na Home page

PONY LIGA
PONY EXTRALIGA
TEENAGER
2009

farma Heroutice
dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

 

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ


CSIP 2005
CSIPJY 2006

CSIPJY 2007

CSIChJY 2008

 

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

 

 

 

 

Jezdecký klub Heroutice  pořádá v roce  2009   7.ročník tradiční seriálové soutěže PONY LIGA pro všechny jezdce na pony a zároveň  i pro  jezdce do 21 let  na velkých koních.Soutěž je určena pro jezdce s českou licencí.Startovat v jednotlivých kolech mohou i zahraniční jezdci,nemohou však bodovat v seriálu.

I v sezoně 2009 proběhne seriál ve třech kategoriích(každý jezdec musí být předem písemně přihlášen s konkrétním koněm do konkrétní kategorie :

·         Pony liga  pro nejmladší jezdce ve věku 8 - 12 let na pony

·         otevřená Pony Extraliga pro všechny jezdce na pony do 16 let (s velmi atraktivním zakončením formou velkého finále čtyř nejlepších jezdců se střídáním koní)

·         Teenager pro jezdce do 21 let na velkých koních(kategorie je tak určena nejen pro jezdce na pony, kteří zároveň jezdí i na velkých koních, ale i pro jezdce, kteří již z poníků „vyrostli“.)

Pony liga se ve svém sedmém ročníku opět rozšiřuje po republice - proběhne celkově devět kvalifikačních kol, z toho dvě na Moravě - v červnu v Rudné  p. Pradědem a v září v Trojanovicích.Seriál bude zahájen v Herouticích  28. března a rovněž v Herouticích v hale proběhne v tradičním termínu posledního listopadového víkendu finále, při němž budou rozděleny ceny za více než 150 tisíc korun!

Již od ročníku 2007 došlo k mírnému snížení technické náročnosti kvalifikačních soutěží během roku oproti předchozím letem, což  seriál zpřístupnilo  ještě širšímu počtu jezdců a také zohlednilo fakt, že v současné době je v ponysportu velký počet nově nastupujících jezdců. Soutěžit se tedy bude v kvalifikacích Pony ligy  do 12 let na stupni  LP handicap, v Pony Extralize na stupni SP. Kvalifikace pro Teenager se pojede v první půli sezony na soutěžích ZL, v druhé půli sezony na soutěžích L*. Finále pak zůstávají tak ,jak byla v minulých letech: Pony liga do 12 let má finále dvoukolovou soutěž pony handicap SP, Pony Extraliga pověstné atraktivní finále čtyř jezdců se střídáním koní na úrovni STP. Ve finále kategorie Teenager se jezdci utkavají v dvoukolové soutěži L**.

Podrobnosti  a zajímavosti o celém seriálu můžete průběžně sledovat na samostatné webové stránce www.ponyliga.cz.

 

Propozice jednotlivých kol, podrobnosti a zajímavosti o celém seriálu můžete průběžně sledovat na samostatné webové stránce www.ponyliga.cz.

Do  Pony ligy se započítávají soutěže z devíti závodů v termínech:

-          28. březen Heroutice (Jarní cena Heroutic)

-          11. duben  Borová u Chvalšin

-          26. duben  Opřetice

-          17. květen  Heroutice(Cena Ankary)

-          13. červen Rudná p.Pradědem,

-          26. červenec Heroutice (Podzimní cena)

-          5.září  Pardubice

-          26.září Trojanovice

-          28. – 29. listopad Heroutice (poslední kvalifikační kolo a finále Pony ligy  2009).

Průběžné pořadí jezdců  je vždy k dispozici na www.ponyliga.cz a dále také na  www.heroutice.cz.

Soutěží jezdec, nikoli dvojice. Hodnotí se umístění jezdce v soutěži. Body jsou získávány v každém kole pouze s jedním koněm. Pokud se jezdec účastní soutěže s více koňmi, započítává se mu výsledek s tím nejlépe umístěným. Pokud se jezdci umístí ex equo, oba získávají plný počet bodů dle tabulky. Všechny soutěže ligy jsou otevřené, jezdci předem nahlásí, s kterým koněm se účastní které kategorie ligy.

  

PONY LIGA pro jezdce 8 – 12 let

 Do fiinále postupuje deset nejlépe umístěných jezdců v pořadí kvalifikace,resp. všichni se stejným výsledkem na posledním postupovém místě. S koněm, s nímž bude startovat ve finále, musí jezdec dokončit alespoň jednu kvalifikační soutěž, jezdec sám (možno na různých koních) musí dokončit celkově alespoň tři různá kvalifikační kola. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu pro účast ve finále  Pony ligy.

 Jezdec mladší věkové kategorie může startovat s různými pony v obou seriálových soutěžích Pony ligy . Přičemž s koněm, s kterým startoval v Pony extralize, nemůže současně startovat v Pony lize, nebo se do ní z extraligy vrátit. (Kůň může startovat v otevřené soutěži jednotlivých kvalifikačních kol, výše uvedené pravidlo se týká započítávání bodů do ligy a extraligy.)

 

PONY EXTRALIGA 2009

Otevřená všem jezdcům na pony do 148 cm. Finále se zúčastní čtyři nejlepší jezdci z kvalifikačních kol. S koněm, s nímž bude startovat ve finále, musí jezdec dokončit alespoň jednu kvalifikační soutěž, jezdec sám (možno na různých koních) musí dokončit celkově alespoň tři různá kvalifikační kola. Pokud se někdo ze čtveřice finalistů z finálové soutěže omluví, nastupuje další v pořadí jako náhradník. Při rovnosti součtu bodů z kvalifikačních kol, která by způsobila, že se probojovali do finále více než 4 jezdci, rozhoduje o pořadí vyšší počet vítězství, resp. druhých, resp. třetích míst v kvalifikačních kolech. Pokud ani toto nerozhodne, rozhodne lepší výsledek 9. kvalifikačního kola. Pořadatel si vyhrazuje právo v nezbytném případě udělit divokou kartu pro účast ve finále.

Finále bude probíhat  výměnou koní v pořadí dle následující tabulky:

 

 

kůň 1

kůň 2

kůň 3

kůň 4

I. kolo

A

B

C

D

II. kolo

B

C

D

A

III. kolo

C

D

A

B

IV. kolo

D

A

B

C

    

           (A – jezdec postupující z 1. místa, B – 2. místo, C – 3. místo, D – 4. místo)

•           Každý jezdec bude nejprve startovat na svém koni a poté na třech koních ostatních jezdců podle výše uvedené tabulky. Soutěžit se bude na 8 překážkách a 9 skocích do 110 cm, rychlost 300 m/min. Vítězem se stane jezdec s nejnižším počtem trestných bodů ze všech čtyř kol a následují jezdci v pořadí dle počtu trestných bodů. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje součet časů ze všech čtyř kol.

•           Pokud je soutěžící vyloučen nebo nedokončí parkur z jakéhokoliv důvodu, dostane o 20 trestných bodů více než nejhorší výsledek ze všech čtyř kol.

•           Jestliže kůň nebude schopen ze zdravotních důvodů pokračovat po 1. kole v soutěži, bude toto kolo anulováno a výsledek bude určen ze tří kol. Jezdcům, kteří měli startovat v dalších kolech na zraněném koni, bude započítán výsledek s vlastním koněm z kola prvého, místo výsledku s koněm zraněným. Jestliže kůň nebude schopen pokračovat v kole druhém, resp. třetím, získávají jezdci, jež jej měli jet v následujících kolech, rovněž výhodu výsledku s vlastním koněm, namísto s koněm zraněným.

•           Opracování před druhým, třetím a čtvrtým kolem bude probíhat ve vymezeném prostoru na kolbišti, do kterého budou mít přístup pouze jezdci, trenéři, ošetřovatelé a rozhodčí. Jezdec bude mít na přípravu cizího koně max 3. min., ve kterých může absolvovat 3 skoky (1 křížek,1 kolmý skok a 1 oxer). Uzdění musí na koni zůstat stejné jako v posledním kvalifikačním kole, sedlo si jezdec může vzít své.                                             

TEENAGER  2009

Kategorie otevřená všem jezdcům do 21 let na velkých koních. Do finále postupuje deset nejlépe umístěných  jezdců v pořadí  kvalifikace,resp.všichni se stejným výsledkem na posledním postupovém místě. S koněm, s nímž bude startovat ve finále, musí jezdec dokončit alespoň jednu kvalifikační soutěž, jezdec sám (možno na různých koních) musí dokončit celkově alespoň tři různá kvalifikační kola. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu pro účast ve finále.                                    

Stupnice hodnocení kvalifikačních kol:

datum číslo soutěže obtížnost body za umístění
LIGA EXTRALIGA TEENAGER LIGA EXTRALIGA TEENAGER 1. 2. 3. 4. 5.
28.3. Heroutice – hala 1 2 3 handicap LP SPB ZL 10 8 6 4 3
11.4. Borová – písek 3 4 7 handicap LP handicap SP ZL 10 8 6 4 3
26.4. Opřetice - písek 2.6. 2.7. 2.9. handicap LP handicap SP ZL 10 8 6 4 3
17.5. Heroutice - písek 9 11 8 handicap LP handicap SP ZL 10 8 6 4 3
13.6. Rudná p. Pradědem – písek handicap LP SPB ZL 10 8 6 4 3
26.7. Heroutice 13 15 14 handicap LP handicap SP L** 10 8 6 4 3
5.9. Pardubice handicap LP SPB L* 10 8 6 4 3
26.9. Trojanovice – písek handicap LP SPB L* 10 8 6 4 3
28.11. Heroutice – hala 4 5 2 handicap LP SPB L* 10 8 6 4 3
29.11. HEROUTICE - FINÁLE hala 2.8 2.9 7 handicap SP dvě kola zkrácené
STPB
- výměna koní
L**,
dvě rozesk.

 

Ceny:

Pony liga (děti 8 - 12 let): Pony Extraliga: Teenager
 

1. místo - skokové sedlo na pony

První čtyři  umístění ve finále obdrží velmi hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 30.000,- Kč ( rozdělené v poměru  60% : 20% : 12% : 8%).

 

 

Finanční ceny

( pro majitele a nájemce koní )

ve výši

50.000,- Kč rozdělených 

 

1. místo    -     30.000,- Kč a pohár

2. místo    -     15.000,- Kč a pohár

3. místo    -       5.000,- Kč a pohár

4.místo     -      dort a pohár       

    

             

Zvláštní cena:  deka pro nejlepšího koně ve finále ( koně, který obdržel ze všech kol nejméně tr. bodů)

 
1. místo - skokové sedlo

První čtyři umístění ve finále obdrží velmi hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 30.000,- Kč(rozdělené v poměru

60% : 20% : 12% : 8%).

TĚŠÍME SE NA VÁS A PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ!!


Průběžné pořadí kvalifikace:      

Pony liga 2009:

 


poř. jezdec oddíl 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo celkem
1. Boháčová Petra /TARA/ JS Delta 10 10 8 8   8     3 47
2. Hrudková Marie JK Mělník 8   10           10 28
3. Johanovský Robin JS Opatrný 4   4 10   6       24
4. Mžíkova Michaela TJ JK Trojanovice         10   * 10   20
5. Bužková Hana TJ JK Trojanovice         3   * 8 8 19
6. Kamírová Barbora JK Borová 3 8   4   3       18
7. Kroužková Tereza Horse Academy           10     6 16
8. Bařtipánová Hana JK Opřetice             8   4 12
9. Dostálová Hana Pony klub Olešnice             10 *   10
  Mrzena Tomáš JK Dobrošov *   6     4       10
11. Orctová Eliška JC Rusek       6     3     9
12. Grygová Dominika JK Javorový o.s.         8         8
13. Jandová Eliška Stáj Dvořák Barchov             4 3   7
14. Blažková Natálie TJ JK Trojanovice         *     6   6
  Kočí Lenka JK Caballo Křelov         6     *   6
  Roušalová Sára JS Opatrný 6                 6
  Saparová Inka Pony klub Olešnice             6     6
18. Švihorová Nikol JK Epona Jistebník             * 4   4
  Theimerová Viktorie JK Amír *       4   * *   4
20. Matuška Lukáš JK Dražka       3           3
  Vyštajnová Alžběta JK Darex     3             3
22. Tošovský Filip JPS Vanice             *      
  Siatková Anna JK Orličky             *      
  Šrámková Lucie JO TJ Primátor             *      
                         
                         
                         

 

 

        * .................  kolo dokončeno bez získání bodu

 

Pony extraliga 2009:

 

poř. jezdec oddíl 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo celkem
1. Boháčová Petra /Eliot/ JS Delta 3 10 6 8   10       37
2. Olehlová Karolína JK Amír         4   10 8 10 32
3. Hronová Ivana JS Opatrný 8   * 6   6   6 6 32
4. Vranková Marie JK Energo     8 3 6   6   3 26
5. Miletínová Petra JK Heroutice 6   * 10     3     19
6. Lešetická Tereza JS Řitka 4   10           4 18
7. Březinová Johanka JK REDMILL 10   *             10
  Škanderová Miroslava JK Javorový o.s.         10         10
  Nedělová Kateřina JK Cento Bruzovice               10   10
10. Dohnalová Aneta   JK Benfour             8     8
  Hodulová Eliška JK Agrostyl Otice         8         8
  Kamírová Barbora /Lipton Sinaj/ JK Borová   8               8
  Kamírová Tereza JK Borová *         8       8
  Kukrechtová Anna JK Equuleus     * 4     4     8
  Vávrová Zdeňka Mazva Čakov                 8 8
16. Kubrická Kateřina SS Kubrický               4   4
  Řezníčková Dominika JK Mělník     4             4
18. Grünthalová Nicola JK Opřetice     3             3
19. Ganobčíková Lucie JO Srnín *                  
  Hron Josef JS Opatrný *   *              
  Halíková Andrea Miloslav Halík-MHM *     *            
  Klímová Teresa JO Srnín *                  
  Půlpánová Adéla JK Benátky     *              
  Trávníček Viktor JK PZOO Chomutov       *            
                         

 

         * .................  kolo dokončeno bez získání bodu

 


Teenager  2009:

poř. jezdec oddíl 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo celkem
1. Perníčková Jana JK Heroutice 10   10 6   6 6   10 48
2. Klímová Teresa JO Srnín     8 10         6 24
3. Kupcová Kamila JK JS Ars 8 *             8 16
4. Karasová Natálie JK Heroutice 6   * 8           14
  Skálová Kristýna SS Skála   8 6 *           14
6. Kukrechtová Barbora JK Equuleus           4 8     12
7. Klimešová Karolína Stáj Dita Opalice   10               10
  Kvapilik Milan

TJ sdr. chov. a

přátel koní Sobotín 

        10         10
  Kubrická Kateřina SS Kubrický               10   10
  Pružinová Jiřina EQILON           10       10
  Příhodová Veronika JK PAM             10     10
12. Křížek Jan JS Hamříkova stáj         8         8
  Strnadlová Lucie Stáj SKL Trojanovice               8   8
  Vašáková Kateřina JK Opřetice           8       8
15. Grünthalová Nicola JK Opřetice     * 3         4 7
16. Horáková Julie TJ JK Trojanovice               6   6
  Kotalík Matěj Stáj Dita Opalice   6               6
  Otrubová Kristina JA Náměšť na Hané         6         6
19. Hron Josef JS Opatrný     * 4           4
  Mikšíková Karolina JK Opřetice     4             4
  Nalevajková Karolína Stáj Newport               4   4
  Petrus Jakub    JK Sloupnice             4     4
  Szitášová Chiara JK Dance and Jump 4                 4
  Zušťák Jakub TJ Sokol Husinec   4               4
25. Halíková Andrea M.Halík-MHM     3             3
  Raisová Denisa Stáj Václav Kolín             3     3
  Říhová Sandra JK Heroutice 3                 3
  Šalek Jakub D. Šalková - Oxer               3   3
  Šebelka Štěpán JK Bety   3               3
30. Horáčková Pavla JK Trio Kaliště *                  
  Svobodová Marie Stáj Maksa *                  
  Drábová Jana JK Tandem   *                
  Lazarovová Alena JK Jílek   *                
  Slavotínková Tereza JK Enesa     *              
  Vantroba Michal JK Vidovice     *              
  Rajglová Aneta JK Opřetice     * *            
  Kraus Ondřej JK Dick Lipí     *              
  Vávrová Zdeňka JS Mazva     *              
  Křížová Magdalena JK Voleveč     *              
  Nedělová Kateřina JK Cento Bruzovice               *    
  Radová Gabriela JK JS Ars     *              
  Řezníčková Dominika JK Mělník     *              
  Beutlová Eliška JK Opřetice     * *            
  Kličková Michaela JK Benátky     *              
  Sklenářová Nikola JK Kondratice     *              
  Chlumská Veronika JK Opřetice     * *            
  Stonjeková Kristina JK MARENGO       *            
                         
                         

            * .................   kolo dokončeno bez získání bodu

    

 

 www.ponyliga.cz - samostatné stránky seriálu s fotogalerií, podrobnostmi o jednotlivých kolech a pořadatelích  a dalšími zajímavostmi

  

 

Minulé ročníky:   2008    2007  2006    2005     2004    2003

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz