na Home page

PONY LIGA
PONY EXTRALIGA
TEENAGER
2007

farma Heroutice
dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
CSIP 2005
CSIPJY 2006

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

Do svého pátého ročníku vstupuje v roce 2007 tradiční seriálová soutěž PONY LIGA 2007 pro všechny jezdce na pony a zároveň i pro jezdce do 21 let na velkých koních.

I v sezoně 2007 proběhne seriál ve třech kategoriích :

 • Pony liga pro nejmladší jezdce ve věku 8 - 12 let na pony
 • otevřená Pony Extraliga pro všechny jezdce na pony do 16 let (s velmi atraktivním zakončením formou velkého finále čtyř nejlepších jezdců se střídáním koní)
 • Teenager pro jezdce na velkých koních - letos je věková hranice posunuta do 21 let. Kategorie je tak určena nejen pro jezdce na pony, kteří zároveň jezdí i na velkých koních, ale i pro jezdce, kteří již z poníků „vyrostli“. Teenager 2007 bude mít (oproti loňskému premiérovému ročníku) rovněž svoje finále.

Pony liga se ve svém pátém ročníku opět rozšiřuje po republice - proběhne celkově sedm kvalifikačních kol, z toho dvě na Moravě - v červenci v Rudné p. Pradědem a v říjnu v Trojanovicích. Červnové kvalifikační kolo Pony ligy se bude konat v areálu JO La Boheme ve Zduchovicích. Seriál bude zahájen v Herouticích 1. dubna a rovněž v Herouticích v hale proběhne v tradičním termínu posledního listopadového víkendu finále, při němž budou rozděleny ceny za více než 150 tisíc korun!

Další novinkou je mírné snížení technické náročnosti kvalifikačních soutěží během roku, což by mělo seriál zpřístupnit ještě širšímu počtu jezdců a také zohlednit fakt, že v současné době je v ponysportu velký počet nově nastupujících jezdců. Soutěžit se tedy bude v kvalifikacích Pony ligy do 12 let na stupni LP handicap, v Pony Extralize na stupni SP. Kvalifikace pro Teenager se pojede v první půli sezony na soutěžích ZL, v druhé půli sezony na soutěžích L*. Finále pak zůstávají tak ,jak byla v minulých letech: Pony liga do 12 let má finále dvoukolovou soutěž pony handicap SP, Pony Extraliga pověstné atraktivní finále čtyř jezdců se střídáním koní na úrovni STP. Ve finále seriálu Teenager se jezdci utkají na parkuru L** s dvojím rozeskakováním.

Propozice jednotlivých kol, podrobnosti a zajímavosti o celém seriálu můžete průběžně sledovat na samostatné webové stránce www.ponyliga.cz. Do Pony ligy se započítávají soutěže ze sedmi závodů v termínech

 • 1. duben Heroutice (Jarní cena Heroutic)    
 • 13. květen Heroutice (Cena Ankary)
 • 9. červen Zduchovice      
 • 21. červenec Rudná p.Pradědem     
 • 16. září Heroutice (Podzimní cena)     
 • 6. říjen Trojanovice     
 • 24. – 25. listopad Heroutice (poslední kvalifikační kolo a finále Pony ligy 2007)      

Soutěží jezdec, nikoli dvojice. Hodnotí se umístění jezdce v soutěži. Body jsou získávány v každém kole pouze s jedním koněm. Pokud se jezdec účastní soutěže s více koňmi, započítává se mu výsledek s tím nejlépe umístěným. Pokud se jezdci umístí ex equo, oba získávají plný počet bodů dle tabulky. Všechny soutěže ligy jsou otevřené, jezdci předem nahlásí, s kterým koněm se účastní které kategorie ligy.

 

Pony liga – pro jezdce 8 – 12 let

Finále se zúčastní deset nejlepších jezdců z kvalifikačních kol + všichni se stejným výsledkem jako desátý umístěný. S koněm, s nímž bude startovat ve finále, musí jezdec dokončit alespoň dvě kvalifikační soutěže, jezdec sám (možno na různých koních) musí dokončit celkově alespoň čtyři různá kvalifikační kola. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu pro účast ve finále Pony ligy.

Jezdec mladší věkové kategorie může startovat s různými koňmi v obou seriálových soutěžích Pony ligy 2007. Přičemž s koněm, s kterým startoval v Pony extralize, nemůže současně startovat v Pony lize, nebo se do ní z extraligy vrátit. (Kůň může startovat v otevřené soutěži jednotlivých kvalifikačních kol, výše uvedené pravidlo se týká započítávání bodů do ligy a extraligy.)

 

Pony extraliga

Otevřená všem jezdcům na pony do 148 cm. Finále se zúčastní čtyři nejlepší jezdci z kvalifikačních kol. S koněm, s nímž bude startovat ve finále, musí jezdec dokončit alespoň dvě kvalifikační soutěže, jezdec sám (možno na různých koních) musí dokončit celkově alespoň čtyři různá kvalifikační kola. Pokud se někdo ze čtveřice finalistů z finálové soutěže omluví, nastupuje další v pořadí jako náhradník. Při rovnosti součtu bodů z kvalifikačních kol, která by způsobila, že se probojovali do finále více než 4 jezdci, rozhoduje o pořadí vyšší počet vítězství, resp. druhých, resp. třetích míst v kvalifikačních kolech. Pokud ani toto nerozhodne, rozhodne lepší výsledek 8. kvalifikačního kola. Pořadatel si vyhrazuje právo v nezbytném případě udělit divokou kartu pro účast ve finále.

Finále bude probíhat s výměnou koní v pořadí dle následující tabulky:

                kůň 1               kůň 2               kůň 3               kůň 4
I. kolo                  A                  B                  C                  D
II. kolo                  B                  C                  D                  A
III. kolo                  C                  D                  A                  B
IV. kolo                  D                  A                  B                  C

 (A – jezdec postupující z 1. místa, B – 2. místo, C – 3. místo, D – 4. místo)

 • Každý jezdec bude nejprve startovat na svém koni a poté na třech koních ostatních jezdců podle výše uvedené tabulky. Soutěžit se bude na 8 překážkách a 9 skocích do 110 cm, rychlost 300 m/min. Vítězem se stane jezdec s nejnižším počtem trestných bodů ze všech čtyř kol a následují jezdci v pořadí dle počtu trestných bodů. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje součet časů ze všech čtyř kol.
 • Pokud je soutěžící vyloučen, nebo nedokončí parkur z jakéhokoliv důvodu, dostane o 20 trestných bodů více než jezdec, který v tom kole dostal největší počet trestných bodů. Pokud vyloučený jezdec je zároveň jezdec s největším počtem trestných bodů v tomto kole před vyloučením nebo odstoupením, dostane ještě k těmto trestným bodům 20 navíc.
 • Jestliže kůň nebude schopen ze zdravotních důvodů pokračovat po 1. kole v soutěži, bude toto kolo anulováno a výsledek bude určen ze tří kol. Jezdcům, kteří měli startovat v dalších kolech na zraněném koni, bude započítán výsledek s vlastním koněm z kola prvého, místo výsledku s koněm zraněným. Jestliže kůň nebude schopen pokračovat v kole druhém, resp. třetím, získávají jezdci, jenž jej měli jet v následujících kolech, rovněž výhodu výsledku s vlastním koněm, namísto s koněm zraněným.
 • Opracování před druhým, třetím a čtvrtým kolem bude probíhat ve vymezeném prostoru na kolbišti, do kterého budou mít přístup pouze jezdci, trenéři, ošetřovatelé a rozhodčí. Jezdec bude mít na přípravu cizího koně max 3. min., ve kterých může absolvovat 2 skoky (1 kolmý skok a 1 oxer). Uzdění musí na koni zůstat stejné jako v posledním kvalifikačním kole, sedlo si jezdec může vzít své.

 

Teenager

Kategorie otevřená všem jezdcům do 21 let na velkých koních. Finále se zúčastní deset nejlepších jezdců z kvalifikačních kol + všichni se stejným výsledkem jako desátý umístěný. S koněm, s nímž bude startovat ve finále, musí jezdec dokončit alespoň dvě kvalifikační soutěže, jezdec sám (možno na různých koních) musí dokončit celkově alespoň čtyři různá kvalifikační kola. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu pro účast ve finále.

 

 

Stupnice hodnocení kvalifikačních kol:

 

datum číslo soutěže obtížnost body za umístění
LIGA EXTRALIGA TEENAGER LIGA EXTRALIGA TEENAGER 1. 2. 3. 4. 5.
1.4. Heroutice – hala 2.1. 2.2. 2.3. handicap LP SPB ZL 10 8 6 4 3
13. 5. Heroutice – tráva 2.10 2.12. 2.9. handicap LP SPB ZL 10 8 6 4 3
9.6. Zduchovice – písek 2.6. 2.7. 2.3. handicap LP SPB ZL 10 8 6 4 3
21.7. Rudná p. Pradědem – písek 2.2. 2.3. 2.5. handicap LP SPB ZL 10 8 6 4 3
16.9. Heroutice – písek 2.2. 2.3. 2.6. handicap LP SPB L* 10 8 6 4 3
6.10. Trojanovice – písek 2.3. 2.4. 2.7. handicap LP SPB L* 10 8 6 4 3
24.11. Heroutice – hala 2.4. 2.5. 2.2. handicap LP SPB L* 10 8 6 4 3
25.11. HEROUTICE - FINÁLE hala 2.9. 2.10. 2.8. handicap SP dvě kola zkrácené
STPB
- výměna koní
L**,
dvě rozesk.


 

Ceny:

Pony liga (děti 8 - 12 let): Pony Extraliga: Teenager
 

1. místo - skokové sedlo na pony

Prvních pět umístěných ve finále obdrží velmi hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 30.000,- Kč.

 

 

50.000,- Kč rozdělených

 1. místo - 30.000,- Kč a pohár
 2. místo - 15.000,- Kč a pohár
 3. místo - 5.000,- Kč a pohár
 4. místo - dort a pohár

Zvláštní ceny:
deka pro nejlepšího koně ve finále

1. místo - skokové sedlo

Prvních pět umístěných ve finále obdrží velmi hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 30.000,- Kč.

TĚŠÍME SE NA VÁS A PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ!!


Konečné výsledky kvalifikace:

červeně označení jezdci postupují do finále

                                                                    výsledky finálových soutěží zde

Pony liga 2007:

jezdec oddíl

1.4. Heroutice

13.5. Heroutice

 9.6.
Zduchovice

21.7. Rudná pod Pradědem

16.9. Heroutice

 6.10. Trojanovice

 24.11. Heroutice

celkem

1. Přikrylová Lucie Handicap klub Pamír 10 b. 4 b. 4 b. 4 b. 6 b. 10b 38 b.
2. Trávníček Viktor JK PZOO Chomutov * 8 b. 6 b. 10 b. 24 b.
3. Boháčová Petra JS Delta 10 b. * 4 b. 6b 20 b.
4. Šrámek Ondřej JO TJ Primátor Litomyšl 8 b. 8 b. 3 b. 19 b.
5. Šalková Tina Dagmar Šalková - Oxer 6 b. * 10 b. * 16 b.
6. Kamírová Barbora JK Borová 4 b. 3 b. 8b 15 b.
7. Krulichová Lucie JO La Boheme 10 b. 10 b.
7. Bužková Hana TJ JK Trojanovice 10 b. 10 b.
9. Škanderová
Miroslava
JK Javorový o.s. 8 b. 8 b.
9. Dostálová Hana Pony klub Olešnice 8 b. 8 b.
9. Pavlíková Eliška JK Farma Všemily 8 b. 8 b.
12. Lešetická Tereza JS Řitka 4 b. 3 b. 7 b.
13. Brodská Miroslava JS Hubert Přítoky 6 b. 6 b.
13. Půlpánová Adéla JK Benátky u Sázavy 6 b. 6 b.
13. Brusová Patricie Vítkovská
Obchodní s.r.o.
6 b. 6 b.
16. Matoušková Markéta Pardubický JK 4 b. * 4 b.
16. Halíková Andrea JK Vidovice * * 4 b. 4 b.
16. Theimerová Viktorie JK Amír Rudná 4b. 4 b.
19. Holá Karolína JS Casin Svinov 3 b. 3 b.
19. Klímová Theresa JK Equuleus Praha 3b. 3 b.
Kukrechtová Anna JK Equuleus Praha *
Barchánková Karolína JK J+K * *
Bednář Michal JS Hobit Domašov *
Podsklanová Barbora Pony klub Olešnice *
Kučerová Kateřina Pony klub Olešnice *
Švihorová Nikol JK Epona Jistebník *
Dostálová Lenka Pony klub Olešnice *
Johanovský Robin JS Opatrný Hořovice *

         * .................  kolo dokončeno bez získání bodu

 

Pony extraliga 2007:

Poznámka: Pouze tři jezdci splnili podmínku čtyř dokončených kvalifikačních kol k postupu do finále.
Z důvodu doplnění čtvrtého jezdce do finále byli všichni dotčení v termínu uzávěrky přihlášek obeznámeni s tím,
že postoupí ten jezdec, který při  dokončených třech kolech získá nejvíce bodů (snížila se pro jezdce i koně povinnost o jedno kolo,
tj. pro jezdce tři kola, pro koně vybraného do finále jedno kolo ). 

Jezdec

Oddíl

1.4. Heroutice

13.5. Heroutice

 9.6.
Zduchovice

21.7. Rudná pod Pradědem

16.9. Heroutice

 6.10. Trojanovice

 24.11. Heroutice

celkem

1. Homolová Alena JS Bost 10 b. * 6 b. 10 b. 10 b. 36 b.
2. Přikrylová Lucie (EL PEGAS, MON CHERRY) Handicap klub Pamír 6 b. 3 b. * 8 b. 3 b. * 8 b. 28 b.
3. Březinová Johanka

postup na základě nejvíce bodů ze tří kval. kol - viz pozn.

JK Redmill 8 b. 10 b. * 18 b.
4. Strnadlová Lucie Stáj SKL Trojanovice 3 b. 8 b. 3 b. 14 b.
4. Kovářová Marie SS Starkon Nová Říše 10 b. * 4 b. 14 b.
6. Rajdlová Iveta JK Dítě a kůň 8 b. 4 b. 12 b.
7. Jurečková Helena JK Nové Dvory F-M 10 b. 10 b.
7. Šimáčková Natálie JK Komárno Nymburk 4 b. 6 b. * 10 b.
7. Kubrická Kateřina SS Kubrický 10 b. * 10 b.
10. Bičovská Lucie

postup na základě čtyř dokončených kol

JK Podkovářství Řeřichy * * 8 b. * 8 b.
10. Novák Jan JK Tarpan  4 b. 4 b.   8 b.
10. Krulichová Michaela JO La Boheme 8 b. 8 b.
13. Miletínová Petra JK Heroutice * * 6 b. 6 b.
13. Chlandová Markéta TJ SCHPK Stáj Pension Omega 6 b. 6 b.
13. Pavlíková Tereza JK Farma Všemily 6 b. 6 b.
13. Kubová Andrea Stáj SKL Trojanovice * 6 b. 6 b.
17. Škandrová Denisa JK Javorový o.s. 4 b. 4 b.
17. Vachutková Lenka JO Dubicko 4 b. 4 b.
19. Martynková Anežka Stáj JLB Komorní Lhotka 3 b. 3 b.
19. Szitášová Chiara JS Řitka 3 b.   3 b.
19. Tomaidesová Sandra JK Louňovice 3 b. 3 b.
Neradová Andrea JK Atrej * * *  
Šalek Jakub Dagmar Šalková - Oxer *
Řeháková Aneta O.s. Apolenka *  
Horáková Julie TJ JK Trojanovice *
Řeháková Aneta O.s. Apolenka *
Šidlová Veronika JS Opatrný Hořovice  *
Vávrová Zdeňka JS MAZVA Čakov  * *
Byrtusová Petra JK Chotěbuz, o.s. *
Komárková Gabriela SK Mušketýr *
Jelínková Veronika JK Sever Brno *

         * .................  kolo dokončeno bez získání bodu

 


Teenager  2007:

 

Jezdec

Oddíl

1.4. Heroutice

13.5. Heroutice

9.6. Zduchovice

 21.7. Rudná pod radědem

16.9. Heroutice

 6.10. Trojanovice

 24.11. Heroutice

celkem

1. Perníčková Jana JK Heroutice 10 b. * 4 b. 10 b. 10 b. 8 b. 42 b.
2. Hudcová Barbora JK Dítě a kůň 8 b. 8 b. * 6 b. 22 b.
3. Kovářová Veronika SS Staron Nová Říše * 4 b. 6 b. 10 b. 20 b.
4. Kovářová Marie SS Starkon Nová Říše 10 b. 4 b. * 14 b.
5. Jírová Kateřina JK Čápův Dvůr 4 b. 6 b. * 3 b. 13 b.
6. Tomaidsová Sandra JK Louňovice 10 b. 10 b.
6. Martynková Anežka Stáj JLB Komorní Lhota 10b. * 10 b.
8. Mrázková Veronika JK 5+1 Líšnice 6 b. 3 b. * 9 b.
9. Kubová Andrea Stáj SKL
Trojanovice
8 b. 8 b.
9. Bičovská Lucie JK Podkovářství Řeřichy 8 b. 8 b.
9. Smékalová Petra Miroslav Smékal 8 b. 8 b.
9. Mikšíková Karolína JK Všetice * 8 b. 8 b.
13. Vašáková Kateřina JK Voleveč 6 b. 6 b.
13. Růžičková Ilona Eqilon Mělník 6 b. 6 b.
13. Petrová Tereza Pavel Odložil 6 b. 6 b.
16. Straka Vladislav JS Opatrný Hořovice 4 b. * 4 b.
16. Strnadlová Lucie Stáj SKL Trojanovice 4 b. * 4 b.
16.

Březinová

Johanka

JK Redmill 4 b. 4 b.
19. Nalevajková
Karolína
Stáj Newport 3 b. 3 b.
19. Pokorná Miroslava JK Vidovice * 3 b. 3 b.
19. Prokešová Karolína JK Jindřichův Hradec 3 b. 3 b.
22. Křížek Jan JS Hamříkova stáj 3 b. 3 b.
Vidímová Sára JK Všetice * *
Šidlová Veronika JS Opatrný Hořovice *
Pokorná Miroslava JK Vidovice *
Jindráková Eliška JK Heroutice *
Kunová Dita JO Bradáčův Dvůr *
Žáčková Barbora Horse Academy *
Křížová Magdalena JK Voleveč *
Hájovská Gabriela JS Opatrný Hořovice *
Sklenářová Nikola JK KOMANDOR Kondratice *
Pokorná Barbora JK Jasanka *
Szitášová Chiara JK Řitka *
Fialová Milena JS Fiala *
Adam Přemysl JK Adam, o.s. *
Krulichová Lucie JO La Boheme *
Hučíková Barbora JK Dítě a kůň *
Slavotínková Tereza JS Bardonová - Hauzr *
Šnajdrová Monika JK Benátky u Sázavy *
Krulichová Michaela JO La Boheme *
Volšická Marie JK Ostrov *
Kotalová Lucie JS Vidhošť *
Krátká Veronika JO La Boheme *
Vrtná Jana SS Kubrický * *
Vala Jan Spolfinn, s.r.o. *
Šrámek Ondřej JO TJ Primátor Litomyšl *
Odložil Jan Pavel Odložil *
Šebelová Daniela Stáj Jiří Feilhauer *
Fulínová Kateřina JK Všetice *
Kotuličová
Marika
TJ Slovan Frenštát
p. Radhoštěm
*
Vaníčková Jana SS Hermelín klub Nový Jičín *
Kubrická Kateřina SS stáj
Kubrický
*

 

            * .................   kolo dokončeno bez získání bodu

    

 

 www.ponyliga.cz - samostatné stránky seriálu s fotogalerií, podrobnostmi o jednotlivých kolech a pořadatelích  a dalšími zajímavostmi

  

 

Minulé ročníky:   2006    2005     2004    2003

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz