Pozadi

Trocha historie...

První zmínky o Herouticích nacházíme ve starých kronikách již v době Karla IV., kdy zde stála rytířská tvrz. Za třicetileté války došlo k jejímu zpustošení a na stejném místě byla v polovině devatenáctého století vybudována výstavní selská usedlost. Velikost některých budov, které stojí do současnosti, dává tušit tyto „staré dobré časy” Heroutic. Počátkem 20. století se majitelem tzv. Tloskovského panství stává továrník Daněk, spoluzakladatel továrny Česká Kolben-Daněk (dnešní ČKD). Daněk měl soukromé sídlo v zámku Tloskov, který je v těsném sousedství Heroutic, a stal se i majitelem hospodářství v Herouticích, které vlastně zámek zásobovalo.interiér nové restaurace Po válce byly Daňkovi všechny nemovitosti zestátněny a Heroutice byly přiděleny dvěma rodinám drobných rolníků. Přitom byly bohužel nešťastně rozděleny na dvě poloviny, což je na areálu dodnes patrné. „Naštěstí” pro statek nebyla až do r. 1992 zavedena elektřina, což zachránilo využití usedlosti k socialistické zemědělské velkovýrobě, a tak se na žalostném stavu statku na začátku 90. let podepsal „pouze” čas a malá údržba.

A současnost...

V roce 1991 byla usedlost (zatím její polovina) zakoupena nynějšími majiteli a začalo budování moderní farmy pro chov koní a agroturistiku. Začínalo se s petrolejkami a nebylo to vůbec lehké.
Dnes stojí moderní stáje pro cca 60 koní, ubytovací zařízení s klubovnou a barem pro 30 lidí, je vybudováno kvalitní kolbiště pro pořádání jezdeckých závodů atd. V r. 1999 byla konečně dokoupena druhá část statku a nové prostory byly využity pro krytou jízdárnu, další stáj pro sportovní koně a v létě 2000 byla otevřena stylová restaurace pro 50 lidí. V tomto roce se dokončuje konečná tvář areálu v pěkném koutě nedotčené Slapské přírody, na samotě pod lesem u malebného rybníčka.