na Home page

Jezdecké závody,
veřejné tréninky
2005

farma Heroutice
dětské pobyty
pobyty pro dospělé
individuální ježdění

celodenní výlety na koni
ubytování

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: 50 x 50 m písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů, o sborník rozpisů můžete také požádat na adrese:
Věra Benešová, OTS, Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov, tel., fax: 317 728 077

podrobná všeobecná ustanovení

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

13. 3. 2005
Halové závody skokové      ZM - L    pony  ZP - LP       
výsledky

27. 3. 2005
Halové závody skokové - Jarní cena Heroutic              ZM - L    pony  ZP - SP      výsledky

10. 4. 2005
Halové závody drezúrní          Z - L      pony  P4 - P6             výsledky

14. - 15. 5. 2005
Memoriál Dr. M. Krůty       ZM - ST**      pony   ZLP - STP              výsledky
Okresní přebor dětí, juniorů a pony

29. 5. 2005
Mistrovství SČ oblasti v drezúře           Z - ST      pony  P4 - P7         propozice
všechny kategorie

1. – 3. 7. 2005
Mezinárodní závody CSIP-B                                               samostatné stránky závodů
PONY CUP Heroutice 2005         ZLP - TP      
fotografie z těchto závodů lze prohlédnout i objednat u těchto fotografů:
Lukáš Sieger http://www.sieger.cz/gallery/foto.php?akce=su&suco=heroutice_csip05
Vlastimil Tošenovský  http://fotoweb004.wz.cz
Pavla Loudová

6. 7. 2005        náhradní termín je sobota 1. října           POZOR!! - přidána soutěž pro kvalifikaci Pony Extraligy!
Cena Ankary               ZM - ZL, pony ZLPA, STPB         výsledky

17. 11. 2005
Halový drezúrní veřejný trénink          Z - L      pony  P4 - P6             výsledky
ideální příprava na ZZVJ v termínu 24. 11. v Herouticích

19. - 20. 11. 2005                    POZOR - přidáno 4. kval. kolo Pony ligy!
Halové skokové závody              ZM - L     pony  ZLP - SP         výsledky

26. - 27. 11. 2005
Finále PONY LIGY 2005               ZLP - STP         výsledky

30. 12. 2005
Veřejný trénink - skoky                           výslekdy
hala, soutěže pro pony i velké koně

 


Všeobecná ustanovení pro závody
konané na farmě Heroutice v roce 2005

Pouze písemné jmenovité přihlášky zasílejte na adresu:  p. Věra Benešová, OTS, Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov, spolu s dokladem o zaplacení zápisného. Tel./fax: 317 728 077, e-mail: otsbenesov@seznam.cz 
Můžete využít tento on-line formulář.

Přihlášky na veřejné tréninky zasílejte na adresu pořadatele (farma Heroutice), e-mailem na adresu heroutice@heroutice.cz nebo vyplňte tento formulář.

Do přihlášky uveďte kromě všeobecných kontaktních údajů o vysílajícím subjektu, požadovaném ustájení a ubytování hlavně: jméno a příjmení jezdce, č. licence jezdce, jméno koně, č. licence koně, věk koně, číslo soutěže.

Přihlášky bez uvedených požadovaných údajů nebo bez předem uhrazeného zápisného pořadatelem nebudou přijaty!! Uzávěrka konečných přihlášek vždy v úterý před konáním závodů.

Zápisné lze uhradit buď složenkou na výše uvedenou adresu, nebo bankovním převodem na č. účtu 2834-121/0100, variabilní symbol 13, nebo v hotovosti v pokladně OTS (kopie dokladu o zaplacení musí být přiložena u přihlášky).

Vrat zápisného bude proveden pouze na základě lékařského potvrzení. Zápisné vrací pořadatel.

V případě neuhrazení zápisného společně s přihláškou bude tato považována za neplatnou.

Ubytování a ustájení v areálu farmy v omezené míře na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy: před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné veterinární potvrzení předepsané pro účast sportovních koní na závodech v roce 2005 opatřené všemi náležitostmi.

Poskytované služby: lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Sankční řád:

  • neúplná přihláška: 100,- Kč/dvojice
  • hlášení změn po uzávěrce startovní listiny: 100,- Kč/dvojice
  • pozdní hlášení: 100,- Kč/dvojice
  • dohláška po uzávěrce startovní listiny: 300,- Kč/dvojice

Upozornění:
Tyto poplatky budou hrazeny přímo pořadateli závodů. V případě neuhrazení sankčních poplatků nebude dlužník připuštěn k dalším závodům v rámci okresu Benešov.

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.

Účastníci závodů jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa, a. s., č. smlouvy 71-495000445-2.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v jednotlivých soutěžích.

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz