na Home page

Seriál skokových soustředění ZIMA

s Miloslavem Perníčkem

2018 – 2019

 

dětské pobyty
letní tábory

nová hříbata

individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

PONY LIGA
závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
další akce

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

  

Účastníci soustředění pro pony vedené Miloslavem Perníčkem - březen 2009

Farma Heroutice pro Vás opět připravila seriál zimních soustředění pravidelně na sebe navazujících a postupně gradujících,která Vás a Vašeho koně postupně provedou celou zimní přípravou.Jsou vhodná pro každého – jak pro úplně mladé koně,tak i zkušenější dvojice,rovněž i pro začínající jezdce a jezdce na pony (výkonnost je nutno hlásit předem kvůli sestavení lotů).

Tato soustředění vede Miloslav Perníček a Ing.Jana Ferenc Perníčková. Navazuje se na mnohaletá soustředění pana MVDr. Juraje Hanulaye, která bohužel skončila. Zůstává však filozofie pana doktora, že perfektně drezúrně připravený, přiježděný a uvolněný kůn je polovina úspěchu skokové dvojice na parkuru. A dále,že základem všeho je výborný sed jezdce a každodenní tréninková dřina, bez které není pokroku.


Soustředění se koná jednou měsíčně v níže uvedených termínech:.
 

 

 

 


Náplň soustředění (9 bloků):

 

I. 1. -2.listopadu 2018
Kavaletová práce v kroku, klusu a cvalu na rovných čarách, obloucích i na kruhu - uvolněnost, prostupnost, rovnováha jak koně, tak i jezdce. Posloupnost pomůcek. Na tento termín navazuje skokový veřejný trénink (soutěže 30 - 110 cm), na který se adepti mohou při soustředění připravit.


II. 15.-17. listopadu 2018
Gymnastika skoku hlavně z klusu na kavaletách, kombinacích i distancích – takt, rytmus, prostupnost, podélná i příčná uvolněnost, správná skoková technika jezdce i koně.
.

III. 7.-9. prosince 2018
Gymnastika skoku ze cvalu na rovných čarách, obloucích a kruhu. Nácvik správného tempa pro absolvování parkuru, vedení vnější otěží.

IV. 27. - 29. prosince 2018
Gymnastika skoku ze cvalu na rovných čarách, obloucích a kruhu práce na distancích a kombinacích, zkrácení a prodloužení cvalových skoků v distancích, správné tempo a kmih, vedení koně. Na termín navazuje tradiční předsilvestrovský veřejný trénink 30. prosince v heroutické hale, na který se účastníci připraví. Také každoroční atraktivní soutěž masek!


V. 31. ledna - 3.února 2019
Práce na překážkách s použitím všech prvků proježděnosti, práce na distancích a kombinacích, zkrácení a prodloužení cvalových skoků v distancích, správné tempo a kmih, vedení koně.

VI. 15.-17.únor 2019
Příprava koně na opracovišti – možnost využití různých typů překážek na opracovišti, zvýšení pozornosti, tempo, rytmus, rovnováha-skok před pohybem i za pohybem.


VII. 1.-2.březen 2019
Zásady absolvování parkuru i skákání na obloucích v požadovaném tempu, důraz na vnější otěž. Nácvik profilů. Parkur odpovídající úrovni jednotlivých účastníků. Na tento termín přímo navazují skokové závody 3.3.2019 v hale v Herouticích – výborný a užitečný závěr soustředění!

VIII. 4.-5.dubna 2018
ZIndividuální oprava nedostatků v proježdění i ve skákání a použití různých tvarů, rozměrů a vzdáleností překážek (nácvik profilů). Absolvování parkuru na různé úrovni, uvolnění, přidat – zkrátit. Nácvik rozeskakování.Navazují závody v hale.


IX. 20.-22. duben 2018
Zásady absolvování parkuru i rozeskakování,korekce dvojice v průběhu sportovní sezony.Navazujíi dvoudenní závody,kde je možno si natrénované vyzkoušet.

 

U všech kurzů bude na základě  současného vývoje jezdeckého sportu a poznatků z minulých soustředění věnována maximální pozornost důkladnému proježdění, práci na uvolněnosti a rovnováze jak jezdce, tak koně při používání správných pomůcek (společná komunikace). Nájezd v klusu nebo cvalu ve správném tempu, taktu, rytmu a kmihu nám zabezpečuje dobré absolvování skoku. Touto prací se snažíme získat a  udržet  potřebné přilnutí a rovnováhu.

 

Důraz je kladen na:

  • proježděnost koně
  • psychiku koně i jezdce
  • lehký sed (bez korektního sedu není možné správně používat pomůcky)
  • pomůcky sedem (trupem), holeněmi i rukou
  • uvolnění, rovnováha jezdce, přilnutí, takt, rytmus a jejich vliv na pohyb koně
  • správná skoková technika jak koně, tak jezdce
  • dorozumívání se s koněm (řeč těla obou –koně i jezdce)

Po tréninku bude probíhat společná analýza – klady a nedostatky práce s použitím ilustračních obrázků, případně i videozáznamu.

 

Protože na sebe kurzy vzájemně gradačně navazují, pro jejich konečný dobrý výsledek se velmi doporučuje absolvovat všechny. Náročnost práce bude záviset jak na kondici, tak i na úrovni proježděnosti jednotlivých koní.

Soustředění jsou určena i pro mladé začínající koně – budou samozřejmě v lotech odděleni. Při všech soustředěních je také lot pro děti na sportovních pony.

 

Cena tréninku: 500,- Kč / lekce.

 

Ustájení: 500,- Kč za box / započatý den bez krmení, k dispozici podestýlka (sláma). Účastníci si sami koně ošetřují.


Ubytování přímo v areálu ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, příp. dvou až čtyřlůžkových apartmánech, cena ubytování od 400,- Kč / den (u všech typů ubytování se účastníkům organizovaných sportovních soustředění poskytuje sleva 50,- Kč lůžko / den oproti stálému ceníku při účasti na celém soustředění.)


Stravování v restauraci přímo v areálu - 300,- Kč / den plná penze, nebo je možno dle výběru z jídelního lístku.


Příjezd a prezentace povinně do 20:00 večer před zahájením soustředění, tentýž večer rozdělení do lotů.


Doplňkový program: teorie, výukové i oddechové filmy na videu, návštěva aquaparku v případě zájmu a možnosti dopravy ze strany účastníků.


S sebou krmení, běžné tréninkové vybavení pro koně i jezdce, deky, nářadí na místování, plavky, zápisník, psací potřeby.


Veterinární náležitosti: platné veterinární osvědčení nebo zdrav. průkaz s potvrzením na rok 2018, resp.2019.


Zájemci, prosíme, přihlaste se obratem telefonicky na č. 604 232 834 nebo e-mailem


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz