na Home page

Jezdecké závody,
veřejné tréninky
2003

farma Heroutice
dětské pobyty
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

 Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: 50 x 50 m písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů, o sborník rozpisů můžete také požádat na adrese:
Věra Benešová, OTS, Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov, tel., fax: 317 728 077

podrobná všeobecná ustanovení

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

16. 3. 2003
Veřejný trénink + pony         (hala)     výsledky

30. 3. 2003
Parkurové závody               ZM – L + pony (hala)     výsledky        PONY LIGA

1. 5. 2003
Memoriál Dr. Krůty             ZM - ST              výsledky

3. - 4. 5. 2003
Jarní cena Heroutic            ZM – L + pony        výsledky         Okresní přebor všech dětí       PONY LIGA

25. 5. 2003
Drezúrní závody při Dni koní              Z – L + pony      výsledky    Okresní přebor dětí, juniorů, ml. jezdců, dospělých

28. – 29. 6. 2003
Krajský přebor dětí, juniorů a ml. jezdců v parkurovém skákání          ZM – S        výsledky

9. 7. 2003
Cena Ankary                     Z - S         výsledky

11. – 12. 7. 2003
PONY CUP Heroutice 2003     výsledky     Krajský přebor v drezúře a skákání pony         PONY LIGA

26. 8. 2003
Výkonnostní zkoušky tříletých klisen ČT       

16. – 17. 11. 2003
Skokové závody pony              ZL – ST (hala)      výsledky          PONY LIGA - finále

23. 11. 2003
Skokové závody               ZM – L + pony (hala)         výsledky

30. 12. 2003    POZOR - změna termínu z původního 28.12.!!
Veřejný trénink + pony           (hala)      výsledky

 

PS: Téměř při všech závodech a veřejných trénincích se konají soutěže pony!


Všeobecná ustanovení pro závody a veřejné tréninky
konané na farmě Heroutice v roce 2003

Pouze písemné jmenovité přihlášky zasílejte na adresu:  p. Věra Benešová, OTS, Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov, spolu s dokladem o zaplacení zápisného. Tel./fax: 317 728 077, e-mail: otsbenesov@iol.cz 
Můžete využít tento on-line formulář.

Přihlášky na veřejné tréninky zasílejte na adresu pořadatele (farma Heroutice), e-mailem na adresu heroutice@heroutice.cz nebo vyplňte tento formulář.

Do přihlášky uveďte kromě všeobecných kontaktních údajů o vysílajícím subjektu, požadovaném ustájení a ubytování hlavně: jméno a příjmení jezdce, č. licence jezdce, jméno koně, č. licence koně, věk koně, číslo soutěže.

Přihlášky bez uvedených požadovaných údajů nebo bez předem uhrazeného zápisného pořadatelem nebudou přijaty!! Uzávěrka konečných přihlášek vždy v úterý před konáním závodů.

Zápisné lze uhradit buď složenkou na výše uvedenou adresu, nebo bankovním převodem na č. účtu 2834-121/0100, variabilní symbol 13, nebo v hotovosti v pokladně OTS (kopie dokladu o zaplacení musí být přiložena u přihlášky).

Vrat zápisného bude proveden pouze na základě lékařského potvrzení. Zápisné vrací pořadatel.

V případě neuhrazení zápisného společně s přihláškou bude tato považována za neplatnou.

Ubytování a ustájení v areálu farmy v omezené míře na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy: před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné veterinární potvrzení předepsané pro účast sportovních koní na závodech v roce 2003 opatřené všemi náležitostmi.

Poskytované služby: lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Sankční řád:

  • neúplná přihláška: 100,- Kč/dvojice
  • hlášení změn po uzávěrce startovní listiny: 100,- Kč/dvojice
  • pozdní hlášení: 100,- Kč/dvojice
  • dohláška po uzávěrce startovní listiny: 300,- Kč/dvojice

Upozornění:
Tyto poplatky budou hrazeny přímo pořadateli závodů. V případě neuhrazení sankčních poplatků nebude dlužník připuštěn k dalším závodům v rámci okresu Benešov.

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.

Účastníci závodů jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa, a. s., č. smlouvy 71-495000445-2.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v jednotlivých soutěžích.

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz