na Home page

Jezdecké závody,
veřejné tréninky
2011

farma Heroutice 

dětské pobyty
pobyty pro dospělé
individuální ježdění

celodenní výlety na koni
ubytování

závody, veř. tréninky
soustředění, ZZVJ
PONY LIGA
PONY EXTRALIGA
TEENAGER
CSIP 2005
CSIPJY 2006

CSIPJY 2007

CSIPChJY 2008

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

yper_b_60_468.gif (295682 bytes)

Firma YPER, s.r.o., je výhradním dodavatelem pohárů pro veškeré akce v areálu Farmy Heroutice.


Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m (nebo 60 m) drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté, 50 x 50 m písčité
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Krytá hala: 20 x 40 m, povrch písčitý

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů, o sborník rozpisů můžete také požádat na adrese:
Věra Benešová, OTS, Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov, tel., fax: 317 728 077

podrobná všeobecná ustanovení

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

Jezdecké závody 2011: 

 

13. 3. 2011
Halové závody skokové     

 ZM - L  /  pony ZLP - LP                                            

Rozpis závodů <<<   |    Výsledky ukázkových soutěží    |   Výsledky oficiálních soutěží

 

20. 3. 2011

Halové drezurní závody    

Z - L  /  pony  P4

Rozpis závodů <<<   |  Výsledkové listiny

 

27. 3. 2011
Skokové závody - Jarní cena Heroutic  ( hala )           

ZM - L*  /  pony  ZLP - SP   
1. kvalifikační kolo Pony ligy 2011

Rozpis závodů <<<   |  Výsledkové listiny

 

3. 4. 2011

Halové drezurní závody    

Z - L  /  pony  P4

Rozpis závodů <<<   |  Výsledkové listiny

 

14. - 15. 5. 2011
Skokové závody - Cena Ankary           

ZM - S**   /   pony   ZLP - STP 

Rozpis závodů <<< |  Výsledkové listiny sobotních soutěží   |  Výsledkové listiny nedělních soutěží

                         

11. - 12. 6. 2011
Drezurní závody v drezúře + ( KMK )        

Z - S   /   pony P4                                              

Rozpis závodů <<<

 

Čas startu  Drezurní úloha Startka Výsledky

Sobota 11. 6. 2011

9:00 hod. - hala P4
9:00 hod. - venku KMK 5-letí
10:20 hod. KMK 6-letí
10:45 hod. DU
14:30 hod. DD
18:00 hod. JU

Neděle 12. 6. 2011

 9:00 hod.- venku Ukázka Z1
11:00 hod. P4
12:00 hod. DJ
14:00 hod. KMK 5-letí
15:15 hod. KMK 6-letí  
15:45 hod. JD

 

19. 6. 2011
Drezurní závody  ( Mistrovství SČ oblasti v drezúře )           

Z - ST   /   pony P4 , FEI PU                                                                           
Rozpis závodů <<<  

 

Čas startu Drezurní úloha Startka Výsledky
 8:30 h. - Hala  Ukázka Z2
 10:00 h. - Hala  P4
 12:15 h. - Hala  Paradrezura
 8:30 h. - Venku  DU
   DU - Mistrovství STČ v drezuře děti  
 12:30 h. - Venku  DD
   DD - Mistrovství STČ v drezuře junioři  
 16:10 h. - Venku  DD pro pony pohár
 17:00 h. Venku  JU
   JU - Mistrovství STČ v drezuře senioři  

 

2. – 3. 7. 2011                                             
JEZDECKÉ ZÁVODY CSN / CSNP s mezinárodní účastí         

ZM - S**   /   pony ZLP - STP      

Rozpis závodů <<<         Sobotní výsledkové listiny   |    Nedělní výsledkové listiny

 

19. - 20. 11. 2011       
Halové skokové závody - 7. kv. kolo Ponyligy 2011

ZM - L**   /   ZLP - SP

Rozpis závodů <<<

 

26. - 27. 11. 2011
Finále PONY LIGY 2011 - hala

ZM - L**   /   ZLP - STP                    
Rozpis závodů <<<                                                                         
                                   

Veřejné tréninky  2011:

16. 1. 2011 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8                                                                             

23. 1. 2011 - hala
Skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm, 90 cm, 100 cm                                                               

19. 2. 2011 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8    
                                                                         

27. 2. 2011 - hala
Skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

10. 4. 2011 - hala
Skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm  
     

 

16. 4. 2011 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8 
                                                                            

 

25. 4. 2011 - hala
Skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm, 90 cm, 100 cm 

70cm -soutěž v maskách s velikonoční tématikou - masky startovné zdarma!!!

 

7. 5. 2011 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8
    

                                                                     

5. 6. 2011 - venkovní kolbiště - písek
Skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm       

6. 7. 2011 - venkovní kolbiště - písek
Skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm       

23. 7. 2011 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8                                                                     

 

29. 7. 2011 - venkovní kolbiště - písek
Skokový veřejný trénink 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm      

 

12. 8. 2011 - venkovní kolbiště - písek
Skokový veřejný trénink 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm      

 

27. 8. 2011 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8                                                                        

 

30. 8. 2011 - venkovní kolbiště - písek
Skokový veřejný trénink 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm     

 

10. 9. 2011 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8

 

28. 9. 2011 -  hala

Svatováclavský skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

15. 10. 2011 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8, 

Rozpis <<<    

                                                                         

5. 11. 2011 - hala
Drezurní trénink  Z 1, Z 2, L 8,     

Rozpis <<<

 

13. 11. 2011 -  hala

Halový skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

Rozpis <<

30. 12. 2011 - hala
Předsilvestrovský skokový veřejný trénink 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm - Masky, 90 cm, 100 cm 
 rozpis

15. 1. 2012 -  hala

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

Rozpis <<

 

21. 1. 2012 - hala
Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8,     

Rozpis <<<


Všeobecná ustanovení pro závody
konané na farmě Heroutice v roce 201
1

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov
fax: 317 741 399, e-mail: heroutice@heroutice.cz
tel.: 317 741 392, 604 232 834
Můžete využít tento on-line formulář.

Do přihlášky uveďte kromě všeobecných kontaktních údajů o vysílajícím subjektu, požadovaném ustájení a ubytování hlavně: jméno a příjmení jezdce, č. licence jezdce, jméno koně, č. licence koně, věk koně, číslo soutěže.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 14.3. je var. symbol 1403).

Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.
 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek.

Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

 

Ubytování a ustájení

 

v areálu farmy na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy:

Účastníci jsou povinni se řídit dle předpisů pro přesun koní-novela Veterinárního zákona platná od 1.7.2008

Poskytované služby:

Lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni do psích útulků.

 

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.

Účastníci závodů jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa, a. s., č. smlouvy 71-495000445-2.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v jednotlivých soutěžích.

ON-LINE VÝSLEDKY ZÁVODŮ - 28. 3. 2009 - 1 kvalifikace PONYLIGY 2009


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz