na Home page

Jezdecké závody,
Hobby závody
2015

farma Heroutice 

dětské pobyty
pobyty pro dospělé
individuální ježdění

celodenní výlety na koni
ubytování

závody, hobby závody


soustředění, ZZVJ


PONY LIGA

CSIP 2005
CSIPJY 2006

CSIPJY 2007

CSIPChJY 2008

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

yper_b_60_468.gif (295682 bytes)

Firma YPER, s.r.o., je výhradním dodavatelem pohárů pro veškeré akce v areálu Farmy Heroutice.

Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m (nebo 60 m) drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté, 50 x 50 m písčité
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Krytá hala: 20 x 40 m, povrch písčitý

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů.

podrobná všeobecná ustanovení

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

Jezdecké akce v roce 2015

Probíhající soutěže můžete sledovat ON-LINE - při kliku na banner -

Oficiální závody 2015:

 

8. března 2015

Halové skokové závody            

80 - 115 cm  /  pony  ZP - LP

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů  <<<

 

22. 3. 2015

Halové drezurní závody    

Z - S  /  pony  P5

Rozpis závodů <<<

 

29. 3. 2015
Skokové závody - Jarní cena Heroutic  ( hala )           

90 - 115 cm  /  pony  ZLP - SP   
2. kvalifikační kolo Pony ligy 2015

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů  <<<

 

12. 4. 2015

Halové drezurní závody    

Z - S  /  pony  P4

Rozpis závodů <<<

 

17. 5. 2015
Skokové závody - Cena Ankary           

90 - 130 cm   /   pony   ZLP - STP

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů  <<<

          

6. - 7. 6. 2015
Drezurní závody - KMK D

Z - S   /   ČDP pony                                            

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů  <<<

 

14. 6. 2015  
Drezurní závody  (Mistrovství StČ oblasti v drezuře)

Z - S   /   pony P5   

Rozpis závodů <<<   

soutěž 2 Paradrezura 1 -  Výsledky <<<
soutěž 1 P4 -  Výsledky <<<
soutěž 3 Paradrezura 2 -- Výsledky <<<

soutěž 4 DU -  Výsledky <<<

Mistrovství Stč oblasti - Děti - Výsledky <<<

soutěž 5 DD -  Výsledky <<<

Mistrovství Stč oblasti - Junioři - Výsledky <<<
soutěž 6 JD -  Výsledky <<<

Mistrovství Stč oblasti - Senioři - Výsledky <<<

                                                                   
 

24. – 25. 7. 2015                                             
Letní jezdecké závody         

90 - 130 cm   /   pony ZP - STP   

Rozpis závodů <<<     

Výsledky závodů - 24. 7. 2015 <<< 

Výsledky závodů - 25. 7. 2015 <<<

 

11. - 12. 8. 2015
Všestrannost

ZK - Z   /   pony

Rozpis závodů <<<

Konečné výsledky 1. Všestrannosti v Herouticích:   ZK  //  Benjamin  // Z

Výsledky po první dnu:  Hobby  // ZK  //  Benjamin  // Z

Fotogalerii máme i u nás na webu - ZDE <<<

                                                                           
 

28. 10. 2015
Drezurní závody

Z - S   /   pony P5

Rozpis závodů <<<    

Výsledky závodů  <<<                                                                         
 

7. - 8. 11. 2015 
Halové skokové závody - Podzimní cena Heroutic

90 - 115 cm   /   ZLP - SP

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů  <<<

 

21. - 22. 11. 2015
Finále PONY LIGY 2015 - hala

90 - 120 cm  /   ZLP - STP                    
Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů 21. 11. 2015 <<<

Výsledky 22. 11. 2015 <<<

 

 

Hobby závody  2015:

 

 

11. 1. 2015 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

25. 1. 2015 – drezury  

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

15. 2. 2015 – drezury  

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

28. 2. 2015 -  hala -

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm, 110 cm

 

6. 4. 2015 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm, 110 cm

 

3. 5. 2014 -  
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

31. 5. 2015 – drezury  ROZPIS <<<

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

20. 6. 2015

Vzhledem k situaci ohledně zpřísnění veterinárních podmínek závodů (infekční anémie) budou aktuálně zrušeny hobby závody dne 20.6.2015,abychom dali prostor  všem účastníkům dodělat krevní laboratorní testy. Na všechny svody,akce a závody od tohoto termínu (20.6.2015) bude od všech účastníků vyžadováno vyšetření krve na infekční anémii ne starší půl roku! Děkujeme za pochopení.
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

8. 7. 2015  - ROZPIS <<<
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

28. 7. 2015 - ROZPIS <<<
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

1. 8. 2015 – drezury  

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

9. 8. 2015 - ROZPIS <<<
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

11. - 12. 8. 2015 - Rozpis závodů <<< 

Všestrannost

 

23. 8. 2015 – drezury  

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

13. 9. 2015 -
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

28. 9. 2015 – drezury  

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

1. 11. 2015 ROZPIS <<<  (přesun z 24.10.!!!)
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

7. - 8. 11. 2015 
Hobby skokové závody

40 - 100 cm

Rozpis závodů <<<

 

 

29. 11. 2015 – drezury - ROZPIS <<<

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

6. 12. 2015 ROZPIS <<<
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

19. 12. 2015 – drezury  - ROZPIS <<<

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

30. 12. 2015 – skoky + masky (masky budou30cm, 50 cm a 70 cm) - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

 

 

Všeobecná ustanovení pro závody
konané na farmě Heroutice v roce 201
5

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov
fax: 317 741 399, e-mail: heroutice@heroutice.cz
tel.: 317 741 392, 604 232 834
Můžete využít tento on-line formulář.

Do přihlášky uveďte kromě všeobecných kontaktních údajů o vysílajícím subjektu, požadovaném ustájení a ubytování hlavně: jméno a příjmení jezdce, č. licence jezdce, jméno koně, č. licence koně, věk koně, číslo soutěže.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 14.3. je var. symbol 1403).

Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.
 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek.

Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

 

Ubytování a ustájení

 

v areálu farmy na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy:

Účastníci jsou povinni se řídit dle předpisů pro přesun koní-novela Veterinárního zákona platná od 1.7.2008

Poskytované služby:

Lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni do psích útulků.

 

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.

Účastníci závodů jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa, a. s., č. smlouvy 71-495000445-2.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v jednotlivých soutěžích.

ON-LINE VÝSLEDKY ZÁVODŮ - 28. 3. 2009 - 1 kvalifikace PONYLIGY 2009


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz