na Home page

Letní tábory

2 0 1 9

farma Heroutice

dětské pobyty


individuální ježdění
 

celodenní výlety na koni
 

ubytování
 

pobyty pro dospělé

závody, veř. tréninky
 

soustředění, ZZVJ
 

PONY LIGA

 

CSIP 2005
CSIPJY 2006

CSIPJY 2007

CSIPChJY 2008

 

chov koní

fotogalerie
 

kde nás najdete
 

pár slov o farmě

- ZÁKLADEM VŠECH KURZU JE KVALITNÍ JEZDECKÁ VÝUKA !! Vedeme systematicky děti od úplných začátků na lonži dál do tajů klasického ježdění na koni.Výuka jízdy na koni včetně teorie a dalších praktických jezdeckých a koňských dovedností je zaměřená více sportovně a směrem přes zkoušky základního výcviku jezdce do závodního sportu v drezuře a parkurovém skákání jak na pony,tak na velkých koních.Takto zaměřená výuka je však velmi smysluplná i pro jezdce,kteří chtějí jezdit více rekreačně a nemají závodní ambice,protože samozřejmě čím lepší základy děti mají,tím bezpečněji jezdí třeba i na vyjížďkách do přírody…


- JAKO DOPLNĚK STÁLE NABÍZÍME JAZYKOVOU VÝUKU: angličtina, němčina, francouzština, ruština součástí kurzů,jazykové kurzy jsou také systematicky zaměřeny na koně a jezdecký sport,tak aby děti byly schopny se pohybovat i v jinojazyčném „koňském“ prostředí.


- KONDIČNÍ CVIČENÍ DOPLŇUJÍCÍ JEZDECKÝ SPORT : děti zahajují každý den cvičením pod dohledem fyzioterapeuta vhodně kompenzujícím ježdění na koni.(dále je možno individuálně přiobjednat služby fyzioterapeuta)


-„COUNTRY KYTARA BEZ NOT“- již od r.2007 do našich jezdeckých kurzů máme zařazen kurz výuky hry na kytaru - písničky s koňskou tematikou - i absolutní začátečník se za tento kurz naučí hrát minimálně jednu písničku. Není třeba nic víc než nadšení a chuť to zkusit, vlastní kytara vítána - pokud nemáte, bude k dispozici na půjčení. Kytarový kurz proběhl poprvé o vánočních prázdninách 2007 a po čtyřech dnech tréninku nám děti zahrály heroutickou hymnu! U letních kurzů je kytara doplňkem ve chvílích,kdy zrovna děti netráví čas na koni.

 

PŘIHLÁSIT NA TÁBOR

S pořádáním dětských letních výcvikových táborů máme mnohaleté zkušenosti - naše farma se na tuto činnost specializuje již od roku 1991.

Výcvik v jízdě na koni

Do všech prázdninových turnusů je možno souběžně přihlašovat jak děti úplné začátečníky, tak i děti velmi pokročilé - např. i děti s jezdeckou licencí, případně i s vlastním koněm. Jezdecká výuka probíhá odděleně pro děti s různým stupněm jezdecké vyspělosti a děti se velmi dobře doplňují. Výcvik je veden zkušenými trenéry jezdectví,v některých částech práce doplněnými vyškolenými instruktory.
V základním programu má každé dítě jednu výcvikovou lekci denně, příp. je možno další lekce přiobjednat (lekce jsou velmi intenzivní a i při absolvování pouze základního programu je patrný pokrok v jezdeckém výcviku).
K dispozici je krytá jízdárna 21 x 41 m a několik venkovních jízdáren s různými povrchy.U řady kurzů je možno děti na odpovídajícím stupni výcviku zařadit do různých soustředění a závodů hobby,příp.i oficielní úrovně jak na koních farmy,tak na vlastních.
Výcvik lze provádět bez ohledu na počasí nebo i ve večerních hodinách.
Všechny prázdninové kurzy jsou vhodné jak pro jezdecké začátečníky, tak pro pokročilé - vyznačí se v přihlášce.

Jazyková výuka

1. Základní jazykový program - angličtina

Ve všech turnusech letošního léta je do základního programu zařazena "angličtina hrou" ve formě jedné až dvou lekcí - vhodné jak pro děti začínající s jazykem, tak i pro děti na určitém stupni jazykové přípravy - lektorka děti rozděluje do skupin dle úrovně, lekce jsou zaměřeny zejména na konverzaci a vedeny formou hry, děti rovněž proniknou do základní "koňařské" angličtiny. Tato jazyková průprava je pevnou součástí našich kurzů a nic se za ní nepřiplácí

2. Turnusy s rozšířenou výukou angličtiny

Pokud chcete, aby se Vaše dítě kromě jezdeckého výcviku věnovalo během pobytu u nás intenzivnější jazykové průpravě, můžete si vybrat kurz s rozšířenou výukou angličtiny. Zde je zařazena každodenní lekce (5 lekcí - kromě pondělí a neděle) , děti pracují v menších skupinkách a rovněž zde je kladen důraz na konverzaci a lekce jsou vedeny formou hry.U takto označených turnusů nelze sjednávat pouze základní program.

3. Individuální výuka jazyka - angličtina, francouzština, němčina, příp. ruština

Toto je třetí forma jazykové výuky, která se nabízí na farmě Heroutice, a to i v dalších jazycích. U všech kurzů můžete vyznačením na přihlášce objednat individuální výuku pro Vaše dítě v konkrétním jazyce. Výuka probíhá pokud možno ve dvojicích, aby bylo možno konverzovat, a to každý den kromě pondělí a odjezdové neděle (5 lekcí). Je žádoucí, aby děti měly s sebou učebnice, příp. další literaturu, kterou běžně používají. Individuální výuku lze sjednat dítěti k jakémukoli termínu letních prázdnin(i ke kytaře nebo ZZVJ) - za cenu 1500,- Kč k základní ceně!.

 

Ubytování, stravování

Ve 2 až 4 lůžkových pokojích (případně možnost přistýlky), k dispozici WC, umývárny se sprchami, společenská místnost, možnost drobného nákupu nebo dalších jídel v restauraci.
 

V ceně je zahrnuto celodenní stravování ( 5x denně ), pitný režim.

Další celodenní program

 • V místě je několik rybníků, kino, 10 km rekreační střediska Nová Živohošť, Nová Rabyně a Měřín (krytý aquaprk) na Slapské přehradě
 • Návštěva st. zámku Konopiště, příp. zámku Vrchotovy Janovice, muzea Josefa Suka v Křečovicích
 • Návštěva okresního města Benešov, příp. Sedlčan
 • Zajímavosti ze sezonního chovatelského a sportovního života, návštěva jezdeckých závodů s účastí koní naší farmy, sportovní hry, vycházky a soutěže v přírodě, koupání
 • Vyvrcholením tábora jsou malé závody na vylosovaných koních
 • Děti získávají zvláštní osvědčení o absolvování jednotlivých kurzů

Program je alternativní pro jednotlivé turnusy. Pro naše stálé klienty jsou připraveny novinky - obměny programu.

Termíny

Termíny pro letní tábory viz tabulka. Všechny kurzy jsou určeny jak pro začínající, tak pro pokročilejší jezdce. V případě zájmu se tyto týdenní turnusy spojují dle přání zákazníka.

Navrhovaný termín označte na přihlášce, bude písemně potvrzen podle volného místa a zaslány bližší pokyny. V případě zájmu se tyto turnusy mohou spojit dle přání zákazníka.
Doprava dětí na turnus je individuální.

 

PŘEHLED TURNUSŮ V ROCE 2019: .

 

 

I.   
   

 

 

14. - 21. 7.
   
  

 

Klasický jezdecký kurz pro začátečníky i pokročilé doplněný naším tradičním kurzem „Country kytary bez not“ - písničky s koňskou tématikou – není třeba znát noty, děti dostanou Heroutický zpěvník a i absolutní začátečník se za tento kurz naučí hrát minimálně jednu písničku. Pokud máte vlastní kytaru doma, přivezte si ji s sebou, jinak bude zapůjčena.
Každodenní jezdecký program v sedle je doplněn kondičním cvičením kompenzujícím jezdecký sport,dále cvičením i přímo na neosedlaném koni s madly,teorií o koních a nácvikem praktických dovedností. Také příprava na týmové soutěže PONY GAMES a cvičný turnaj.
V rámci základního kurzu dvě lekce koňské angličtiny.Možno přiobjednat individuální jazykové programy v jednotlivých jazycích.

OBSAZENO - možno pouze jako náhradník!!!

8.400,- Kč včetně DPH

 

II.
   
 

 

11. - 18. 8.
   
  

 

Klasický kurz v jízdě na koni jak pro začátečníky, tak pro pokročilé – doplněn kondičním cvičením kompenzujícím jezdecký sport a cvičením přímo na neosedlaném koni s madly.Pro pokročilé možno doplnit speciální přípravou na získání jezdecké licence – příprava na ZZVJ – na další kurz včetně vlastních ZZVJ je možno se přihlásit koncem léta.V rámci základního kurzu dvě lekce koňské angličtiny.Možno přiobjednat individuální jazykové programy v jednotlivých jazycích.

 

8.400,- Kč včetně DPH

III.

19. - 25. 8.

 

Jezdecký kurz s rozšířenou výukou angličtiny – doporučujeme vzít s sebou běžně používanou učebnici, příp. další literaturu. V tomto termínu nelze objednávat jen základní jazykový program.V rámci tohoto termínu probíhá cílená příprava na ZZVJ - příprava přímo pro adepty ZZVJ na termín zkoušek v následující čtvrtek 29.8.2019 ( je možno si pobyt prodloužit a v rámci tohoto pobytu je možno absolvovat i vlastní zkoušky ZZVJ před komisí ČJF - nutno řešit přihláškou ke zkouškám na ČJF nejméně měsíc předem!) V závěru prázdnin možnost tréninku drezury formou individuálních lekcí v soustředění se zkušenou trenérkou a rozhodčí.

 

7.500,- Kč včetně DPH

 

 PŘIHLÁSIT NA TÁBOR

Cena

Základní cena se liší podle druhu jazykové výuky (viz výše).

V případě sjednání úrazového pojištění u pojišťovny KOOPERATIVA pro naše klienty se poskytuje sleva 200 Kč z ceny kurzu.

Platbu je třeba uhradit minimálně měsíc před nástupem a spolu s přihláškou zaslat alespoň kopii dokladu o platbě, jinak na přihlášku nebude reflektováno a místo bude postoupeno dalšímu zájemci.

 

Věk dětí a ostatní náležitosti

 • Věk dětí 6 - 16 let, příp. dle individuální dohody.
 • Při nástupu musí dítě předložit potvrzení o bezinfekčnosti od rodičů ne starší 3 dnů a dále doklad o zaplacení.
 • Dítě musí mít s sebou kopii kartičky příslušné zdravotní pojišťovny.
 • Posílejte jen děti zdravé a před nástupem jim prohlédněte hlavy (vši).
 • Pozor na děti trpící alergickými potížemi (seno, zvířata).
 • Návštěvy rodičů v průběhu tábora pouze výjimečně (vytrhují děti z programu). V odůvodněných případech po dohodě s vedoucím tábora, jinak využijte závodů na závěr tábora, které se pořádají i pro rodiče!
 • Dítě musí mít uzavřeno úrazové pojištění! (Příp. od rodičů podepsanou účast na vlastní riziko.)
 • Jelikož máme zájem na kvalitním úrazovém pojištění Vašich dětí, nabízíme pohodlné sjednání velmi výhodného POJIŠTĚNÍ  Pokud máte o tuto službu zájem, je třeba to vyznačit na přihlášce a v tomto případě Vám bude navíc poskytnuta SLEVA z ceny kurzu 200 Kč.
 • Vybavení s sebou - viz strana s obecnými informacemi o celoročních kurzech.

Vybavení s sebou vždy:
Spací pytel, polštářek, jezdecké boty nebo holeně (příp. obyčejné gumovky), rajtky nebo tepláky na ježdění, hrnek, psací potřeby, dostatečné oblečení, pláštěnka, přezůvky, potřeby pro čištění koní - minimálně obyčejný rýžový kartáč a hadr. Doporučuje se vlastní bičík a jezdecká přilba, ale pokud začínáte a zatím tyto věci nevlastníte, budou Vám zapůjčeny (rovněž je možno veškeré jezdecké vybavení v celé šíři sortimentu zakoupit v prodejně přímo na farmě). Jezdecké věci si označte! Co se týče zvláštní výbavy, sledujte informace u jednotlivých kurzů.

 

PŘIHLÁSIT NA TÁBOR

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 604 232 834
heroutice@heroutice.cz