na Home page

Jezdecké závody,
Hobby závody
2014

farma Heroutice 

dětské pobyty
pobyty pro dospělé
individuální ježdění

celodenní výlety na koni
ubytování

závody, hobby závody


soustředění, ZZVJ


PONY LIGA

CSIP 2005
CSIPJY 2006

CSIPJY 2007

CSIPChJY 2008

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

yper_b_60_468.gif (295682 bytes)

Firma YPER, s.r.o., je výhradním dodavatelem pohárů pro veškeré akce v areálu Farmy Heroutice.

Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m (nebo 60 m) drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté, 50 x 50 m písčité
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Krytá hala: 20 x 40 m, povrch písčitý

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů.

podrobná všeobecná ustanovení

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

Jezdecké akce v roce 2014

Probíhající soutěže můžete sledovat ON-LINE - při kliku na banner -

Oficiální závody 2014:

 

9. března 2014

Halové skokové závody            

ZZ - L*  /  pony  ZLP - LP

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů  <<<

 

23. 3. 2014

Halové drezurní závody    

Z - S  /  pony  P4

Rozpis závodů <<< 

Výsledky závodů <<<

 

30. 3. 2014
Skokové závody - Jarní cena Heroutic  ( hala )           

ZZ - L*  /  pony  ZLP - SP   
2. kvalifikační kolo Pony ligy 2014

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů <<<

 

13. 4. 2014

Halové drezurní závody    

Z - S  /  pony  P4 / para

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů <<<

 

8. 5. 2014
Skokové závody - Cena Ankary           

Z - L**   /   pony   ZLP - STP 

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů <<<

          

7. - 8. 6. 2014
Drezurní závody - KMK D

Z - S   /   pony P4 + P5                                            

Rozpis závodů <<<

Čas startu  Drezurní úloha Startka Výsledky

Sobota 7. 6. 2014    

8:00 hod. - hala Ukázka Z1  
8:30 hod. - venku KMK 4-letí

9:00 hod. - hala P4

10:10 hod. - hala Z2

10:20 hod. - venku Fitmin Trophy pony/DD  

  DD

13:45 hod. - venku KMK 5-letí

16:20 hod. - venku KMK 6-letí

18:00 hod. - venku JU

19:20 hod - venku JD

Neděle 8. 6. 2014

8:00 hod. - hala Ukázka Z1  
8:30 hod. - venku KMK 4-letí

9:00 hod. - hala P5

10:00 hod. - hala Z2

10:20 hod. - venku KMK 5-letí

12:50 hod. - venku Fitmin Trophy pony - DJ  

12:50 hod. - venku DJ

15:40 hod. - venku KMK 6-letí

17:40 hod. - venku SG

 

15. 6. 2014  
Drezurní závody  (Mistrovství StČ oblasti v drezuře)

Z - S   /   pony P4 / paradrezura                                                                            
Rozpis závodů <<<

Výsledkové listiny vč. Mistrovských výsledovek <<<
 

3. – 4. 7. 2014                                             
Letní jezdecké závody         

ZM - S**   /   pony ZLP - STP      

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů <<<

 

30. 7. 2014
Drezurní závody

Z - S   /   pony P4, 5 / paradrezura                                                                            
Rozpis závodů <<<  

Výsledky závodů <<<

 

19. 10. 2014
Drezurní závody

Z - S   /   pony P4                                                                            
Rozpis závodů <<<  

Výsledky závodů <<<

 

8. - 9. 11. 2014 
Halové skokové závody - Podzimní cena Heroutic

ZM - L*   /   ZLP - STP

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů <<<

 

22. - 23. 11. 2014
Finále PONY LIGY 2014 - hala

ZM - L**   /   ZLP - STP                    
Rozpis závodů <<<  

 

 

 

Hobby závody  2015:

 

 

11. 1. 2015 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

9. 2. 2014 – drezury  ROZPIS <<<

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

23. 2. 2014 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm, 110 cm

 

16. 3. 2014 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm, 110 cm

 

20. 4. 2014 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm, 110 cm

 

11. 5. 2014
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

1. 6. 2014 – drezury  

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

21. 6. 2014
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

8. 7. 2014  
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

9. 8. 2014
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

20. 9. 2014 -  - ROZPIS <<<
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

27. 9. 2014 -  - ROZPIS <<<
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

5. 10. 2014 – drezury  ROZPIS <<<

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

26. 10. 2014 -  - ROZPIS <<<
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

2. 11. 2014 – drezury  ROZPIS <<<

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

16. 11. 2014 – drezury  ROZPIS <<<

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

30. 12. – skoky + masky (masky budou30cm, 50 cm a 70 cm) - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

4. 1. 2015 – drezury  ROZPIS <<<

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

 

Všeobecná ustanovení pro závody
konané na farmě Heroutice v roce 2014

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov
fax: 317 741 399, e-mail: heroutice@heroutice.cz
tel.: 317 741 392, 604 232 834
Můžete využít tento on-line formulář.

Do přihlášky uveďte kromě všeobecných kontaktních údajů o vysílajícím subjektu, požadovaném ustájení a ubytování hlavně: jméno a příjmení jezdce, č. licence jezdce, jméno koně, č. licence koně, věk koně, číslo soutěže.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 14.3. je var. symbol 1403).

Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.
 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek.

Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

 

Ubytování a ustájení

 

v areálu farmy na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy:

Účastníci jsou povinni se řídit dle předpisů pro přesun koní-novela Veterinárního zákona platná od 1.7.2008

Poskytované služby:

Lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni do psích útulků.

 

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.

Účastníci závodů jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa, a. s., č. smlouvy 71-495000445-2.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v jednotlivých soutěžích.

ON-LINE VÝSLEDKY ZÁVODŮ - 28. 3. 2009 - 1 kvalifikace PONYLIGY 2009


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz