na Home page

Jezdecké závody,
veřejné tréninky
2008

farma Heroutice 
dětské pobyty
pobyty pro dospělé
individuální ježdění

celodenní výlety na koni
ubytování

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA
PONY EXTRALIGA
TEENAGER
CSIP 2005
CSIPJY 2006

CSIPJY 2007

CSIPChJY 2008

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

yper_b_60_468.gif (295682 bytes)

Firma YPER, s.r.o., je výhradním dodavatelem pohárů pro veškeré akce v areálu Farmy Heroutice.


Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m (nebo 60 m) drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté, 50 x 50 m písčité
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Krytá hala: 20 x 40 m, povrch písčitý

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů, o sborník rozpisů můžete také požádat na adrese:
Věra Benešová, OTS, Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov, tel., fax: 317 728 077

podrobná všeobecná ustanovení

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

Jezdecké závody 2008: 

  

16. 3. 2008
Halové závody skokové      ZL - L*    pony  LP        
Výsledky       

23. 3. 2008
Skokové závody - Jarní cena Heroutic  (hala / písek   dle počasí)            ZL - L*    pony  LP - SP      Výsledky
1. kvalifikační kolo Pony ligy 2008

6. 4. 2008

Halové závody drezúrní          Z - S      pony  P4             Výsledky

17. - 18. 5. 2008
Cena Ankary firmy EKOSTAR           ZM - ST**      pony   ZLP - STP              výsledky - sobota           
Okresní přebor dětí, juniorů a pony ve skákání                                                     
výsledky - neděle
3. kvalifikační kolo Pony ligy 2008

7. - 8. 6. 2008
Mistrovství SČ oblasti v drezúře           Z - ST      pony  P4, FEI pony úvodní (2006)  výsledky - sobota
Mistrovství Středočeské oblasti dětí, juniorů, dospělých v drezúře                                 výsledky - neděle
přebor dětí, juniorů a dospělých z okresu Benešov v drezúře                                         
výsledky - Mistrovství obl.
kvalifikace na MČR dětí, juniorů a mladých jezdců v drezúře,

kvalifikační kolo KMK 2008 v drezuře,

Drezurní pony a junior pohár

4. – 6. 7. 2008                                             
Mezinárodní skokové závody CSIPChJY-B  - 4. ročník                  L
** - ST**             pony LP - STP      
pro pony, děti, juniory, mladé jezdce a jezdce U25 a amatéry                                                  propozice

samostatné stránky závodů

7. 9. 2008
Podzimní cena Heroutic                           Z - ZL             pony  ZLP - LP      výsledky

22. - 23. 11. 2008       
Halové skokové závody            ZL - L**     pony  LP - SP           Výsledky:   sobota neděle

včetně ukázek 90 - 100cm, 7. kvalifikační kolo PONY LIGY 2008
 

29. - 30. 11. 2008
Finále PONY LIGY 2008    - hala          ZL - L**               ZLP - STP          
8. kvalifikační kolo Pony ligy 2007

Sobotní výsledkové listiny:  Ukázka do 100cm ZLL* ZLP LP  SPB

Nedělní výsledkové listiny : Ukázka v maskách do 70 cm Ukázka do 90 cm s žolíkemFinále Teenager L*Finále Ponyliga SPFinále Pony Extraliga


 

Veřejné tréninky  2008:

  4. 5. 2008
Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,  90 cm, 100 cm        výsledky

25. 5. 2008
Skokový veřejný trénink                    30 s vodičem, 50 s vodičem, Běž-jeď-veď,   90 cm, 100 cm        výsledky

22. 6. 2008
Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,  90 cm, 100 cm        výsledky

9. 7. 2008
Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,  90 cm, 100 cm        rozpis

27. 8. 2008
Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,  90 cm, 100 cm        rozpis

12.10. 2008
Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,  90 cm, 100 cm        rozpis

16.11. 2008
Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,  90 cm, 100 cm        výsledky

30.12.2008

Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,  90 cm, 100 cm        rozpis

 


Všeobecná ustanovení pro závody
konané na farmě Heroutice v roce 2008

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov
fax: 317 741 399, e-mail: heroutice@heroutice.cz
tel.: 317 741 392, 604 232 834
Můžete využít tento on-line formulář.

Do přihlášky uveďte kromě všeobecných kontaktních údajů o vysílajícím subjektu, požadovaném ustájení a ubytování hlavně: jméno a příjmení jezdce, č. licence jezdce, jméno koně, č. licence koně, věk koně, číslo soutěže.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné.

Č. účtu: GE Money Bank 1242431-684/0600, var. symb. datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody 16.3. je var. symbol 1603).

Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

Ubytování a ustájení v areálu farmy na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy: Vedoucí transportu předloží pořadateli před vyložením koní příslušné zdravotní potvrzení pro přepravu koně ne starší 3 dnů, opatřené všemi předepsanými náležitostmi.

Poskytované služby: lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni do psích útulků.

 

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.

Účastníci závodů jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa, a. s., č. smlouvy 71-495000445-2.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v jednotlivých soutěžích.

 


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz