na Home page

PONY LIGA
PONY EXTRALIGA
TEENAGER
2008

farma Heroutice
dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

 

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ


CSIP 2005
CSIPJY 2006

CSIPJY 2007

CSIChJY 2008

 

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

 

 

 

 

Do svého šestého ročníku vstupuje v roce 2008 tradiční seriálová soutěž PONY LIGA 2008 určená pro všechny jezdce na pony a zároveň i pro jezdce do 21 let na velkých koních. Soutěž je určena pro jezdce s českou licencí.Startovat v jednotlivých kolech mohou i zahraniční jezdci,nemohou však bodovat v seriálu.

I v sezoně 2008 proběhne seriál ve třech kategoriích (každý jezdec musí být předem písemně přihlášen s konkrétním koněm do konkrétní kategorie :

 • Pony liga pro nejmladší jezdce ve věku 8 - 12 let na pony
 • otevřená Pony Extraliga pro všechny jezdce na pony do 16 let (s velmi atraktivním zakončením formou velkého finále čtyř nejlepších jezdců se střídáním koní)
 • Teenager pro jezdce do 21 let na velkých koních(kategorie je tak určena nejen pro jezdce na pony, kteří zároveň jezdí i na velkých koních, ale i pro jezdce, kteří již z poníků „vyrostli“.)

Pony liga se ve svém šestém ročníku opět rozšiřuje po republice - proběhne celkově osm kvalifikačních kol, z toho dvě na Moravě - v červenci v Rudné  p. Pradědem a v říjnu v Trojanovicích.Seriál bude zahájen v Herouticích o velikonoční neděli 23. března a rovněž v Herouticích v hale proběhne v tradičním termínu posledního listopadového víkendu finále, při němž budou rozděleny ceny za více než 150 tisíc korun!

Již loni došlo k mírnému snížení technické náročnosti kvalifikačních soutěží během roku oproti předchozím letem, což  seriál zpřístupnilo  ještě širšímu počtu jezdců a také zohlednilo fakt, že v současné době je v ponysportu velký počet nově nastupujících jezdců. Soutěžit se tedy bude v kvalifikacích Pony ligy  do 12 let na stupni  LP handicap, v Pony Extralize na stupni SP. Kvalifikace pro Teenager se pojede v první půli sezony na soutěžích ZL, v druhé půli sezony na soutěžích L*. Finále pak zůstávají tak ,jak byla v minulých letech: Pony liga do 12 let má finále dvoukolovou soutěž pony handicap SP, Pony Extraliga pověstné atraktivní finále čtyř jezdců se střídáním koní na úrovni STP. Ve finále kategorie Teenager se jezdci utkajív dvoukolové soutěži L**.

Podrobnosti  a zajímavosti o celém seriálu můžete průběžně sledovat na samostatné webové stránce www.ponyliga.cz.

 

Propozice jednotlivých kol, podrobnosti a zajímavosti o celém seriálu můžete průběžně sledovat na samostatné webové stránce www.ponyliga.cz.

Vítězka Velkého finále se střídáním koní Teresa Klímová, Ivana Hronová, Lucie Přikrylová, Petra Miletínová

Zprava:  Vítězka Velkého finále se střídáním koní Teresa Klímová, Ivana Hronová, Lucie Přikrylová, Petra Miletínová

 

Do Pony ligy se započítávají soutěže z osmi závodů v termínech

 • 23. března Heroutice (Jarní cena Heroutic)    
 • 12. dubna Borová u Chvalšin
 • 18. květen Heroutice (Cena Ankary)
 • 21. červen Borová u Chvalšin      
 • 19. červenec Rudndembsp;    
 • 4. říjen Trojanovice
 • 23. listopadu Heroutice (hala)             
 • 29. – 30. listopad Heroutice (poslední kvalifikační kolo a finále Pony ligy 2008)      

Průběžné pořadí jezdců  je vždy k dispozici na www.ponyliga.cz a dále také na  www.heroutice.cz.

Soutěží jezdec, nikoli dvojice. Hodnotí se umístění jezdce v soutěži. Body jsou získávány v každém kole pouze s jedním koněm. Pokud se jezdec účastní soutěže s více koňmi, započítává se mu výsledek s tím nejlépe umístěným. Pokud se jezdci umístí ex equo, oba získávají plný počet bodů dle tabulky. Všechny soutěže ligy jsou otevřené, jezdci předem nahlásí, s kterým koněm se účastní které kategorie ligy.

Pony liga – pro jezdce 8 – 12 let

Do finále postupuje deset nejlépe umístěných jezdců v pořadí kvalifikace,resp. všichni se stejným výsledkem na posledním postupovém místě. S koněm, s nímž bude startovat ve finále, musí jezdec dokončit alespoň dvě kvalifikační soutěže, jezdec sám (možno na různých koních) musí dokončit celkově alespoň tři různá kvalifikační kola. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu pro účast ve finále  Pony ligy.

Jezdec mladší věkové kategorie může startovat s různými pony v obou seriálových soutěžích Pony ligy . Přičemž s koněm, s kterým startoval v Pony extralize, nemůže současně startovat v Pony lize, nebo se do ní z extraligy vrátit. (Kůň může startovat v otevřené soutěži jednotlivých kvalifikačních kol, výše uvedené pravidlo se týká započítávání bodů do ligy a extraligy.)

Pony extraliga

Otevřená všem jezdcům na pony do 148 cm. Finále se zúčastní čtyři nejlepší jezdci z kvalifikačních kol. S koněm, s nímž bude startovat ve finále, musí jezdec dokončit alespoň dvě kvalifikační soutěže, jezdec sám (možno na různých koních) musí dokončit celkově alespoň tři různá kvalifikační kola. Pokud se někdo ze čtveřice finalistů z finálové soutěže omluví, nastupuje další v pořadí jako náhradník. Při rovnosti součtu bodů z kvalifikačních kol, která by způsobila, že se probojovali do finále více než 4 jezdci, rozhoduje o pořadí vyšší počet vítězství, resp. druhých, resp. třetích míst v kvalifikačních kolech. Pokud ani toto nerozhodne, rozhodne lepší výsledek 8. kvalifikačního kola. Pořadatel si vyhrazuje právo v nezbytném případě udělit divokou kartu pro účast ve finále.

Finále bude probíhat  výměnou koní v pořadí dle následující tabulky:

                kůň 1               kůň 2               kůň 3               kůň 4
I. kolo                  A                  B                  C                  D
II. kolo                  B                  C                  D                  A
III. kolo                  C                  D                  A                  B
IV. kolo                  D                  A                  B                  C

     (A – jezdec postupující z 1. místa, B – 2. místo, C – 3. místo, D – 4. místo)

·         Každý jezdec bude nejprve startovat na svém koni a poté na třech koních ostatních jezdců podle výše uvedené tabulky. Soutěžit se bude na 8 překážkách a 9 skocích do 110 cm, rychlost 300 m/min. Vítězem se stane jezdec s nejnižším počtem trestných bodů ze všech čtyř kol a následují jezdci v pořadí dle počtu trestných bodů. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje součet časů ze všech čtyř kol.Pokud je soutěžící vyloučen, nebo nedokončí parkur z jakéhokoliv důvodu, dostane o 20 trestných bodů více než jezdec, který v tom kole dostal největší počet trestných bodů. Pokud vyloučený jezdec je zároveň jezdec s největším počtem trestných bodů v tomto kole před vyloučením nebo odstoupením, dostane ještě k těmto trestným bodům 20 navíc.

·         Jestliže kůň nebude schopen ze zdravotních důvodů pokračovat po 1. kole v soutěži, bude toto kolo anulováno a výsledek bude určen ze tří kol. Jezdcům, kteří měli startovat v dalších kolech na zraněném koni, bude započítán výsledek s vlastním koněm z kola prvého, místo výsledku s koněm zraněným. Jestliže kůň nebude schopen pokračovat v kole třetím, resp. čtvrtém, získávají jezdci, jenž jej měli jet v následujících kolech, rovněž výhodu výsledku s vlastním koněm, namísto s koněm zraněným.

·         Opracování před druhým, třetím a čtvrtým kolem bude probíhat ve vymezeném prostoru na kolbišti, do kterého budou mít přístup pouze jezdci, trenéři, ošetřovatelé a rozhodčí. Jezdec bude mít na přípravu cizího koně max 3. min., ve kterých může absolvovat 2 skoky (1 kolmý skok a 1 oxer). Uzdění musí na koni zůstat stejné jako v posledním kvalifikačním kole, sedlo si jezdec může vzít své.

Teenager

Kategorie otevřená všem jezdcům do 21 let na velkých koních. Do finále postupuje deset nejlépe umístěných  jezdců v pořadí  kvalifikace,resp.všichni se stejným výsledkem na posledním postupovém místě. S koněm, s nímž bude startovat ve finále, musí jezdec dokončit alespoň dvě kvalifikační soutěže, jezdec sám (možno na různých koních) musí dokončit celkově alespoň tři různá kvalifikační kola. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu pro účast ve finále.

Stupnice hodnocení kvalifikačních kol:

datum číslo soutěže obtížnost body za umístění
LIGA EXTRALIGA TEENAGER LIGA EXTRALIGA TEENAGER 1. 2. 3. 4. 5.
23.3. Heroutice – hala 2.1. 2.2. 2.3. handicap LP SPB ZL 10 8 6 4 3
12.4. Borová – písek 2.2.7 2.2.8 2.2.3 handicap LP handicap SP ZL 10 8 6 4 3
18.5. Heroutice - písek 2.10 2.12. 2.9. handicap LP handicap SP ZL 10 8 6 4 3
21.6. Borová – písek 2.3 2.4 2.6 handicap LP SPB ZL 10 8 6 4 3
19.7. Rudná p. Pradědem – písek 2.2. 2.3 2.5 handicap LP handicap SP ZL 10 8 6 4 3
4.10. Trojanovice – písek 2 4 7 handicap LP SPB L* 10 8 6 4 3
23.11. Heroutice – hala 2.4 2.5 2.7. handicap LP SPB L* 10 8 6 4 3
29.11. Heroutice – hala 2.4 2.5 2.2 handicap LP SPB L* 10 8 6 4 3
30.11. HEROUTICE - FINÁLE hala 2.8 2.9 2.7 handicap SP dvě kola zkrácené
STPB
- výměna koní
L**,
dvě rozesk.

 

Ceny:

Pony liga (děti 8 - 12 let): Pony Extraliga: Teenager
 

1. místo - skokové sedlo na pony

První čtyři  umístění ve finále obdrží velmi hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 30.000,- Kč ( rozdělené v poměru  60% : 20% : 12% : 8%).

 

 

Finanční ceny

( pro majitele a nájemce koní )

ve výši

50.000,- Kč rozdělených 

 

1. místo    -     30.000,- Kč a pohár

2. místo    -     15.000,- Kč a pohár

3. místo    -       5.000,- Kč a pohár

4.místo     -      dort a pohár       

    

             

Zvláštní cena:  deka pro nejlepšího koně ve finále ( koně, který obdržel ze všech kol nejméně tr. bodů)

 
1. místo - skokové sedlo

První čtyři umístění ve finále obdrží velmi hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 30.000,- Kč(rozdělené v poměru

60% : 20% : 12% : 8%).

TĚŠÍME SE NA VÁS A PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ!!


Průběžné pořadí kvalifikace:      

Pony liga 2008:

 


poř. jezdec oddíl 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo celkem
1. Boháčová Petra JS Delta 10 10 6 4       10 40
2. Kamírová Barbora JK Borová 8 8 4 8       4 32

3.

Přikrylová Lucie /Beltin/ Handicap klub Pamír     10 10 10     * 30
4. Zářecká Ludmila JS Plundra         8 6 10 3 27
5. Bužková Hana TJ JK Trojanovice         4 10   8 22
6. Johanovský Robin JS Opatrný 6   8 6       * 20
7. Zemánek Michal TJ JK Trojanovice           4   6 10
8. Hrudková Marie JK Mělník             8 * 8
  Mžíková Michaela TJ JK Trojanovice           8     8
10. Trávníček Viktor

JK PZOO Chomutov

      3     4 * 7
11. Chlanda Miloš TJ Omega Sobotín         6       6
  Theimerová Viktorie JK Amír         *   6 * 6
13. Tůmová Šárka JK Koba 4               4
14. Kučerová Kateřina Pavel Odložil         3       3
  Pletnická Viktorie JK Rimex           3     3
16. Dudová Monika Pony klub Olešnice         * *      
  Kočí Lenka JK Caballo Křelov         *        
  Dostálová Lenka Pony klub Olešnice         *        
  Dulavová Simona JK Valašsko           *      
  Podsklanová Barbora Pony klub Olešnice           *      
  Klacková Kateřina TJ JK Trojanovice           *      
  Brusová Patricie Vítkovická obchodní s.r.o.           *      
                       

 

 

        * .................  kolo dokončeno bez získání bodu

 

Pony extraliga 2008:

 

poř. jezdec oddíl 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo celkem
1. Hronová Ivana JS Opatrný 8   10 8   8 8 10 52
2. Miletínová Petra JK Heroutice   10 8 6     4 8 36

3.

Přikrylová Lucie /El Peagas/ Handicap klub Pamír     6 10 8   *   24

4.

Klímová Teresa JS Kamenice 10 8   4     *   22
5. Březinová Johanka JK REDMILL 4   4       6   14
  Hájková Karolína JK Mělník             10 4 14
7. Schönová Tereza C&H FARM         10       10
  Strnadlová Lucie Stáj SKL Trojanovice           10     10

9.

Halíková Andrea Miloslav Halík-MHM             3 6 9
10. Homolová Alena TJ Lok. Vršovice 6               6
  Kubická Kateřina SS Kubrický           6     6

12.

Škanderová Denisa JK Javorový           4     4

13.

Gogová Adéla JS Kočík     3           3
  Byrtusová Petra JK Chotěbuz           3     3

15.

Šalek Jakub D. Šalková - Oxer           *      
                       

 

         * .................  kolo dokončeno bez získání bodu

 


Teenager  2008:

poř. jezdec oddíl 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo celkem
1. Perníčková Jana JK Heroutice 10 10 10 10     6 6 52

2.

Přikrylová Lucie Handicap klub Pamír     *   10   4 10 24

3.

Tomaidesová Sandra JK Louňovice     *       10 8 18
4. Kupcová Kamila JK JS Ars 6 *         8   14

5.

Strnadlová Lucie Stáj SKL Trojanovice           10     10
6. Šebelka Štěpán JK Bety   3   6         9

7.

Kubová Andrea Stáj SKL Trojanovice           8     8
  Osobová Barbora JK Amír         8       8
  Šimáčková Natálie JK Komárno 8               8
  Staňková Laura JO Srnín   8             8
  Starý Vlastimil JK Malonty-Bělá       8         8
  Zvolská Marie JK Micky Struhařov     8           8
13. Kotalík Matěj Stáj Dita Opalice   6   *         6
  Křížová Magdalena JK Voleveč     6           6
  Vaníček Miroslav SS Hermelín klub N. Jíčín           6     6

16.

Holíková Iva Stáj Dani Zbožnice     4           4
  Hučíková Barbora JK REDMILL 4               4
  Skálová Klára SS Skála Třeboň   4             4
  Smolíková Alena JK Argos Třeboň       4         4
  Vavříková Michaela Stáj Vavřík           4     4

21.

Böhmová Kristína SSCHK Jindřichův Hradec       3         3
  Halíková Andrea M. Halík - MHM           * 3   3
  Ivánková Zuzana JS Watango Staříč           3     3
  Vašáková Kateřina JK Opřetice 3               3
  Sklenářová Nikola Komandor Kondratice     3           3
26. Kunová Dita JO Bradáčův dv. *                
  Nechanická Kristýna JS Císařský ostrov *                
  Turková Tereza JK Opřetice *   *            
  Homolová Alena TJ Lok. Vršovice *   *            
  Kamírová Tereza JK Borová   *              
  Nedělová Kateřina JK Cento Bruzovice           *      
  Špačková Kateřina TJ JK Trojanovice           *      
  Hrbáčová Petra JK B.U.K. Opava           *      
  Nelz Jiří JK Caletto   *              
  Tonzarová Aneta JK Caletto   *              
                       

            * .................   kolo dokončeno bez získání bodu

    

 

 www.ponyliga.cz - samostatné stránky seriálu s fotogalerií, podrobnostmi o jednotlivých kolech a pořadatelích  a dalšími zajímavostmi

  

 

Minulé ročníky:    2007  2006    2005     2004    2003

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz