na Home page

Jezdecké závody,
veřejné tréninky
2004

farma Heroutice
dětské pobyty
pobyty pro dospělé
individuální ježdění
celodenní výlety na koni
ubytování

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

 Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: 50 x 50 m písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů, o sborník rozpisů můžete také požádat na adrese:
Věra Benešová, OTS, Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov, tel., fax: 317 728 077

podrobná všeobecná ustanovení

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

14. 3. 2004
Halové závody skokové      ZM - ZL    pony  Z - L      výsledky

21. 3. 2004
Halové závody drezúrní          Z - L      pony  P4 - P6    výsledky

28. 3. 2004
Halové závody skokové - Jarní cena Heroutic         ZM - L     pony  ZL - S     výsledky
1. kvalifikační kolo PONY LIGY 

15. - 16. 5. 2004
Memoriál Dr. M. Krůty       ZM - ST      pony   ZL - S            výsledky
Okresní přebor dětí
2. kvalifikační kolo
PONY LIGY   

23. 5. 2004
Drezúrní závody           Z - ST      pony  P4 - P7          výsledky
Okresní přebor
všech kategorií
Kvalifikace na MČR dětí, juniorů a mladých jezdců v drezúře
KMK

7. 7. 2004
Cena Ankary                     ZM - S         výsledky

9. – 10. 7. 2004
PONY CUP Heroutice 2004         skoky ZL - T       drez. P4 - P7      výsledky
Mistrovství středočeské oblasti pony ve skákání i drezuře, okresní přebor pony         
3. kvalifikační kolo
PONY LIGY 

18. - 19. 9. 2004
Všetice - skokové závody           Z - S*        pony ZLP - STPB          propozice
4. kvalifikační kolo PONY LIGY 

20. - 21. 11. 2004
Halové skokové závody              Z - L     pony  ZL - S         výsledky

27. - 28. listopad 2004
Finále PONY LIGY Heroutice               ZL - ST         výsledky
5. kvalif. kolo a finále PONY LIGY  


Všeobecná ustanovení pro závody a veřejné tréninky
konané na farmě Heroutice v roce 2004

Pouze písemné jmenovité přihlášky zasílejte na adresu:  p. Věra Benešová, OTS, Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov, spolu s dokladem o zaplacení zápisného. Tel./fax: 317 728 077, e-mail: otsbenesov@iol.cz 
Můžete využít tento on-line formulář.

Přihlášky na veřejné tréninky zasílejte na adresu pořadatele (farma Heroutice), e-mailem na adresu heroutice@heroutice.cz nebo vyplňte tento formulář.

Do přihlášky uveďte kromě všeobecných kontaktních údajů o vysílajícím subjektu, požadovaném ustájení a ubytování hlavně: jméno a příjmení jezdce, č. licence jezdce, jméno koně, č. licence koně, věk koně, číslo soutěže.

Přihlášky bez uvedených požadovaných údajů nebo bez předem uhrazeného zápisného pořadatelem nebudou přijaty!! Uzávěrka konečných přihlášek vždy v úterý před konáním závodů.

Zápisné lze uhradit buď složenkou na výše uvedenou adresu, nebo bankovním převodem na č. účtu 2834-121/0100, variabilní symbol 13, nebo v hotovosti v pokladně OTS (kopie dokladu o zaplacení musí být přiložena u přihlášky).

Vrat zápisného bude proveden pouze na základě lékařského potvrzení. Zápisné vrací pořadatel.

V případě neuhrazení zápisného společně s přihláškou bude tato považována za neplatnou.

Ubytování a ustájení v areálu farmy v omezené míře na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy: před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné veterinární potvrzení předepsané pro účast sportovních koní na závodech v roce 2003 opatřené všemi náležitostmi.

Poskytované služby: lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Sankční řád:

  • neúplná přihláška: 100,- Kč/dvojice
  • hlášení změn po uzávěrce startovní listiny: 100,- Kč/dvojice
  • pozdní hlášení: 100,- Kč/dvojice
  • dohláška po uzávěrce startovní listiny: 300,- Kč/dvojice

Upozornění:
Tyto poplatky budou hrazeny přímo pořadateli závodů. V případě neuhrazení sankčních poplatků nebude dlužník připuštěn k dalším závodům v rámci okresu Benešov.

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.

Účastníci závodů jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa, a. s., č. smlouvy 71-495000445-2.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v jednotlivých soutěžích.

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz