na Home page

Jezdecké závody,
Hobby závody
2013

farma Heroutice 

dětské pobyty
pobyty pro dospělé
individuální ježdění

celodenní výlety na koni
ubytování

závody, hobby závody


soustředění, ZZVJ


PONY LIGA

CSIP 2005
CSIPJY 2006

CSIPJY 2007

CSIPChJY 2008

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

yper_b_60_468.gif (295682 bytes)

Firma YPER, s.r.o., je výhradním dodavatelem pohárů pro veškeré akce v areálu Farmy Heroutice.


Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m (nebo 60 m) drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté, 50 x 50 m písčité
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Krytá hala: 20 x 40 m, povrch písčitý

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů, o sborník rozpisů můžete také požádat na adrese:
Věra Benešová, OTS, Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov, tel., fax: 317 728 077

podrobná všeobecná ustanovení

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

Jezdecké akce v roce 2013

Oficiální závody 2013:

17. března 2013

Halové skokové závody            

ZZ - L*  /  pony  ZLP - LP

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů <<<

 

24. 3. 2013
Skokové závody - Jarní cena Heroutic  ( hala )           

ZZ - L*  /  pony  ZLP - SP   
1. kvalifikační kolo Pony ligy 2013

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů <<<

 

30. 3. 2013

Halové drezurní závody    

Z - L  /  pony  P4/ paradrezura

Rozpis závodů <<< 

Výsledky závodů <<<

 

7. 4. 2013

Halové drezurní závody    

Z - L  /  pony  P4

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů <<<

 

8. 5. 2013
Skokové závody - Cena Ankary           

ZM - S**   /   pony   ZLP - STP 

Rozpis závodů <<<

          

8. - 9. 6. 2013
Drezurní závody - POZOR ZMĚNA

Z - S   /   pony P4 + P5                                            

Rozpis závodů <<<

 

16. 6. 2013 - ZÁVODY  ZRUŠENY , NOVÝ  TERMÍN  MISTROVSTVÍ  OBLASTI  BUDE OZNÁMEN  V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
Drezurní závody  (Mistrovství StČ oblasti v drezuře)

ZM - S*   /   pony P4 / paradrezura                                                                            
Rozpis závodů <<<

 

13. – 14. 7. 2013                                             
Letní jezdecké závody         

ZM - S**   /   pony ZLP - STP      

Rozpis závodů <<<

Sobotní výsledky <<<

Nedělní výsledky <<<

 

31. 7. - 1. 8. 2013
Drezurní závody - Mistrovství StČ oblasti v drezuře + KMK D 2013

Z - S   /   pony P4,5 / paradrezura                                                                            
Rozpis závodů <<<  

Probíhající soutěže můžete sledovat ON-LINE - při kliku na banner -

Soutěž Úloha Začátek Startka Výsledek
Středa 31. července 2013
U1 - hala Z1 8:00 hod.
1 - hala P4 9:30 hod.
2 - open DU 8:00 hod.
OM děti DU    
3 KMK 4U 11:40 hod.
4 DD 13:15 hod.
OM junioři      
5 KMK 5U 17:10 hod.
6 KMK 5U 18:30 hod.
7 JD 19:30 hod
OM senioři      
Čtvrtek 1. srpna 2013
U2 - hala Z1 8:00 hod.
8 - hala Para 10:45 hod.
9 - open P5 8:00 hod.
10 DU 9:35 hod.
11 KMK 4U 11:00 hod.
12 DJ 12:50 hod.
13 KMK 5U 14:15 hod.
14 KMK 6U 15:50 hod.
15 FEI Free 16:35 hod.

 

 

 

9. - 10. 11. 2013 
Halové skokové závody - Podzimní cena Heroutic

ZM - L*   /   ZLP - STP

Rozpis závodů <<<

SOBOTNÍ VÝSLEDKY <

NEDĚLNÍ VÝSLEDKY <

 

23. - 24. 11. 2013
Finále PONY LIGY 2013 - hala

ZM - L**   /   ZLP - STP                    
Rozpis závodů <<<  

Sobotní výsledky <<<

Nedělní výsledky <<<

 

 

 

Hobby závody  2013:

 

5. 1. 2013 - hala - ROZPIS <<<
Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

13. 1. 2013 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

3. 2. 2013 - hala - ROZPIS <<<
Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8  

                                                                           

10. 2. 2013 - hala - ROZPIS <<<
Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

16. 2. 2013- hala - ROZPIS <<<
Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

24. 2. 2013 - hala - ROZPIS <<<
Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm     

 

14. 4. 2013 - hala - ROZPIS <<<
Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm   
    

 

5. 5. 2013 - hala - ROZPIS <<<
Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

2. 6. 2013 -  - ROZPIS <<<
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

31. 8. 2013 -  - ROZPIS <<<
Venkovní hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

13. 10. 2013 – drezura ROZPIS <<<

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8


20. 10. 2013 – skoky ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm


3. 11. 2013 – drezury  ROZPIS <<<

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8


8. 12. – skoky ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm


30. 12. – skoky + masky (masky budou30cm, 50 cm a 70 cm) - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

19. 1. 2014 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

23. 2. 2014 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

20. 4. 2014 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

Všeobecná ustanovení pro závody
konané na farmě Heroutice v roce 2013

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov
fax: 317 741 399, e-mail: heroutice@heroutice.cz
tel.: 317 741 392, 604 232 834
Můžete využít tento on-line formulář.

Do přihlášky uveďte kromě všeobecných kontaktních údajů o vysílajícím subjektu, požadovaném ustájení a ubytování hlavně: jméno a příjmení jezdce, č. licence jezdce, jméno koně, č. licence koně, věk koně, číslo soutěže.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 14.3. je var. symbol 1403).

Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.
 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek.

Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

 

Ubytování a ustájení

 

v areálu farmy na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy:

Účastníci jsou povinni se řídit dle předpisů pro přesun koní-novela Veterinárního zákona platná od 1.7.2008

Poskytované služby:

Lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni do psích útulků.

 

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.

Účastníci závodů jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa, a. s., č. smlouvy 71-495000445-2.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v jednotlivých soutěžích.

ON-LINE VÝSLEDKY ZÁVODŮ - 28. 3. 2009 - 1 kvalifikace PONYLIGY 2009


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz