na Home page

Jezdecké závody,
veřejné tréninky
2007

farma Heroutice 
dětské pobyty
pobyty pro dospělé
individuální ježdění

celodenní výlety na koni
ubytování

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA
PONY EXTRALIGA
TEENAGER
CSIP 2005
CSIPJY 2006

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

yper_b_60_468.gif (295682 bytes)

Firma YPER, s.r.o., je výhradním dodavatelem pohárů pro veškeré akce v areálu Farmy Heroutice.


Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m (nebo 60 m) drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté, 50 x 50 m písčité
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Krytá hala: 20 x 40 m, povrch písčitý

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů, o sborník rozpisů můžete také požádat na adrese:
Věra Benešová, OTS, Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov, tel., fax: 317 728 077

podrobná všeobecná ustanovení

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

Jezdecké závody 2007: 

  

11. 3. 2007
Halové závody skokové      ZL - L*    pony  ZLP - LP         výsledky       

25. 3. 2007
Halové závody drezúrní          Z - L      pony  P4             propozice

1. 4. 2007
Skokové závody - Jarní cena Heroutic  (hala / písek   dle počasí)            ZL - L*    pony  LP - SP      výsledky
1. kvalifikační kolo Pony ligy 2007

12. - 13. 5. 2007
Cena Ankary firmy EKOSTAR           ZM - ST**      pony   ZLP - STP              výsledky
Mistrovství středočeské oblasti pony ve skákání               
Okresní přebor dětí, juniorů a pony ve skákání
2. kvalifikační kolo Pony ligy 2007

6. – 8. 7. 2007                                             
Mezinárodní skokové závody CSIPJY-B  - 3. ročník                  L
** - ST**             pony ZLP - TP      
samostatné stránky závodů

17. - 18. 7. 2007
Mistrovství SČ oblasti v drezúře           Z - ST      pony  P4, FEI pony úvodní (2006)          výsledky
mistrovství Středočeské oblasti dětí, juniorů, dospělých a pony v drezúře
přebor dětí, juniorů a dospělých z okresu Benešov v drezúře
kvalifikace na MČR dětí, juniorů a mladých jezdců v drezúře
oientační časy startů soutěží

16. 9. 2007
Podzimní cena Heroutic                           Z - L**             pony  ZLP - SP      výsledky
5. kvalifikační kolo PONY LIGY 2007

17. - 18. 11. 2007       
Halové skokové závody            Z - L     pony  ZLP - SP           výsledky
včetně ukázkových soutěží 40 - 100 cm (veřejný trénink)

24. - 25. 11. 2007
Finále PONY LIGY 2007    - hala          Z - L**               ZLP - STP           výsledky
7. kvalifikační kolo Pony ligy 2007

 

Veřejné tréninky 2007 a 2008:

 

30. 12. 2007
Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,  90 cm, 100 cm        výsledky

 

 


Všeobecná ustanovení pro závody
konané na farmě Heroutice v roce 2007, 2008

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov
fax: 317 741 399, e-mail: heroutice@heroutice.cz
tel.: 317 741 392, 604 232 843
Můžete využít tento on-line formulář.

Do přihlášky uveďte kromě všeobecných kontaktních údajů o vysílajícím subjektu, požadovaném ustájení a ubytování hlavně: jméno a příjmení jezdce, č. licence jezdce, jméno koně, č. licence koně, věk koně, číslo soutěže.

S přihláškou je nutno složit do data uzávěrky přihlašovací poplatek ve výši 50 % startovného. Zbývajících 50 % startovného je splatných při prezentaci. Č. účtu: GE Money Bank 1242431-684/0600, var. symb. datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody 11.3. je var. symbol 1103).

Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

Vrat zápisného bude proveden pouze na základě lékařského potvrzení. Zápisné vrací pořadatel.

Ubytování a ustájení v areálu farmy na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy: Vedoucí transportu předloží pořadateli před vyložením koní příslušné zdravotní potvrzení pro přepravu koně ne starší 3 dnů, opatřené všemi předepsanými náležitostmi.

Poskytované služby: lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni do psích útulků.

 

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.

Účastníci závodů jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa, a. s., č. smlouvy 71-495000445-2.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v jednotlivých soutěžích.

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz