na Home page

Seriál skokových soustředění ZIMA

s Miloslavem Perníčkem

2016 – 2017

 

dětské pobyty
letní tábory

nová hříbata

individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

PONY LIGA
závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
další akce

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

  

Účastníci soustředění pro pony vedené Miloslavem Perníčkem - březen 2009

Farma Heroutice pro Vás  opět připravila seriál zimních soustředění pravidelně na sebe

navazujících a postupně gradujících,která Vás a Vašeho koně postupně provedou

celou zimní přípravou.

Jsou vhodná pro každého – jak pro úplně mladé koně, tak i zkušenější

dvojice,rovněž i pro začínající jezdce a jezdce na pony(výkonnost je nutno hlásit předem kvůli sestavení lotů).

 

 

Tato soustředění vede Miloslav Perníček. Navazuje na mnohaletá soustředění pana MVDr. Juraje Hanulaye, která bohužel skončila.

Zůstává však filozofie pana doktora, že perfektně

drezúrně připravený, přiježděný a uvolněný kůň je polovina úspěchu skokové dvojice

na parkuru.

A dále,že základem všeho je  výborný sed jezdce a každodenní tréninková dřina, bez které není pokroku.

 

 

Soustředění se koná jednou měsíčně v níže uvedených termínech (přesné termíny od ledna 2017 budou zveřejňovány průběžně).

 

 

 

Náplň soustředění :

 

I.      27. - 29. října 2016

Kavaletová práce v kroku, klusu a cvalu na rovných čarách, obloucích i na kruhu - uvolněnost, prostupnost, rovnováha jak koně, tak i jezdce. Posloupnost pomůcek. Na tento termín navazuje v neděli 30. října skokový veřejný trénink (soutěže 30 - 100 cm), na který se adepti mohou při soustředění připravit.

 

 

II.     16. - 18. listopad 2016

Gymnastika skoku hlavně z klusu na kavaletách, kombinacích i distancích – takt, rytmus, prostupnost, podélná i příčná uvolněnost, správná skoková technika jezdce i koně.Na tento termín navazují halové závody 19.- 20.listopadu, kde si lze v praxi ověřit dovednosti získané na soustředění.

 

 

III.     15. - 17. prosinec 2016

Gymnastika skoku ze cvalu na rovných čarách, obloucích a kruhu. Nácvik správného tempa pro absolvování parkuru, vedení vnější otěží.

Na tento termín navazuje v neděli 18.12.skokový veřejný trénink(soutěže 30-110 cm).

 

IV.    27. - 29. prosinec 2016

Gymnastika skoku ze cvalu na rovných čarách, obloucích a kruhu práce na distancích a  kombinacích, zkrácení a prodloužení cvalových skoků v distancích, správné tempo a kmih, vedení koně. Na termín navazuje tradiční předsilvestrovský veřejný trénink 30. prosince v heroutické hale, na který se účastníci připraví. Také každoroční atraktivní soutěž masek!

 

 

V.   12. - 15. leden 2017

Práce na překážkách s použitím všech prvků proježděnosti, práce na distancích a  kombinacích, zkrácení a prodloužení cvalových skoků v distancích, správné tempo a kmih, vedení koně. Navazují hobby závody

 


VI.  9. - 12.  únor 2017

Příprava koně na opracovišti – možnost využití různých typů překážek na opracovišti, zvýšení pozornosti, tempo, rytmus, rovnováha-skok před pohybem i za pohybem.

 


VII.   1. - 4. březen 2017

Zásady absolvování parkuru i skákání na obloucích v požadovaném tempu, důraz na vnější otěž. Nácvik profilů. Parkur odpovídající úrovni jednotlivých účastníků. Na tento termín přímo navazují skokové závody v hale v Herouticích – výborný a užitečný závěr soustředění!

 

 

VIII.    1. - 2. duben 2017

Individuální oprava nedostatků v proježdění i ve skákání a použití různých tvarů, rozměrů a vzdáleností překážek (nácvik profilů). Absolvování parkuru na různé úrovni, uvolnění, přidat – zkrátit. Nácvik rozeskakování.


IX.   11. - 13. květen 2017

Zásady absolvování parkuru i rozeskakování,korekce dvojice v průběhu sportovní sezony. Navazují v neděli hobby závody,kde je možno si natrénované vyzkoušet

 

 

U všech kurzů bude na základě  současného vývoje jezdeckého sportu a poznatků z minulých soustředění věnována maximální pozornost důkladnému proježdění, práci na uvolněnosti a rovnováze jak jezdce, tak koně při používání správných pomůcek (společná komunikace). Nájezd v klusu nebo cvalu ve správném tempu, taktu, rytmu a kmihu nám zabezpečuje dobré absolvování skoku. Touto prací se snažíme získat a  udržet  potřebné přilnutí a rovnováhu.

 

Důraz je kladen na:

  • proježděnost koně
  • psychiku koně i jezdce
  • lehký sed (bez korektního sedu není možné správně používat pomůcky)
  • pomůcky sedem (trupem), holeněmi i rukou
  • uvolnění, rovnováha jezdce, přilnutí, takt, rytmus a jejich vliv na pohyb koně
  • správná skoková technika jak koně, tak jezdce
  • dorozumívání se s koněm (řeč těla obou –koně i jezdce)

Po tréninku bude probíhat společná analýza – klady a nedostatky práce s použitím ilustračních obrázků, případně i videozáznamu.

 

Protože na sebe kurzy vzájemně gradačně navazují, pro jejich konečný dobrý výsledek se velmi doporučuje absolvovat všechny. Náročnost práce bude záviset jak na kondici, tak i na úrovni proježděnosti jednotlivých koní.

Soustředění jsou určena i pro mladé začínající koně – budou samozřejmě v lotech odděleni. Při všech soustředěních je také lot pro děti na sportovních pony.

 

Cena tréninku: 400,- Kč / lekce.

 

Ustájení:  400,- Kč za box / započatý den bez krmení, k dispozici podestýlka (sláma). Účastníci si sami koně ošetřují.

Ubytování přímo v areálu ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, příp. dvou až čtyřlůžkových apartmánech, cena ubytování od 300,- Kč / den (u všech typů ubytování se účastníkům organizovaných sportovních soustředění poskytuje sleva 50,- Kč lůžko / den oproti stálému ceníku.)

Stravování v restauraci přímo v areálu - 250,- Kč / den plná penze, nebo je možno dle výběru z jídelního lístku.

Příjezd a prezentace povinně do 20:00 večer před zahájením soustředění, tentýž večer rozdělení do lotů.

Doplňkový program: teorie, výukové i oddechové filmy na videu, návštěva aquaparku v případě zájmu a možnosti dopravy ze strany účastníků.

S sebou krmení, běžné tréninkové vybavení pro koně i jezdce, deky, nářadí na místování, plavky, zápisník, psací potřeby.

Veterinární náležitosti: platné veterinární osvědčení nebo zdrav. průkaz s potvrzením na rok 2016, resp.2017.

Zájemci, prosíme, přihlaste se obratem telefonicky na č. 604 232 834 nebo 317 741 392, příp. e-mailem

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz