na Home page

Jezdecké závody,
veřejné tréninky
2010

farma Heroutice 

dětské pobyty
pobyty pro dospělé
individuální ježdění

celodenní výlety na koni
ubytování

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA
PONY EXTRALIGA
TEENAGER
CSIP 2005
CSIPJY 2006

CSIPJY 2007

CSIPChJY 2008

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

yper_b_60_468.gif (295682 bytes)

Firma YPER, s.r.o., je výhradním dodavatelem pohárů pro veškeré akce v areálu Farmy Heroutice.


Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m (nebo 60 m) drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté, 50 x 50 m písčité
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Krytá hala: 20 x 40 m, povrch písčitý

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů, o sborník rozpisů můžete také požádat na adrese:
Věra Benešová, OTS, Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov, tel., fax: 317 728 077

podrobná všeobecná ustanovení

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

Jezdecké závody 2010: 

 

14. 3. 2010
Halové závody skokové      ZM - L  /  pony ZLP - LP                                            

Výsledky <<<

 

21. 3. 2010
Skokové závody - Jarní cena Heroutic  (hala / písek dle počasí)            ZM - L*  /  pony  ZLP - SP   
1. kvalifikační kolo Pony ligy 2010

Výsledky <<<

 

5. 4. 2010

Halové drezurní závody     Z - L  /  pony  P4

Výsledky <<<

 

22. - 23. 5. 2010
Cena Ankary            ZM - ST**   /   pony   ZLP - STP 

Výsledky sobotních ukázkových soutěží   ‖   Výsledky nedělních soutěží <<<

                         

12. - 13. 6. 2010
Drezurní závody v drezúře + KMK          Z - S                                              

 Sobotní výsledky   ‖    Nedělní výsledky  <<<

 

20. 6. 2010
Mistrovství SČ oblasti v drezúře           Z - ST      pony   P4 , FEI PU                                          
Mistrovství Středočeské oblasti dětí, juniorů, dospělých v drezúře                                 
Výsledky  <<<

 

3. – 4. 7. 2010                                             
JEZDECKÉ ZÁVODY CSN/CSNP s mezinárodní účastí         ZM - S**   /     pony ZLP - STP      

 Výsledky sobotních soutěží   Výsledky nedělních soutěží  <<<

 

20. - 21. 11. 2010       
Halové skokové závody               ZM - L**               ZLP - STP

Sobotní výsledky   ‖    Nedělní výsledky  <<<

 

27. - 28. 11. 2010
Finále PONY LIGY 2010 - hala          ZM - L**               ZLP - STP                    
Rozpis                                                                           
                                            

Veřejné tréninky  2010:

31. 1. 2010 - hala
Skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm        rozpis

14. 2. 2010 - hala
Skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm        rozpis

27. 3. 2010 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8                                                                              rozpis

6. 6. 2010 - venkovní kolbiště - písek
Skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm        rozpis

6. 7. 2010 - venkovní kolbiště - písek
Skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm        rozpis

24. 7. 2010 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8, S2                                                                              rozpis

29. 7. 2010 - venkovní kolbiště - písek / hala - dle počasí
Skokový veřejný trénink 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm        rozpis

28. 8. 2010 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8, S2                                                                              rozpis

30. 8. 2010 - venkovní kolbiště - písek / hala - dle počasí
Skokový veřejný trénink 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm        rozpis

11. 9. 2010 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8, S2                                                                              rozpis

27. 9. 2010 -  hala
Svatováclavský skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm        rozpis

2. 10. 2010 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8,                                                                               rozpis

7. 11. 2010 -  hala
Halový skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm        rozpis

13. 11. 2010 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8,                                                                               rozpis

19. 12. 2010 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8,                                                                               rozpis

30. 12. 2010 - hala
Předsilvestrovský skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm - Masky, 90 cm, 100 cm   rozpis

 


Všeobecná ustanovení pro závody
konané na farmě Heroutice v roce 2010

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov
fax: 317 741 399, e-mail: heroutice@heroutice.cz
tel.: 317 741 392, 604 232 834
Můžete využít tento on-line formulář.

Do přihlášky uveďte kromě všeobecných kontaktních údajů o vysílajícím subjektu, požadovaném ustájení a ubytování hlavně: jméno a příjmení jezdce, č. licence jezdce, jméno koně, č. licence koně, věk koně, číslo soutěže.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 14.3. je var. symbol 1403). Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.
 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek.

 

Neúplné přihlášky nebudou přijaty.

 

Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

 

Ubytování a ustájení

 

v areálu farmy na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy:

Účastníci jsou povinni se řídit dle předpisů pro přesun koní-novela Veterinárního zákona platná od 1.7.2008

Poskytované služby:

Lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni do psích útulků.

 

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.

Účastníci závodů jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa, a. s., č. smlouvy 71-495000445-2.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v jednotlivých soutěžích.

ON-LINE VÝSLEDKY ZÁVODŮ - 28. 3. 2009 - 1 kvalifikace PONYLIGY 2009


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz