na Home page

Jezdecké závody,
Hobby závody
2017

farma Heroutice 

dětské pobyty
pobyty pro dospělé
individuální ježdění

celodenní výlety na koni
ubytování

závody, hobby závody


soustředění, ZZVJ


PONY LIGA

CSIP 2005
CSIPJY 2006

CSIPJY 2007

CSIPChJY 2008

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

yper_b_60_468.gif (295682 bytes)

Firma YPER, s.r.o., je výhradním dodavatelem pohárů pro veškeré akce v areálu Farmy Heroutice.

Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m (nebo 60 m) drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté, 50 x 50 m písčité
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Krytá hala: 20 x 40 m, povrch písčitý

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů.

podrobná všeobecná ustanovení

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY - od roku 2017 vše přes web jezdectvi.org !!!

Jezdecké akce v roce 2017

 

Oficiální závody 2017:

5. března 2017

Styl šampionát pony a velké koně            

Rozpis závodů <<<  ֎֎֎֎֎   Výsledky závodu <<<

 

19. 3. 2017

Halové drezurní závody    

Z - S + pony + ukázka Z1/2016

Rozpis závodů <<< ֎֎֎֎֎   Výsledky závodu <<<

 

2. 4. 2017
Jarní cena Heroutic ve skákání  ( hala )           

(velcí koně + pony)   
2. kvalifikační kolo Pony ligy 2017

Rozpis závodů <<<

 

16. 4. 2017

Halové drezurní závody    

Z - S  /  pony 

Rozpis závodů <<<

 

14. 5. 2017
Skokové závody - Cena Ankary           

(velcí koně + pony)

4. kvalifikační kolo Pony ligy 2017

Rozpis závodů <<<

 

21. 5. 2017

Hobby drezurní závody    

Rozpis závodů <<<

 

27. - 28. 5. 2017

Drezurní závody

Rozpis závodů <<

 

10. 6. 2017

Drezurní závody - OM StČO drezura

Rozpis závodů <<

 

11. 6. 2017

OM pony S+D

Rozpis závodů <<

 

29. - 30. 7. 2017

Letní cena Heroutic, SJL skoky

Rozpis závodů <<

 

22. 10. 2017

Drezurní závody

Rozpis závodů <<

 

4. - 5. 11. 2017

Podzimní cena Heroutic

Rozpis závodů <<

 

18. - 19. 11. 2017

Finále Pony ligy Heroutice

Rozpis závodů <<

 

 

 

Hobby závody a Veřejné tréninky  2017:

 

 

29. 9. 2017 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby drezurně-skokové závody  Z1 a Z2 / 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

27. 8. 2017 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby drezurně-skokové závody  Z1 a Z2 / 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

23. 7. 2017 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby drezurně-skokové závody  Z1 a Z2 / 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

15. 7. 2017 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby drezurně-skokové závody  Z1 a Z2 / 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

 

8. 7. 2017 – drezury  ROZPIS <<<

Drezurní veřejný trénink  Z 1, Z 2, L 8

 

 

28. 1. 2017 -  hala - ROZPIS <<<

Halové Hobby drezurně-skokové závody  Z1 a Z2 / 30 cm s vodičem, 50 cm, 70 cm,   90 cm, 100 cm

 

 

 

 

Všeobecná ustanovení pro závody
konané na farmě Heroutice v roce 2017

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte výhradně přes JIS - ČJF!!!:
 

Info:

Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov
fax: 317 741 399, e-mail: heroutice@heroutice.cz
tel.: 317 741 392, 604 232 834
 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek.

Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy Všeobecných pravidel ČJF!

 

Ubytování a ustájení

 

v areálu farmy na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy:

Účastníci jsou povinni se řídit dle předpisů pro přesun koní-platných pro daný rok!

Poskytované služby:

Lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni do psích útulků.

 

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.: 317 741 392, 604 232 834
fax: 317 741 399
heroutice@heroutice.cz