na Home page

Jezdecké závody,
Hobby závody
2020

farma Heroutice 

dětské pobyty
pobyty pro dospělé
individuální ježdění

celodenní výlety na koni
ubytování

závody, hobby závody


soustředění, ZZVJ


PONY LIGA

CSIP 2005
CSIPJY 2006

CSIPJY 2007

CSIPChJY 2008

chov koní

fotogalerie
kde nás najdete
pár slov o farmě

yper_b_60_468.gif (295682 bytes)

Firma YPER, s.r.o., je výhradním dodavatelem pohárů pro veškeré akce v areálu Farmy Heroutice.

Všeobecné podmínky:

Kolbiště drezúrní: 20 x 40 m (nebo 60 m) drezúrní obdélník (písčitý)
Opracoviště drezúrní: písčité

Kolbiště parkur: 100 x 80 m travnaté, 50 x 50 m písčité
Opracoviště parkur: 50 x 50 m písčité

Krytá hala: 20 x 40 m, povrch písčitý

Konkrétní rozpisy a výsledky najdete u jednotlivých závodů.

podrobná všeobecná ustanovení

 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY - od roku 2017 vše přes web jezdectvi.org !!!

Jezdecké akce v roce 2020

 

Oficiální závody 2020:

1. 3. 2020

Styl šampionát pony - Stylový pohár pony ČJF            

Rozpis závodů <<< 

 

15. 3. 2020

Halové drezurní závody    

Rozpis závodů <<<

 

5. 4. 2020

Halové skokové závody    

Rozpis závodů <<<

 

13. 4. 2020
Halové drezurní závody    

Rozpis závodů <<<

 

 

8. - 10.  5. 2020

Oblastní Mistrovství Středočeské oblasti v drezuře-Drezurní pohár ČJF

Rozpis závodů <<<

 

22. - 24.  5. 2020

Letní cena Heroutic v drezuře a skocích na pony a Stylový pohár pony    

Rozpis závodů <<<

 

 

 

Hobby závody a Veřejné tréninky  2020:

 

 

Všeobecná ustanovení pro závody
konané na farmě Heroutice v roce 2020

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte výhradně přes JIS - ČJF!!!:
 

Info:

Jezdecký klub Heroutice
Heroutice 11
257 56 Neveklov
 e-mail: heroutice@heroutice.cz
tel.:  604 232 834
 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek.

Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy Všeobecných pravidel ČJF!

 

Ubytování a ustájení

 

v areálu farmy na základě objednávky na přihlášce.

Veterinární předpisy:

Účastníci jsou povinni se řídit dle předpisů pro přesun koní-platných pro daný rok!

Poskytované služby:

Lékařská a veterinární služba zajištěna, podkovářská služba zajištěna za úhradu výkonu.

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že je přísně zakázáno volné pobíhání psů v jezdeckém areálu. Porušení zákazu bude sankcionováno a volně pobíhající psi budou na náklady jejich majitelů odchyceni a zasláni do psích útulků.

 

Ostatní ustanovení:

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci sami.


Miloslav a Jana Perníčkovi
Heroutice 11, 257 56 Neveklov
tel.:  604 232 834
heroutice@heroutice.cz