze. Startovné 300 Kč.

1. Skoková soutěž ZL
Soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce bez omezení. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Floty dle PJS, věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč pro první tři umístěné. Startovné 350 Kč.
2. Ponyhandicap ZP - na styl, pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Soutěž ZLP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle st. A č. 298.1.1. Floty dle PJS, věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč pro první tři umístěné. Startovné 350 Kč.

3. Ponyhandicap ZLP - na čas, pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Soutěž ZLP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Hodnocení dle st. A č. 238.2.1. Floty dle PJS, věcné ceny v hodnotě min. 1 200 Kč pro první tři umístěné. Startovné 350 Kč.

4. Ponyhandicap LP - kvalifikační kolo Pony ligy 2017
Soutěž LP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Pro děti 8-12 let je soutěž poslední kvalifikací pro PONY LIGU 2017. Hodnocení dle st. A č. 238.2.2. Floty dle PJS, věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč pro první tři umístěné. Startovné 400 Kč.

5. Ponyhandicap SP - kvalifikační kolo Pony extraligy 2017

Soutěž SP ponyhandicap otevřená pro všechny jezdce na pony do 16 let. Zároveň je soutěž poslední kvalifikací pro PONY EXTRALIGU 2017. Hodnocení dle st. A č. 238.2.2. Floty dle PJS, věcné ceny v hodnotě min. 1 500 Kč pro první tři umístěné. Startovné 400 Kč.

Neděle 19.11.2017

U3. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 40 (pony) /70 cm - handicap

8 překážek do 80 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Upomínková cena pro vítěze. Startovné 300 Kč.
 

U4. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 90 cm
8 překážek do 90 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Upomínková cena pro vítěze. Startovné 300 Kč.

U5. Ukázka – stupňovaná obtížnost do 100 cm
8 překážek do 100 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269, bez rozeskakování na čas. Upomínková cena pro vítěze. Startovné 300 Kč.

6. FINÁLE PONY LIGY 2017 pro děti 8-12 let dvoukolová soutěž
Skoková soutěž pro deset nejlepších jezdců z kvalifikačních kol + všichni se stejným počtem bodů jako desátý umístěný. Hodnocení dle st. A čl. 273.3.2 – dvoukolová soutěž,první kolo ponyhandicap LP,druhé kolo ponyhandicap SP. Umístění 273.4.4. Hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 25 000,- Kč pro první 4 jezdce (60-20-12-8%), vítěz obdrží skokové sedlo na pony. Zápisné 1500,- Kč.

7. VELKÉ FINÁLE PONY EXTRALIGY 2017 s výměnou koní
Finále se zúčastní 4 nejlepší jezdci z kvalifikačních kol.
Finále bude probíhat výměnou koní v pořadí dle následující tabulky:

• Každý jezdec bude nejprve startovat na svém koni a poté na třech koních ostatních jezdců podle výše uvedené tabulky. Soutěžit se bude na 8 překážkách a 9 skocích do 100 cm, rychlost 300 m/min. Vítězem se stane jezdec s nejnižším počtem trestných bodů ze všech čtyř kol a následují jezdci v pořadí dle počtu trestných bodů. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje součet časů ze všech čtyř kol.
• Pokud je soutěžící vyloučen nebo nedokončí parkur z jakéhokoliv důvodu, dostane 24 trestných bodů za konkrétní kolo.
• Jestliže kůň nebude schopen ze zdravotních důvodů pokračovat po 1. kole v soutěži, bude toto kolo anulováno a výsledek bude určen ze tří kol. Jezdcům, kteří měli startovat v dalších kolech na zraněném koni, bude započítán výsledek s vlastním koněm z kola prvého, místo výsledku s koněm zraněným. Jestliže kůň nebude schopen pokračovat v kole druhém, resp. třetím, získávají jezdci, jež jej měli jet v následujících kolech, rovněž výhodu výsledku s vlastním koněm, namísto s koněm zraněným.
• Opracování před druhým, třetím a čtvrtým kolem bude probíhat ve vymezeném prostoru na kolbišti, do kterého budou mít přístup pouze jezdci, trenéři, ošetřovatelé a rozhodčí. Jezdec bude mít na přípravu cizího koně max 3. min., ve kterých může absolvovat 3 skoky (1 křížek,1 kolmý skok a 1 oxer). Uzdění musí na koni zůstat stejné jako v posledním kvalifikačním kole, sedlo si jezdec může vzít své. Zápisné 2 500,- Kč.
Ceny: 50 000,- Kč rozdělených:
1. místo – 30 000,- Kč a pohár
2. místo- 15 000 Kč a pohár
3. místo- 5 000 Kč a pohár
4. místo- dort a pohár

Zvláštní cena: deka pro nejlepšího koně ve finále

5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP, pravidly Styl šampionátu pony, pravidly Styl šampionátu velkých koní, pravidly seriálu Pony liga 2017, pravidly Středočeské jezdecké ligy a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.


5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.


5.3. Podmínky účasti, kvalifikace

6. Obecné informace
6.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

6.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

6.3. Ustájení
Pořadatel zajišťuje na objednávku v ceně. 500 Kč za box na jednotlivý den.

6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Pořadatel zajišťuje na objednávku – info www.heroutice.cz, heroutice@heroutice.cz

6.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu
Parkování vozidel – na vyhrazených místech v areálu

7. Partneři závodů

8. Schvalovací doložka

Rozpis zpracoval: Mgr. Jana Perníčková
Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý,20.10.2017

zpět na termíny závodů


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz