na Home page

Jezdecké závody,
Hobby závody
2016

farma Heroutice 

dětské pobyty
pobyty pro dospělé
individuální ježdění

celodenní výlety na koni
ubytování

závody, hobby závody


soustředění, ZZVJ


PONY LIGA

CSIP 2005
CSIPJY 2006

CSIPJY 2007

CSIPChJY 2008

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

yper_b_60_468.gif (295682 bytes)

Firma YPER, s.r.o., je výhradním dodavatelem pohárů pro veškeré akce v areálu Farmy Heroutice.

Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m (nebo 60 m) drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté, 50 x 50 m písčité
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Krytá hala: 20 x 40 m, povrch písčitý

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů.

podrobná všeobecná ustanovení

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY

Jezdecké akce v roce 2016

Probíhající soutěže můžete sledovat ON-LINE - při kliku na banner -

Oficiální závody 2016:

6. března 2016

Halové skokové závody            

80 - 115 cm  /  pony  ZP - LP

Rozpis závodů <<<

Předběžné startky <<<

Výsledky závodů  <<<

 

20. 3. 2016

Halové drezurní závody    

Z - S  /  pony  P5

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů  <<<

 

27. 3. 2016
Skokové závody - Jarní cena Heroutic  ( hala )           

90 - 115 cm  /  pony  ZLP - SP   
2. kvalifikační kolo Pony ligy 2016

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů  <<<

 

10. 4. 2016

Halové drezurní závody    

Z - S  /  pony  P4

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů  <<<

 

15. 5. 2016
Skokové závody - Cena Ankary           

90 - 130 cm   /   pony   ZLP - STP

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů  <<<

 

4. - 5. 6. 2016
Drezurní závody - KMK D

Z - S   /   Drez. pohár mládeže ČJF                                            

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů - 4. 6. 2016  <<<

Výsledky závodů - 5. 6. 2016  <<<

 

23. - 24. 7. 2016 - NEKONÁ SE!!!
Všestrannost

ZK - Z   /   pony                                                             
 

29. – 30. 7. 2016                                             
Letní jezdecké závody         

90 - 130 cm   /   pony ZP - STP     

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů - 29. 7. 2016  <<<

Výsledky závodů - 30. 7. 2016  <<<

 

                                                                 

28. 10. 2016
Drezurní závody

Z - S   /   pony P4

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů - 28. 10. 2016  <<<

                                                  

5. - 6. 11. 2016 
Halové skokové závody - Podzimní cena Heroutic

90 - 115 cm   /   ZLP - SP

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů - 5. 11. 2016  <<<

Výsledky závodů - 6. 11. 2016  <<<

 

19. - 20. 11. 2016
Finále PONY LIGY 2016 - hala

90 - 120 cm  /   ZLP - STP        

Rozpis závodů <<<

Výsledky závodů - 19. 11. 2016  <<<

Výsledky závodů - 20. 11. 2016  <<<

 

 

 

 

Hobby závody  2017:

 

 

28. 1. 2017 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby drezurně-skokové závody  Z1 a Z2 / 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hobby závody  2016:

 

 

17. 1. 2016 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

21. 2. 2016 – drezury  

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

28. 2. 2016 -  hala -

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm, 110 cm

 

13. 3. 2016 – drezury  

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

3. 4. 2016 – drezury  

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

16. 4. 2016 -  hala  -

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm, 110 cm

 

30. 4. 2016 – (přesun z 1.5.) - drezury  - ROZPIS <<<

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

22. 5. 2016   
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

19. 6. 2016 -

Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

3. 7. 2016  -
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

10. 7. 2016 – drezury  

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

31. 7. 2016 - ROZPIS <<<
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

20. 8. 2016 – drezury  - ROZPIS <<<

Drezurní hobby závody  Z 1, Z 2, L 8

 

30. 10. 2016 - ROZPIS <<<
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

18. 12. 2016 - ROZPIS <<<
Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm , 110 cm

 

30. 12. 2016 – skoky + masky (masky budou30cm, 50 cm a 70 cm) - ROZPIS <<<

Halové Hobby skokové závody 30 cm s vodičem, 50 cm s vodičem, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

 

 

Všeobecná ustanovení pro závody
konané na farmě Heroutice v roce 2016

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov
fax: 317 741 399, e-mail: heroutice@heroutice.cz
tel.: 317 741 392, 604 232 834
Můžete využít tento on-line formulář.

Do přihlášky uveďte kromě všeobecných kontaktních údajů o vysílajícím subjektu, požadovaném ustájení a ubytování hlavně: jméno a příjmení jezdce, č. licence jezdce, jméno koně, č. licence koně, věk koně, číslo soutěže.

S přihláškou je nutno složit do termínu uzávěrky zápisné. Č.Spořitelna 0371824033/0800, jako variabilní symbol uveďte datum závodu ve formátu ddmm (např. pro závody konané 14.3. je var. symbol 1403).

Přihlášky bez úhrady tohoto poplatku resp. po termínu uzávěrky nebudou akceptovány.
 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek.

Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

 

Ubytování a ustájení

 

v areálu farmy na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy:

Účastníci jsou povinni se řídit dle předpisů pro přesun koní-novela Veterinárního zákona platná od 1.7.2008

Poskytované služby:

Lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni do psích útulků.

 

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.

Účastníci závodů jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa, a. s., č. smlouvy 71-495000445-2.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v jednotlivých soutěžích.

ON-LINE VÝSLEDKY ZÁVODŮ - 28. 3. 2009 - 1 kvalifikace PONYLIGY 2009


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz