na Home page

Jezdecké závody,
veřejné tréninky
2009

farma Heroutice 

dětské pobyty
pobyty pro dospělé
individuální ježdění

celodenní výlety na koni
ubytování

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA
PONY EXTRALIGA
TEENAGER
CSIP 2005
CSIPJY 2006

CSIPJY 2007

CSIPChJY 2008

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

yper_b_60_468.gif (295682 bytes)

Firma YPER, s.r.o., je výhradním dodavatelem pohárů pro veškeré akce v areálu Farmy Heroutice.


Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m (nebo 60 m) drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté, 50 x 50 m písčité
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Krytá hala: 20 x 40 m, povrch písčitý

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů, o sborník rozpisů můžete také požádat na adrese:
Věra Benešová, OTS, Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov, tel., fax: 317 728 077

podrobná všeobecná ustanovení

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

Jezdecké závody 2009: 

 

15. 3. 2009
Halové závody skokové      ZL - L*  /  pony  LP  / ukázky                                     Výsledky      

28. 3. 2009
Skokové závody - Jarní cena Heroutic  (hala / písek dle počasí)            ZL - L*  /  pony  LP - SPB   /  ukázky   Výsledky
1. kvalifikační kolo Pony ligy 2009

16. - 17. 5. 2009
Cena Ankary            ZM - ST**   /   pony   ZLP - STPB    /  ukázky                          Výsledky                            
4. kvalifikační kolo Pony ligy 2009

6. - 7. 6. 2009
Mistrovství SČ oblasti v drezúře           Z - ST      pony                                              Výsledky
Mistrovství Středočeské oblasti dětí, juniorů, dospělých a pony v drezúře                                 
přebor dětí, juniorů, dospělých a pony z okresu Benešov v drezúře                              
           
Kvalifikační kolo KMK 2009 v drezuře,

Drezurní Pony pohár

 

24. – 26. 7. 2009                                             
JEZDECKÉ ZÁVODY CSN/CSNP s mezinárodní účastí         ZM - S**   /     pony ZLP - STPB      Propozice

Mistrovství Středočeské oblasti dětí a juniorů ve skákání

6. kvalifikační kolo seriálu Pony liga 2009                                                  >>>  Výsledkový servis  <<<

 

21. - 22. 11. 2009       
Halové skokové závody            ZL - L*   /   pony  LP - SP                                      Výsledky

Podzimní cena Heroutic, včetně ukázek 90 - 100cm, ZLP
 

28. - 29. 11. 2009
Finále PONY LIGY 2009    - hala          ZL - L**               ZLP - STP                    Výsledky sobota  | Výsledky neděle
9. kvalifikační kolo Pony ligy 2009                                                                           
                                            

Veřejné tréninky  2009:

22. 2. 2009
Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,  90 cm, 100 cm         

22. 3. 2009
Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm       

13. 4. 2009
Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm       

29. 7. 2009 -
Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm       

18. 8. 2009 - písek venkovní kolbiště
Drezurní veřejný trénink                    Z1,  Z2,  L8                                                                                

26. 8. 2009 - písek venkovní kolbiště
Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm       

13. 9. 2009 - písek venkovní kolbiště
Drezurní veřejný trénink                    Z1,  Z2,  L8                                                                                

28. 9. 2009 - písek venkovní kolbiště
Skokový veřejný trénink                    30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm       

6. 12. 2009 - hala
Mikulášský drezurní veřejný trénink   Z1,  Z2,  L8                                                                             

30. 12. 2009 - hala
Předsilvestrovský skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem-Masky, 70 cm,   90 cm, 100 cm        Výsledky


Všeobecná ustanovení pro závody
konané na farmě Heroutice v roce 2009

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov
fax: 317 741 399, e-mail: heroutice@heroutice.cz
tel.: 317 741 392, 604 232 834
Můžete využít tento on-line formulář.

Do přihlášky uveďte kromě všeobecných kontaktních údajů o vysílajícím subjektu, požadovaném ustájení a ubytování hlavně: jméno a příjmení jezdce, č. licence jezdce, jméno koně, č. licence koně, věk koně, číslo soutěže.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné neplatí pro Veřejné tréninky.

Č. účtu: Č.spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 15.3. je var. symbol 1503). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek.

 

Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

Ubytování a ustájení

v areálu farmy na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy:

Účastníci jsou povinni se řídit dle předpisů pro přesun koní-novela Veterinárního zákona platná od 1.7.2008

Poskytované služby:

Lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni do psích útulků.

 

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.

Účastníci závodů jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa, a. s., č. smlouvy 71-495000445-2.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v jednotlivých soutěžích.

ON-LINE VÝSLEDKY ZÁVODŮ - 28. 3. 2009 - 1 kvalifikace PONYLIGY 2009


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz